Proces verbal septembrie 2017

 

 

 

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 28 septembrie 2017

cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr.198/2017

La ședință participă toți cei 13 membrii al consiliului local. Ședința este legal constituită.

Mai participă.

1.    Primarul comunei, Dl Ioan Stegeran

2.    Secretarul comunei, Rodica Giurgiu

3.    Consilier compartimentul contabiltate Adeluța-Dorina Bușecan

Președinte de ședință este consilierul local Fănică-Vasile Dunca.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23 august 2017 și se votează în unanimitate.

Se  supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 31 august 2017 și se votează cu 11 voturi pentru și două abțienri(Decebal Daniel și Bușecan Radu Ioan) pe motiv că nu au participat la ședință.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței comunicată prin invitația la ședință, respectiv.

  1. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumelor necesare decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile  iunie, iulie și august 2017;
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2017 ;
  3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de la SC EATON ELECTRO PRODUCȚIE SRlL, constând din materiale pentru Grădinița Fărcașa ;
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Fărcaşa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență ;
  6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui teren in localitatea Sîrbi.
  7. Probleme diverse, interpelări ;

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimiatte.

Primarul comunei propune completarea ordinii de zi cu:

1.    Discuții cu privire la situația scandalurilor de la Club Vox Fărcașa

2.    Discuții cu privire la situația Centrului de permanență Fărcașa.

Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

Punctul 1 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind  alocarea sumelor necesare decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile  iunie, iulie și august 2017;

Suma necesară este 2.228 lei.

Se supune al vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 78 din 28 septembrie 2017privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile iunie, iulie și august  2017

Punctul 2 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2017 ;

Bugetul local se rectifică c usum ade 207 mii lei.

Se supune al vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 79 din 28 septembrie 2017privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2017.

Punctul 3 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de la SC EATON ELECTRO PRODUCȚIE SRlL, constând din materiale pentru Grădinița Fărcașa ;

Se supune al vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 80 din 28 septembrie 2017 privind acceptarea donaţiei unor bunuri.

Punctul 4 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Fărcaşa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa.

Consilierul Barta Ștefan precizează că nu esre de acord ca primarul să o nominalizeze pe dna Nicoară Alina ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al școlii. Spune că el este primul care o propune pe dna Nicoară în această calitate.

Dna Nicoară Alina este desemnată ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al școlii. Nu sunt alte propuneri.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 81 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Fărcaşa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa.

 

Punctul 5 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență ;

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 82 din 28 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art.28 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 6 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui teren in localitatea Sîrbi.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 83 din 28 septembrie 2017 privind achiziționarea unei suprafețe de teren.

 

Se prezintă adresa nr. 525971/2017 a Secției 3 Poliție rurală Fărcașa cu privire la frecventele scandaluri între grupuri de tineri, aflați sub influența băuturilor alcoolice, care au loc la discotecile organizate la sfârșit de săptămână la Club Vox Fărcașa.

Consilierul Onț Dinu cere ca poliția să dea amenzi mai dure.Este de părere că cei din Fărcașa mai bine să meargă la discotecă în Fărcașadecât în Satulung și să fie accidente.

Bușecan Radu Ioan spune că și așa este prea scurt programul de funcționare al discotecii.

Dna viceprimar spune că problema este că poliția nu poate sta doar la discotecă, ei fac parte din patrule, care acționează pe toată zona.

Consilierul Barta Ștefan cere ca atunci când este organizată discotecă să stea poliția acolo afară. De asemenea, săli se dea avertisment celor care organizează discoteca și să se stabiliească măsuri pentru viitor.

Dl primar spuna ca se va trimite o adresa reprezentanților clubului în care se va spune că dacă se repetă asemenea evenimente se va reduce programul de funcționare sau se va suspenda activitatea.

Consilierul Decebal Daniel spune că nu orarul de funcționare este cauza, ci elementul în sine: alcool la minori, violența.

Consilierul Buie  Gheorghe spune că a fost un apel la serviciul de urgență 112 cu privire la faptul că este un tânăr drogat care nu știer de el și li sa răspuns că nu au ce sa ii facă dacă nu este la volan. Acest tânăr are însă și mașină și conduce , este un pericol public-Tarța Marius din Tămaia, strada Culturii, nr.14.

Dl primar spune că se va face o adresă la Poliție cu privire la această situație.

 

Se prezintă adresa medicului coordonator al Centrului de permanență Fărcașa cu privire la faptul că doi medici au renunțat să efectueze gărzi la Fărcașa existând riscul să plece și alții întrucât la UPU Baia Mare sunt mai bine plătiți. Solicită creșterea tarifului orar la medici de la 12,8 lei la 20 lei, iar la asistente de la 10 lei la 15 lei și suportarea acestor sume din bugetul local al comunei Fărcașa.

Dl primar spune că situația este destul de gravă, deoarece medicii preferă să facă gărzi la UPU Baia Mare, decat sa vina la Farcasa. Trebuie să găsim soluții să îi ținem aici.

Consilierul Decebal Daniel spune că problema medicală este veche. Trebuie găsit pentru comuna Fărcașa altceva. Dacă în alte locuri nu ma funcționează centrul de permanență, este posibil să se întâmple același lucru și la Fărcașa.  Dacă noi găsim soluții pentru a plăti cadrele medicale, s-ar putea ca și la Spital să crească tarifele. Centrul trebuie redefinit.. Spune că a vorbit cu dna director de la Spitalul județean Maramureș și ea are soluții pentru Fărcașa.

Dna consilier Alina Nicoară spune că până se vor găsi acele soluții, populația nu poate rămâne fără serviciu de gardă. Precizează că dr Conțiu are acum două asistente, cre nu sunt din comună, situație în care dânsa fiind localnică va fi căutată de către cetățenii cu probleme, însă ea nu va putea să fie la dispoziția cetățenilor non-stop.

Consilierul Decebal Daniel spune că poate fi ajutată de Dana Decebal, să nu își facă probleme.

Consilierul Dunca Nicu spune că anul trecut a avut o problemă cu mama dânsului și nici măcar nu a venit dna dr care era de gardă să o vadă. Alina Nicoară spune că acea doamnă doctor nu mai vine la garzi la Farcasa.

Decebal Daniel cere dlui primar să aibă o discuție cu dna director de la Spitalul Județean.

Dl primar spune că a discutat această problemă cu directorul DSP Maramureș, care a spus că doar dacă ministrul aprobă se poate înființa un punct de lucru sau o subunitate în subordinea Spitalului județean. Legislația actuală nu permite acest lucru.Dl primar spune că noi putem dezvolta dispensarul, de accea s-a și propus acel proiect de reabilitare a clădirii și să atragem medici specialiști, dar aceștia vor fi pe lângă centrul de permanență. S- a dorit la un moment dat să se facă la Fărcașa și Seini puncte de lucru , dar nu s-a mai întâmplat.

Consilierul Decebal Daniel spune că putem face oricâte renovări dacă nu rezolvăm fondul problemei.

La acest moment dl primar o sună pe dna director a Spitalului județean Maramureș, care spune că noi tebuie să ne adresăm DSP-ului care să aprobe un ambulatoriu la Fărcașa. Dar ar fi bine să aibă loc discuții pe această temă între cele 3 părți(primar, DSP și Spitalul județean).

 

Cu privire la spijinirea activității Centrului de permanență Fărcașa Decebal Daniel propune că fie până la 31.12.2017. Dna viceprimar propune și luna ianuarie 2018.

Decebal Daniel spune că acelați lucru se întâmplă și azi ca și acum mulți ani de zile. Susține ca există un interes de a ține administrarea acestui  spațiu. Dar important trebuie să fie ca acest centru sa funcționeze, indiferent cine îl administrează.

            Se discută cu privire la dr. Retezar  care a lucrat cândva în Fărcașa și a fost apreciat. S-a luat legătura cu el dar nu a mai vrut sa vină la Fărcașa, probabil și pentru că este în vârstă, dar și oentru că el face bani din consultații private, și nu are nevoie de gărzi.

            Dna vicepirmar spune ca este foarte simplu sa se stea deoparte dar să se spuna despre anumiti medici ca nu sunt buni sau ca activitatea nu functiomeaza, dar trebuie sa se implice si consilierii.

 

 

În unanimitate consilierii sunt de acord cu găsirea unei forme de sprijinire a funcționării Centrului de permanență pentru a evita desființarea acestuia și în paralel discuții cu directorul Spitalului judetean si directorul DSP pentru gasirea de solutii de mentinere a acestuia.

 

Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.

 

Dunca Nicu spune că Podul de la Crucea lui Victor s-a îmburdat, probabil a trecut o rabă. Dl primar spune că se va merge la fața locului și se va găsi o soluție de refacere, ca să poată trece oamenii. De asemenea, Dunca Nicu spune că pe imaș, lângă Șarampău, a fost împinsă piatră, dar nu este bine, s-a făcut șanț. Dl primar spune că se va remedia.

 

Onț Dinu întreabă dacă autoritățile au de gând să facă drumul de la Goroniș, pentru că oamenii nu-și pot cultiva terenurile și cei de la Apia cand au fost in control, primul lucru pe care l-au intrebat a fost daca drumul asta are primar sau nu.  Intrebarea pusa de consilierul Onț: aveti de gand sa faceti drumul? Dna vicepirmar spune că acolo trebuie piatră. Dl primar spune că se va merge la fața locului să se vadă situația.

Tot Onț Dinu, spune ca spera ca dna Armaș Rodica, sora dânsului, să nu fie dată afară din serviciu, pentru că este abuz în serviciu. Precizează ca a inteles cum stau lucrurile, dar să nu fie data afara. Dl primar spune că dansa a spus ca nu mai vine daca va fi cu jumatate de norma. Iar cu privire la perioada pentru care a dorit concediu, trebuia sa spuna mai repede ca doreste sa plece in concediu, sa se ințeleaga cu femeia de serviciu de la Primarie.

 

Dna viceprimar spune că dnei Armaș i s-a întins o mână de ajutor după ce s-a redus norma de la școală. . A fost ajutată. Cand femeia de serviciu de la Primarie a ramas in concediu, i s-a cerut  dnei Armaș sa vina sa faca curatenie la Primarie, dar a cerut bani. I s-a spus sa nu mai vina ca ne vom descurca fara ea. La început a avut in sarcina si curatenia la blocurile ANL, dar  a renuntat.

Dl primar spue ca a avut o discutie cu ea in care i-a cerut sa faca curatenie si la blocurile ANLpentru ca nu mai era femeie de serviciu, dar dansa a spus ca nu, ca in doua luni se pensioneaza.

 

Dna viceprimar spune ca in cazul acestor activitati de curatenie se normeaza in functie de suprafata pe care trebuie sa actioneze. La Centrul de la Tamaia, mergea doar de doua pri pe saptamana.

Onț Dinu spune ca dna Armas a facut curatenie si cand au fost probleme cu canalizarea la blocurile ANL, însa dna viceprimar spune ca nu este adevarat, acolo au fost angajatii de la apă, canal.

 

Decebal Daniel întreabă unde este contractul de muncă al doamnei Armaș Rodica, ea nu are nici un exemplar, ca a fost chemata si pusa sa semneze in anumite locuri.  Dna contabil Adeluta Busecan spune ca nu este adevarat.

Decebal Daniel susține că plătim din fonduri europene o persoană care face curățenie la niște obiective ale Primăriei.  Ea a trecut de pe o asociatie pe alta, fără să știe. Dna Bușecan spune ca nu este adevarat, dna Armas a stiut ca trece de la o asociatie la alta.

 

Dna viceprimar îl întreabă pe Decebal ce a făcut el pentru comuna Fărcașa, în afară de faptul că face scandal tot timpul si trimite diverse adrese.

Decebal Daniel raspunde ca a facut foarte multe pentru zona Farcasa, fara a preciza ce anume și îi spune dnei viceprimar ca este articol in codul penal cu pirvire la folosirea unor fonduri in alte scopuri. Sustine ca el nu este abilitat sa ia decizii, dar o sa se ajunga si acolo.

Decebal DanileL ii solicita drei secretar sa ii puna la dispozitie actele asociatiilor non profit. Dra secretar spune ca acestea sunt infiintate in temeiul legii de catre persoane fizice și nu sunt ale primariei.

Decebal Danie spune ca este o situatie de abuz in serviciu a domnului primar, care da afară o persoană angajată în altă parte. Dna Busecan spune ca dna Armas nu a fost data afara.

Dl primar spune catre Decebal Daniel cum de il mai rabda Dumnezeu, cu atata nesimtire și pocăit fiind. Decebal Daniel cere să nu vorbească de pocăință. Și mai  întreabă de unde au apărut stațiile de autobus din Fărcașa. Dl primar spune că de la Eaton. Decebal întreabă de ce nu este un accept de donație al Consiliului local pentru acestea. Afirma ca nu sunt bine puse, că nu au fost ancorate. . Si intreaba pe dl primar cum și-a permis să facă așa ceva. Dl primar spune lui Decebal Daniel să ii fie rusine, de ce îl ia la întrebări. Decebal răspunde că da, îl ia la întrebări, pentru că primarul nu este deasupra consilierilor, ci doar execută ceea ce consilierii decid. Dl primar ii raspunde sa propuna dansul atunci, dar si ceilati trebuie sa voteze, Decebal Daniel are doar un vot.

Decebal Daniel o întreabă pe dna vicepirmar în ce scopuri a fost  achiziționată masina pe care o conduce. Dna viceprimar spune ca masina este a Primariei, dna contabil Bușecan Adeluța spune ca masinile au fost achizitionate in leasing de catre primaria Farcasa, ca urmare a unei hotarari in acest sens.

Decebal spune ca sunt niste probleme si trebuie rezolvate.

Dl primar spune ca dansul este curat inaintea lui Dumnezeu si a tuturor oamenilor. Nu a profitat cu nimic de la Primarie, ci doar a  dat.

Decebal Daniel afirmă  că dl primar i-ar fi spus dnei Armaș Rodica că prea mulți oameni au votat în Fărcașa cu Decebal. Dl primar spune că el nu a afirmat așa ceva, ci doar i-a spus dnei Armaș că este sigur ca ea nu a votat cu dânsul.

Dl primar ii spune ca daca tot are atatea suspiciuni, sa il dea la DNA, la ANI. Decebal Daniel raspunde ca daca este cazul sunt institutii abilitate ale statului care se ocupa cu aceste situatii.

 

Decebal Daniel spune că toate propunerile consilierilor locali se aruncă la coș. De exemplu: podețele de acces pentru cetățeni la terenuri.  La fel despre Fărcășița se tot discută, dar acuză autoritățile că nu sunt în stare să facă nimic. Îi spune dnei viceprimar  că unora dintre consilieri li se pare că dânsa nu își mai face datoria, că ar fi mai bine să se bucure de pensie și să îi lase în pace.  Afirmă că dna viceprimar poate ar trebui să plece acasă, pentru că lucruri pe care ei le spun nu sunt rezolvate, de exemplu nu sunt curățate văile. Dl primar spune că acestea sunt ale Apelor Române. Decebal Daniel acuză că se fac lucruri de mântuială.

 

Barta Ștefan spune că la ieșirea din Fărcașa spre Gîrdani , ar trebui pusă o semnalizare corespunzătoare înainte de curbă, întrucât deși este limitare de viteză la 50 km/h, n șofer nu poate opri la trecerea de pietoni din zonă.

 

De asemenea, Barta Ștefan spune ca are o intrebare pentru colegii consilieri: care a avut ceva împotriva sprijinirii școlii?

Dl primar spune că la deschiderea anului școlar a afirmat că s-a propus extinderea școlii pentru corpul de clădire in care invata ciclul primar, pentru ca toți copiii din clasele I-IV să fie în aceeași clădire și unii consilieri nu au fost de acord.

Onț Dinu spune că el este de acord doar atunci când sprijinirea școlii se referă la copiii din Fărcașa, nu și la cei din alte localități.

Decebal Daniel afirmă că el susține întotdeauna școala. Dar dacă vrem să facem ceva pentru școlaă, să discutăm pe termen lung, nu să adăugăm 2 noi încăperi. Trebuie să analizăm și natalitatea din comună. Să fie pentru copiii din comună, în caz contrar este o fiță.

Dl primar spune că a discutat cu dna director de la Școală care a spus că elevii nu au grupuri sociale corespunzătoare în clădirea veche.  Trebuie ca toți elevii să aibă aceleași condiții de igienă și confort. Proiectele se fac după necesitățile care sunt identificate. Au fost discuții îndelungate pe această temă și apoi se încearcă găsirea surselor de finanțare.

Barta Ștefan spune ca in urma festivitatii decdeschidere a anului scolar i s-a spus de catre cetateni ca a fost impotriva dezvoltarii scolii.

Barta Ștefan spune, de asemenea, că acum două luni s-a discutat cu pirvire la premierea cadrelor didactice care au avut elevi calificati la fazele nationale la olimpiade, sa li se dea cate 500 de lei. Atunci s-a spus ca se va vorbi cu directoarea scolii. Este si sotia dânsului in această situație și spune ca este nevoita de multe ori sa renunte la programul ei liber pentru a pregati acesti copii.

Dl primar spune ca se va vorbi cu dna director.

 

Bușecan Radu întreaba care este situatia cu lemnele. Dl primar spune ca acum se marchează cele care au cazut ca urmare a vantului, iar din saptamana urmatoare probabil se va trece la vânzare.

Tot Busecan Radu spune ca nu s-a pus piatra pe drumurile agricole. Dl rpimar spuen ca afost excavatorul stricat o lunga perioada, dar se va remedia situatia.

Buie Gheorghe intreaba ce se intampla cu apa, ca este foarte murdara. De asemenea, sune ca beietii de la apa scot apa din canalizare si ii dau drumul pe santuri.

 

Papp Vasile intreaba daca se continua pista de biciclisti la Buzesti. Dl primar spune ca va continua pana la capatul satului.  

De asemenea, Papp Vasile intreaba daca Caminul din Farcasa este gara si cand se poate folosi. Dl primar spune ca trebuie facuta receptia, apoi se va dota corespunzator. Se doreste sa fie puse mese rotunde.

Dunca Nicu spune ca la pădure, unde sta paza, nu este acces, ar trebui amenajat drum.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 SECRETAR

 Fănică Vasile DUNCA                                                                       Rodica GIURGIU

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa