Proiectul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buz

Proiectul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzeşti, în vederea introducerii în circuitul turistic"


Data semnării contractului de finanţare: 12.04.2012


Valoarea totală a proiectului:3.940.916,86 lei


Valoarea totală eligibilă a proiectului:2.433.579 lei


Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.199.225,34 lei


Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 185.682,08 lei


Co-finanţare eligibilă a beneficiarului: 48.671,58 lei


Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 575.597,24 lei


Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia: 931.740lei


Durata de implementare a proiectului: 28 luni


Amplasamentul: comuna Fărcaşa, localitatea Buzeşti, strada Transilvaniei, FN


Sursa de finanţare: MDRT prin POR 2007-2013, axa prioritară 5 „dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", domeniul major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe"


Obiectivele proiectului sunt:

 

  • Restaurarea bisericii monument istoric, inclusiv a picturii interioare
  • Construcţia unui altar de vară
  • Construcţia unei porţi din lemn, realizarea împrejmuirii
  • Construcţia unui punct de informare
  • Modernizarea drumului de acces la biserica monument, pe o lungime de cca 80m, amenajarea de locuri de parcare
  • Amenajarea incintei ansamblului arhitectural, prin realizarea de alei interioare,


Se asigură publicitate proiectului pe pagina proprie în lunile de implementare:

 

1 - demarare proiect,


S-au demarat procedurile pentru achiziţiile publice de servicii necesare implementării proiectului.


Actualizări în lunile 5, 12, 20, 28.


Actualizare luna septembrie 2012(luna a-5-a de implementare)

 

  • Proiectul se află in etapa de derulare a procedurilor de achiziţii pentru execuţia de lucrări
  • S-au realizat activităţile de informare şi publicitate, aşa cum au fost ele prevăzute în cadrul proiectului, în sensul montării de panouri de informare, a montării de bannere, a editării de pliante informative, a realizării de afişe publicitare, a organizării evenimentului de lansare

 

Actualizare, luna a 12 a


Proiectul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzeşti, comuna Fărcaşa- jud. Maramureş, în vederea introducerii în circuitul turistic", finanţat prin POR, axa 5, domeniul de intervenţie 5.1, se află în luna a 12-a de implementare.


De la semnarea contractului de finanţare, considerată luna 1 de implementare, au fost demarate procedurile de achiziţii publice, care au fost integral finalizate şi au fost demarate lucrările propriu-zise de restaurare a bisericii monument.


În luna anterioară a fost depusă documentaţia pentru obţinerea prefinanţării, reprezentând maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, care, conform contractului de finanţare va trebui să fie decontată în termen de 45 de zile.

 

Actualizare luna a 24(aprilie 2014)

Proiectul resaurarii BISERICII de Lemn este realizat in proportie de peste 85%

A fost inlocuita sindrila de pe acoperis in totalitate,s-au refacut turlele, a fost consolidata fundatia si s-a inlocuit pardoseala iar in interior se lucreaza la restaurarea picturii.A fost construit un Altar de vara,clopotnita si un punct de informare turistica.Au fost executate lucrari de decopertare ale solului urmate de insamantare cu gazon.Deasemenea s-au construit alei pavate cu piatra naturala sau turnate din beton.Pentru o mai judicioasa folosire a spatiilor a fost nevoie ca cele 5 morminte ,aflate in spatele Bisericii, sa fie stramutate in fata monumentului istoric urmand sa fie executata si o imprejmuire specifica monumentelor funerare.In acest caz au fost respectate toate procedurile legale.S-au montat lampadare si reflectoare care sa puna in valoare monumentul pe timp de noapte.A fost executat si gardul imprejmuitor precum si o poarta de intrare monumentala.Mai sunt de executat lucrari la drumul de acces,amenajare parcari,pictura interioara si mici retusuri.Constructorul estimeaza ca lucrarea sa fie terminata pana in luna august 2014 

 

Proiectul este finalizat iar obiectivul este introdus în circuitul turistic.

 

Fotografii pe pagina de Facebook: Comuna Farcasa Maramures/albumul "Biserica de lemn din Buzesti"

 

 

Informaţii despre proiect:


1. Rodica Giurgiu - responsabil achiziţii publice
2. Adeuţa Buşecan - responsabil financiar
3. Adela Unguruşan - manager proiect

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa