Știri și evenimente

Mesajul primarului,adresat locuitorilor comunei Fărcașa cu prilejul Anului Nou

Mesajul primarului,adresat locuitorilor comunei Fărcașa cu prilejul Anului Nou

 

Acum,la trecerea dintre ani,să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranță, în jos cu înțelegere si în sus cu recunostință spre Dumnezeu!

    Anul 2017 să vă aducă multe binecuvântări, har şi pace,  sănătate,prosperitate şi bucurie!

Speranța să vă deschidă poarta, spre un An Nou plin de bucurii !

 

Ioan Stegeran,

Primarul comunei Fărcașa

 

 

 

Tabel restanțieri

Tabel restanțieri

 

 

Potrivit prevederilor art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile ulterioare, si având în vedere Hotarârea Consiliului local Fărcașa nr. 50/2016, prin care se aprobă plafonul minim al creantelor fiscale pentru care organul fiscal are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice si juridice ,care inregistrează obligatii  fiscale restante de minim 500 lei inclusiv, atașat publicam tabelul cu restantierii la impozite şi taxe locale, apă si canalizare. Tot atașat publicăm si tabelul cu firmele care au restanțe.

                Pentru a nu fi nevoiti a începe procedura de executare silită vă rugăm să încercaţi a achita restanţele pînă la sfârşitul anului 2016. 

 

 

Sectiile de votare

 

SECȚIILE DE VOTARE 
DE PE RAZA COMUNEI FĂRCAȘA
PENTRU ALEGEREA membrilor SENATULUI și ai CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 11.12.2016

Sectia de votare nr.310 Fărcașa, str. Independenței, nr.62 CĂMINUL CULTURAL FĂRCAȘA
Sectia de votare nr. 311 Buzești, str. Școlii, nr.9 Fosta ȘCOALA
BUZEȘTI
Sectia de votare nr. 312 Sîrbi, str. Culturii, nr.5 ȘCOALA PROFESIONALĂ
SÎRBI
Sectia de votare nr. 313 Tămaia, str. Victoriei, nr.2 GRĂDINIȚA

TĂMAIA

 

 

Înființarea Comitetelor consultative cetățenești

 

Primarul comunei Fărcașa,d-l Ioan Stegeran, invită cetățenii comunei să facă parte din Comitetele consultative care se vor constitui la nivel de localitate componentă a comunei.

Urmăriți listele atașate.

 

 

Anunț Vânzare lemne de foc

Anunț Vânzare lemne de foc

 

 

 

 

 

        Cetățenii interesați să achiziționeze lemne  se vor înscrie luni, 17.10.2016, la Biroul Relații cu publicul din cadrul Primăriei Fărcașa.

        Pentru a evita aglomerația și incidentele în pădure, persoanele înscrise vor fi programate pe zile pentru vânzarea masei lemnoase, începând de marți, 18.10.2016. Programarea va fi comunicată fiecărui solicitant.

        Întrucât cantitatea de masă lemnoasă supusă vânzării este limitată, cantitatea care poate fi achiziționată de o familie este de 3--4 mc, respectiv o căruță de lemne. Prețul de vânzare este de 110 lei/mc.

        Vă mulțumim pentru înțelegere.

        Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

ANUNȚ privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă pe picior

 

ANUNȚ

privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă pe picior

 

 Comuna Fărcașa, cu sediul în Fărcașa, str. Independenței, nr.59, tel/fax: 0262-266001/266003, e-mail: primaria@farcasa-mm.ro

organizează în data de19.10.2016, ora 11.00, licitație pentru vânzare de  masă lemnoasă pe picio

 

 

Informații suplimentare în documentele atașate

 

 

Anunț

Potentialii beneficiari ai programului national de dezvoltare rurala, atat în sectorul agricol, cat si în cel non-agricol, sunt invitati sa participe la întâlnirea care va fi organizata in data de 18 august 2016 la orele 11,00, in Sala mare a Palatului Administrativ din Baia Mare.La intalnire va participa Directorul General Adjunct Plati si Administrativ  al AFIR, doamna Simona MAN. 

Concurs pentru ocuparea funcției de CONSILIER JURIDIC

 

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic , grad profesional asistent, în cadrul compartimentului  juridic, contencios  din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 12.09.2016 ora 10,00, proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 29.08.2016 , ora 15,30, la sediul comunei Fărcaşa.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon: 0262-266001.

Bibliografia și documentele necesare pentru concurs pot fi consultate si pe site

 

 

Anunț

 

 

Comuna Fărcașa, cu sediul în localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59 , tel/fax: 0262-266001/266003, e-mail: primaria@farcasa-mm.ro, organizează licitație publică cu strigare  în vederea vânzării imobilului, casă și teren aferent, situate în localitatea Buzești, str. Independenței, nr.32.

            Documentele de participare la licitație se depun la sediul organizatorului până cel mai târziu la data de 17.08.2016, ora 11,00.

            Etapa de licitație cu strigare va avea loc în data de 17.08.2016, ora 13,00.

            Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului.

 

 

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

Apel pentru reducerea consumurilor nejustificate de apã

Apel pentru reducerea consumurilor nejustificate de apã

 

Serviciul „Apă-canal" al Primăriei Fărcașa, face apel către toți consumatorii să utilizeze apa de la rețea doar în scopurile prevăzute în contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă,respectiv în scopuri gospodăreşti şi de uz casnic şi să evite folosirea apei potabile în alte scopuri, cum ar fi: alimentatul piscinelor,udatul grădinilor, teraselor, curţilor, pavajelor,spălatul mașinilor etc, astfel încât să nu fie nevoie de restricționări în furnizare
În mod normal, consumul zilnic este de aprox.400-450 metri cubi dar, în această perioadă,când mulți dintre cei plecați în străinătate se întorc acasă, consumul a crescut la 800 metri cubi! Există două rezervoare de stocare fiecare având o capacitate de 550 mc (1100 mc,în total) care însă nu mai pot fi umplute în timpul nopții . Conducerea Primăriei face eforturi pentru a evita astfel de neplăceri și,chiar în aceste zile, se execută prospecțiuni în zona uzinei pentru a se mai fora încă 2 puțuri. De asemenea va mai fi construit încă un rezervor de stocare cu o capacitate de 550 metri cubi.
Mulţumim pentru înţelegere !

 

Anunț

 

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privInd organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier , grad profesional asistent, în cadrul compartimentului resurse umane, salarizare  din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 11.08.2016 ora 10,00, proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 1.08.2016 , ora 15,30, la sediul comunei Fărcaşa.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon: 0262-266001.

 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Condiţii de participare specifice:

 

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul matematică și științe ale naturii.

-       vechime în specialitate minim 1 an

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

(Bibliografia și Dosarul de concurs : în documentele atașate)

 

 

Anunț

 

ANUNȚ

 

Comuna Fărcașa, cu sediul în localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59 , tel/fax: 0262-266001/266003, e-mail: primaria@farcasa-mm.ro, organizează licitație publică cu strigare  în vederea vânzării imobilului, casă și teren aferent, situate în localitatea Buzești, str. Independenței, nr.32.

            Documentele de participare la licitație se depun la sediul organizatorului până cel mai târziu la data de 21.07.2016, ora 11,00.

            Etapa de licitație cu strigare va avea loc în data de 21.07.2016, ora 13,00.

            Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului.

 

 

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa