Proces verbal iulie_2017

 

 

 

PROCES VERBAL

încheiat azi, 20 iulie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Participă un număr de 11 consilieri dintre cei 13 aleși. Lipsesc domnii consilieri locali: Podină Vasile și Bușecan Radu Ioan.

            Mai participă:

1.    Primarul comunei Fărcașa, dl Ioan STEGERAN

2.    Secretarul comunei Fărcașa, dra Rodica GIURGIU

Președinte de ședință este consilierul local Daniel DECEBAL.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr. 138/2017.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a ședinței comunicată consilierilor locali este:

 

1.    Proiect de hotărâre privind  mutarea funcției publice vacante de consilier, asistent de la compartimentul impozite și taxe la compartimentul contabilitate ;

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" la nivelul comunei Fărcașa 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional cu SC DRUSAL SA cu privire la majorarea tarifului de depozitare a deșeuriloremnajere colectate de pe raza comunei Fărcașa la platforma temporară pentru depozitarea deșeurilor menajere ;

4.    Probleme diverse, interpelări ;

 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Dl primar propune completarea ordinii de zi cu:

Proiect de hotarare privind modificarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin ANL.

            Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind  mutarea

funcției publice vacante de consilier, asistent de la compartimentul impozite și taxe la compartimentul contabilitate ;

Funcția publuică vacantă de consilier, asistent de la compartimentul impozite și taxe se mută la compartimentul contabilitate, unde până la acest momnet era o singură funcție, ocupată.

            Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 67 din 20 iulie 2017 privind  mutarea funcției publice vacante de consilier, asistent de la compartimentul impozite și taxe la compartimentul contabilitate.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" la nivelul comunei Fărcașa.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 68 din 20 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" la nivelul comunei Fărcașa.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional cu SC DRUSAL SA cu privire la majorarea tarifului de depozitare a deșeuriloremnajere colectate de pe raza comunei Fărcașa la platforma temporară pentru depozitarea deșeurilor menajere.

Se ridică problema că se dorește reciclarea, dar nu este unde. Să se pună containere pentru hârtie la câteva familii.

Consilier Daniel Decebal cere să se comunice oamenilor că a crescut taxa pentru gunoi și se impune reciclarea. Să fie un proiect pilot în comuna Fărcașa.

 

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 69 din 20 iulie 2017 privind aprobarea încheierii contractului cu CS DRUSAL SA cu privire la depozitarea deșeurilor menajere colectate de pe raza comunei Fărcașa la platforma pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere în vederea selectării și eliminării lor.

Se trece la următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotarare priivind modificarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin ANL.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 70 din 20 iulie 2017 privind modificarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin ANL.

Diverse.

Se prezintă solicitarea dnei Marieș Ramona care solicită demolarea unei construcții realizate de un terț pe terenul aparținând familiei dânsei. Consilierii sunt de acord cu demolarea. Demolarea se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Vicepirmarul comunei Fărcașa, dna Mureșan Floare informeazî asupra faptului că se va face teledetecția la nivelul comunei Fărcașa. Toți cetăenii care au declarat teren la APIA trebuie să respecte obligațiile ce le revin comform legilor în vigoare.

 

Consilier Nicu Dunca spune că acum curăță pășunea și 70% sunt spini, astfel că prețul chiriei i se pare mare.

 

Consilier Ioan Gheorghe Mereuț spune că în deal după Brândușan, a fost cândva un drum, ar trebui deschis din nou.

 

Consilier Angheluț Pop spune că porblemele sunt aceleași, circulația îngreunată pe str Poeziei. Dl primar spune că se vor face lucrarile și va deveni circulabilă.

 

ConsilIer Dinu Onț  mulțumește pentru oalele primite și solicită să se pună o oglindă la ieșirea din Fărcașa, ultima stradă pe dreapta, întrucât nu este vizibilitate.

Dl primar spuen că trebuie vorbit la Poliție și la Consiliul Județean Maramureș să se monteze indicator de reducere a vitezei la 30 km/h. Se vor comanda încă 5 oglinzi.

Tot consilier Ont Dinu solicita un microbus scolar pentru elevi. Dl primar spune că se va puteaasigura un microbus scolar pentruy cei din Farcasa atunci cand va mai fi repartizat unul.

 

            Consilier Daniel Decebal spune că trebuie curățată valea din Fărcașa. Dna viceprimar spuen că se va vorbi cu cineva din Ardusat.

De asemenea, consilier Decebal ridică problema pe care o are la ieșirea din curtea casei cu bicicliștii care circulă cu viteză mare pe trotuar . Ar trebui să se circule doar pietonal pe aceste trotuare, și să se interzică circulația cu scuterele.

Consilier Deecebal ridică și problema lipsei apei în comună.. Dl primar spune că se mai forează încă 2 puțuri și se mai montează un rezervor de înmagazinare apă. Se va fora și un puț de suprafață.

Tot consilier Decebal atrage atenția asupra faptului că la Corboi este o țeavă de câteva săptămâni. Dl primar spune că a fost îngropată de vreo săptămână.

            Consilier Ștefan Barta spuen că la coborâre către farmacia din Fărcașa ar trebui montată o tablă de avertizare pentri trecere de pietoni. De asemenea, spune că pe strada Europa s-a făcut un trotuar, este un șanț, dar trebuie ieșire. Totodată ridică și problema Revisteide Fărcașa, ediția cu oorivire la activitatea Școlii Fărcașa, cu rivire la care ar trebui realizată o corectură de către o persoană care cunoaște activitățile derulate. Sunt o serie de greșeli importante.

 

            Consilier Gheorghe Vasile Buie  spune că la un moment dat s-a convenit cu dr Conțiu să se mute și să facă consultații în Dispensarul de la Tămaia. Întreabă care este situația.

            Dl primar propune să fie chemat la următoarea ședință de xconsiliu dr Conțiu și să i se ceară să încerce rezolvarea situației, întrucât la acet momnet nu se pot desfășura activitățile medicale așa cum s-a dorit.

            Consilier Decebal  propune să fie convocați toți la o discuție.

 

Tot consilier Buie spune că:

- mai trebuie dusă piatră pe drum.

-va merge le pe la proprietarii de terenuri care nu sunt de acord cu balasteira Chilia

-trebuie lărgit drumul în Tămaia în dreptul proprietății lui Pop Cosmin, de la apă

-biserica di Tămaia este în reparații. Solicită ajutor financiar pentru aceste lucrări. Dl primar spune că vom vedea la rectificarea bugetului local, dar se impune a se depune solicitarea de finanțare la Consiliul județean Maramureș.

 

Consilier Vasile Papp spune că: în Buzești, pe strada Meșterilor s-a purtat beton și s-a distrus drumul. De asemenea, întreabă când se va face terenul de fotbal de la Buzești. Din strada Meșterilor este o uliță mică și ar trebui amenajat podul de trecere, care este din scândurpă. L școala din Buzești este mare mizerie, tinerii stau seara acolo.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETARUL COMUNEI

   Daniel DECEBAL                                                                  Rodica GIURGIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa