Proiecte de investiţii

Proiectele ce urmează a se realiza pe raza comunei Fărcaşa sunt cuprinse în Strategia de dezvoltare locală durabilă 2007-2013:

 

 • Construcţie sediu Primărie
 • Sediu grădiniţă cu program prelungit localitatea Fărcaşa
 • Sediu Grădiniţă cu program prelungit localitatea Tămaia
 • Reabilitarea şcolilor
 • Construcţie Şcoala Tămaia
 • Reabilitare Grădiniţa Sîrbi 
 • Reabilitare Grădiniţa Buzeşti
 • Construcţie bazine înot şcoala Fărcaşa
 • Construcţie bazine înot şcoala Tămaia
 • Reabilitarea căminelor culturale 
 • Promovarea culturii, datinilor şi obiceiurilor populare 
 • Amenajare şi includere în circuitul turistic a Bisericii de lemn din localitatea Buzeşti 
 • Amenajare capele în cimitire 
 • Amenajare bază sportivă-localitatea Tămaia 
 • Extindere retea de canalizare 
 • Extindere reţea electrică 
 • Extindere reţea alimentare cu gaze naturale între localităţile Sîrbi-Buzeşti 
 • Racordarea la reţeaua de canalizare a instituţiilor publice de pe raza comunei Fărcaşa 
 • Bloc de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, prin ANL 
 • Amenajare drumuri forestiere:
 • Fărcaşa-5 km 
 • Sîrbi-5 km 
 • Buzeşti-4 km 
 • Amenajare drum ocolire pentru căruţe şi animale:Fărcaşa-Sîrbi-Buzeşti-Tămaia-Fărcaşa
 • Deschiderea unor străzi pentru circulaţia publică 
 • Reabilitare DC 86 Tămaia 
 • Amenajare drum de acces la proprietăţile agricole 
 • Reabilitare străzi 
 • Reabilitare DC 94 
 • Amenajare parcări la intrarea şi ieşirea din comuna Fărcaşa 
 • Amenajare locuri de agrement şi de joacă pentru copii în cele 4 sate componente ale comunei 
 • Amenajare parc public şi spaţiu de agrement 
 • Amenajare centru de documentare şi informare pentru cetăţeni 
 • Amenajare imobil servicii sociale 
 • Amenajare Centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice 
 • Amenajare Centru de zi pentru minori 
 • Amenajare imobil pentru situaţii de urgenţă 
 • Centru de asistenţă medicală permanentă 
 • Amenajare gru social şi baie publică cartier romi Tămaia 
 • Amenajare locuinţe pentru romi 
 • Pod peste râul Someş 
 • Pod peste valea Bordura,localitatea Fărcaşa 
 • Cabană turistică în pădurea comunală 
 • Reabilitarea păşunilor comunale 
 • Constituire perimetru de ameliorare în vederea împăduririi 
 • Amenajare groapă de gunoi ecologică 
 • Amenajare platforme pentru containere deşeuri menajere în vederea colectării selective a deşeurilor 
 • Sistem pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile(eoliană, hidrologică) 
 • Achiziţionare aparat radar 
 • Unitate teritorială planificată 
 • Înfrăţiri ale comunei cu alte unităţi administrativ teritoriale din ţară sau străinătate 
 • Introducerea cadastrului general la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
 • Achiziţionare de terenuri în vederea realizării proiectelor de utilităţi publice 
 • Parteneriate pentru dezvoltarea turismului local 
 • Achiziţionare de imobile în vederea realizării de activitati productive

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa