Proces verbal sedinta de indata octombrie 2017

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 6 octombrie 21017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Ședința a fost convocată de îndată.

            Participă 9 consilieri din cei 13 aleși.

            Lipsesc consilierii: Bușecan Radu Ioan, Decebal Daniel, Papp Vasile,Podină Vasile.

            Ședința este legal constituită.

            Mai participă:

1 primarul comunei Fărcașa, dl Ioan Stegeran

2. Secretarul comunei Fărcașa, Rodica GIURGIU

3. Consilier contabilitate, Adeluța Dorina Bușecan

            Ședina a fost convocată de îndată pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la solicitarea scrisorii de garanție bancară pentru plata avansului la investiția Reabilitare, modernizare și dotare Casă de cultură în localitatea Fărcașa, comuna Fărcașa, județul Maramureș, finanțat prin PNDR, întrucât trebuie întocmit dosarul și depus la Fondul de garantare a creditului rural.

            Dna contabil Adeluța Bușecan prezintă necesitatea adoptării acestui act administrativ.

Barta Ștefan spune ca nu a fost de acord de la inceput cu aceasta reabilitare.

Se supune la vot și se votează: 7 voturi pentru și 2 voturi împotrivă: Barta Ștefan și Onț Dinu Florinel, devenind Hotararea Consiliului local alcomunei Fărcașa nr.85 din 6 octombrie 2017 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară de la Fondul de garantare a creditului rural pentru plata avansului la investiţia "Reabilitare, modernizare și dotare Casă de cultură în localitatea Fărcașa, comuna Fărcașa, județul Maramureș", finanțată prin PNDR

 

Onț Dinu Florinel spune că dorea se facă un referendum cu pirvire la acest obiectiv de investiții, ca oamenii să își spună punctul de vedere. Precizează că o persoană a solicitat cu câteva zile în urmă căminul din Fărcașa pentru nuntă și i s-a răspuns că se poate face nunta in celelalte sate, unde căminele sunt reabilitate.

Onț Dinu Florinel solicită expres să se consemneze faptul că nu este de acord cu această reabilitare, vrea să fie liniștit că oamenii pe care îi reprezintă și care l-au susținut să știe că a votat împotriva acestui proiect, pentru că așa le-a promis.

Barta Ștefan spune că nu este împotriva reabilitării imobilului, dar să rămână cămin cultural, întrucât prin transformarea în casă de cultură se desființează anumite funcționalități ale căminului cultural.

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           SECRETAR

     Fănică Vasile Dunca                                                   Rodica Giurgiu

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa