proces verbal martie 2017

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 14 martie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

Participă 11 dintre cei 13 membrii ai Consiliului local al comunei Fărcașa.
Lipsesc consilierii locali: Armaș Ioan Viorel și Decebal Daniel.
Mai participă:- primarul comunei Fărcașa, dl Ioan Stegeran
- Secretarul comunei Fărcașa, Rodica Giurgiu
- Consiler, compartimentul contabilitate, Adeluța-Dorina Bușecan.
Ședința a fost convocată de către primarul comunei Fărcașa prin Dispoziția nr.
71 din 8 martie 2017, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind închirierea unor trupuri de pășune comunală;
3. Probleme diverse, interpelări.
Proiectele de hotărâri au fost transmise spre analiză comisiilor de specialitate a
consiliului local.
Invitația la ședință și proiectele de hotărâri au fost comunicate fiecărui membru
al consiliului local.
Președinte de șeidnță este dl Barta Ștefan.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și se votează în unanimitate.
Se supune la vot otrdinea de zi și se votează în unanimitate.
Primarul comunei Fărcașa propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile ianuarie și februarie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL. 47/2011 privind instituirea unor restricții de circulație pe anumite sectoare de drum;
3. Modificări ale sectoarelor de drumuri cuprinse în proiectul Modernizare străzi în comuna Fărcașa, proiect ce va fi depus în cadrul PNDR;
Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2017.
Dna contabil Adeluța-Dorina Bușecan prezintă structura bugetului local al comunei
Fărcașa pentru anul 2017, după cum urmează:
Bugetul local este în sumă de 30.003 mii lei:
1. Venituri proprii---6.134 mii lei
2. Subvenții de la bugetul de stat-14.827 mii lei
3. Sume primite de la UE pentru proiecte-1.287 mii lei
4. Fond rulment-787 mii lei
Cheltuieli-30.003 mii lei
1. cheltuieli de personal-850 mii lei
2. bunuri și servicii-511 mii lei
3. secțiunea de dezvoltare-1531 mii lei
La Cămin Fărcașa s-a alocat suma de 50 mii lei, Cămin Buzești-214 mii lei, Cămin Sîrbi-210 mii lei, Cămin Tămaia-66 mii lei, parcuri-200 mii lei, creșă -750 mii lei, alimentare cu apă-5.600 mii lei, racorduri canalizare-50 mii lei, becuri-170 mii lei, PUG 30 mii lei.
Bușecan Radu Ioan spune că la Căminul din Tămaia s-au repartizat cei mai puțini bani, deși acesta este cel mai degradat. Dna contabil îi răspunde că acest cămin intră în reabilitare, prin Compania Națională de Investiții și se va finaliza în anul 2018, astfel încât și în bugetul local pe anul 2018 se vor aloca bani pentru Căminul Tămaia, pentru partea de lucrări ce trebuie realizate de autoritatea locală.
Buie Gheorghe Vasile spune că nu sunt alocați bani pentru canalizarea pe strada Someșului. Dna contabil răspunde că această stradă este cuprinsă în proiectul finanțat prin PNDR.
Onț Dinu solicită alocarea de bani pentru drumul pe culme în Fărcașa.
Barta Ștefan întreabă dacă investițiile la ISU și heliport nu se finanțează de către acele instituții? De ce se fac cheltuieli de la bugetul local? Dna contabil spune că la sediul ISU din Fărcașa se achită cheltuielile de întreținere din bugetul local.
Tot Barta Ștefan întreabă dacă modernizare Casă de cultură Fărcașa înseamnă realizarea amfiteatru? Răspunsul este afirmativ.
Se supune la vot și se votează:
-împotrivă: Barta Ștefan și Onț Dinu. Dl Barta spuen că vptează împotrivă pentru că sunt alocați prea puțini bani la sănătate.
-abțineri: Pop Angheluț și Bușecan Radu Ioan
-pentru: 7 voturi
Proiectul de hotărâre devine Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.24 din 14 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2017
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind închirierea unor trupuri de pășune comunală.
Este vorba despre trupurile de pășune La Pădure Sîrbi, în suprafață de 9,79 ha și Din jos de drum Buzești, în suprafață de 26,54 ha.
Închirierea se va face conform Caietului de sarcini și Instrucțiunilor pentru licitație, prevăzute ca anexă la hotărâre.
Barta Ștefan spune că ar trebui să existe pe raza comunei și pășune pentru oi și capre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.25 din 14 martie 2017 privind declanșarea procedurii de închiriere a pășunilor comunale.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice pentru lunile ianuarie și februarie 2017.
Suma ce trebuie alocată pentru lunile ianuarie și februarie 2017 este de 2965 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.26 din 14 martie 2017 privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile ianuarie și februarie 2017.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 47 din 20 mai 2011 privind instituirea unor restricţii de circulaţie pe anumite sectoare de drum.
Prin HCL.47/2011 au fost instituite o serie de restricții de tonaj și viteză pe anumite străzi din comuna Fărcașa, Se dorește ca restricțiile de tonaj să fie aplicabile pe toate străzile din comună. Transportul pe străzi la tonaje mai mari de 7,5 tone se va face doar cu autorizarea Primăriei și cu plata unei taxe.
Barta Ștefan spune că ar fi bine ca cei din comună să nu plătească aceste taxe.
Buie Gheorghe întreabă cum va proceda să-și facă aprovizionarea cu lemn?
Dl primar propune ca în aceste situații să se plătească o taxă lunară sau anuală.
Cuantumul taxelor propuse: - 100 lei/zi pentru tonaje între 7,5-30
- 200 lei/zi pentru tonaje de peste 30t.
-1.000 lei/an pentru agentii economici care au nevoie de aprovizionare.
De asemenea, se interzice circulația la temperaturi de peste 25º.
Se aprobă totodată modelul cererii și al autorizației de acces.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.27 din 14 martie 2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 47 din 20 mai 2011 privind instituirea unor restricţii de circulaţie pe anumite sectoare de drum.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi---- Modificări ale sectoarelor de drumuri cuprinse în proiectul Modernizare străzi în comuna Fărcașa, proiect ce va fi depus în cadrul PNDR.
Este prezentă la ședință dna Adela-Corina Ungurușan care expune necesitatea modificării unor sectoare de străzi prinse în proiectul Modernizare străzi în comuna Fărcașa , ce se va depune la finanțare în cadrul PNDR, pentru a obține, în conformitate cu prevederile Ghidului de eligibilitate, punctaje suplimentare care să crească șansele de obținere a finanțării.
Astfel, este important ca străzile cuprinse în proiect pentru modernizare să deservească o serie de operatori economici, sens în care lungimea totală a străzilor crește, prin adăugarea unor sectoare de drum, astfel că de la 5724 m cât ai fost initial în proiect se ajunge la 6739 m. Prin realizarea acestui proiect se va asigura acces direct la Biserica de lemn din localitatea Buzești, obiectiv de interes turistic, precum și la instituțiile publice de pe raza comunei Fărcașa, respectiv Școala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa, cu baza sportivă și sala de sport, Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Sîrbi, Căminul cultural din Buzești, cimitirul evreiesc din Buzești. Așadar indicatorii tehnico economici ai proiectului , precum și opeartorii economici și instituțiile publice deservite de proiect se modifica.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.28 din 14 martie 2017 privind implementarea proiectului "Modernizare străzi în comuna Fărcașa, județul Maramureș".
Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.
Angheluț Pop spune că așteaptă rezultate după operaționalizarea Poliției locale. Cetățenii aruncă în continuare deșeuri în locuri neamenajate și ard resturile vegetale peste tot.Dna viceprimar ii cere dlui consilier sa se implice si el atunci cand vede astfel de lucruri. Dl primar precizeaza ca politia locala actioneaza, mai mult decat atat, agentii vor merge la scolarizare si se spera sa fie rezultate si mai bune.
Onț Dinu- spune că la Sala de sport din Fărcașa, administratorul le cere copiilor care își uită pantofii de sport acasă să se descalțe afară, în condițiile în care era foarte frig, -12°. Dna viceprimar spune ca nu crede ca administratorul salii de sport a facut asa ceva, elevii sunt indisciplinati, ca atunci cand stiu ca au sport trebuie sa aiba la ei incaltaminte adecvata. Faptul ca si dupa 10 ani sala de sport arata asa de bine I se datoreaza administratorului, care a stiut sa respecte regulile de curatenie. Dl primar îl sună în timpul ședinței pe administratorul sălii de sport pentru a-I spune ce problemă a fost ridicată în cadrul ședinței, dar afirmă că nu s-a întâmplat așa ceva. Dna viceprimar cere sa I se spuna despre ce copil este vorba, ca sa stie. Ont Dinu spune ca este vorba despre Babas din clasa a VII-a B. Dl primar spune ca trebuie sa fie ordine si disciplina sic a fiecare trebuie sa aiba o tinuta adecvata. Pana si cu privire la tunsoare, ii cere dlui Ont sa constatate car roti consilierii sunt tunsi, doar el are parul mare. Ont Dinu spune ca atunci cand dispensarul se va amenaja cu tot ce este necesar si va functiona corespunzator, se va tunde. El precizeaza ca a avut un accident in Italia si I s-a recomandat ca pe timp de iarna sa aiba parul mai lung, pentru a nu I se bloca coloana.
-relatează că a avut o problemă la EATON , când a dorit să vândă flori și nu a fost lăsat nici măcar vis-à-vis de fabrica Eaton, unde nu era proprietatea lor.
-spune că trotuarele de pe strada Independenței crapă toate, să se pună alt material, au abia 6 luni de când au fost realizate. Dl primar spune că se vor repara.
Barta Ștefan întreabă cine sunt cele 5 persoane de la asistență socială care figurează în anexa la bugetul local. Dna contabil spune că sunt asistenții personali ai persoanelor cu handicap.
Papp Vasile spune că în Buzești, strada Meșterilor.o stradă care duce spre Griga să se uneacă cu celălalt drum făcut. Dna viceprimar spune că așa se dorește să se facă.


Nemaifiind alte probleme, ședința se încheie.


 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa