proces verbal ianuarie 2017

 

 

PROCES VERBAL
încheiat azi, 6 ianuarie 2017, cu ocazia ședinței extraordinare, convocată de îndată, a consiliului local al comunei Fărcașa


Participă un număr de 12 consilieri dintre cei 13 aleși. Lipsește dl consilier local Vasile PODINĂ.
Mai participă: primarul comunei Fărcașa, dl Ioan STEGERAN, secretarul comunei Fărcașa-Rodica GIURGIU, dna Adeluța BUȘECAN-consilier, compartimentul contabilitate.

Dl primar precizează faptul că a convocat de urgență această ședință întrucât până în data de 9 ianuarie trebuie aprobată acoperirea definitivă din excedentul anului 2015 a deficitului bugetului local al comunei Fărcașa, secțiunea de dezvoltare a anului 2016.
Dna contabil Adeluța BUȘECAN precizează că este vorba despre suma de 1.583 mii lei, reprezentând avans pentru finanțarea proiectului "Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa", care a fost cuprinsă ca excedent la finele anului 2015, însă a fost cheltuită în totalitate în anul 2016.
În acest sens se impune adoptarea une hotărâri care să aprobe acoperirea definitivă din excedentul anului 2015 a defiictului bugetului local al comunei Fărcașa, secțiunea de dezvoltare a anului 2016.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.1 din 6 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul anului 2015 a defiictului bugetului local al comunei Fărcașa, secțiunea de dezvoltare a anului 2016.

De asemenea, dna contabil precizează că la sfârșitul anului 2016, bugetul local al comunei Fărcașa fost rectificat prin Dispoziția primarului comunei nr. 217 din 27.12.2016 cu suma de 8 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin HG. 75282016 și HG 975/2016 , pentru realizarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații.
În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.27382006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, modificările efectuate în structura bugetului local pirn dispoziția primarului se validează de către autoritatea deliberativă în prima ședință a acesteia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind validarea modificărilor efectuate în structura bugetului local al comunei Fărcașa prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr. 217 din 27.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2016.
Domnul primar mulțumește domnilor consilieri pentru participare și îi informează că ședința ordinară a consiliului local va avea loc în data de 19 ianuarie 2017, iar în data de 20 ianuarie va convoca o întâlnire cu membrii propuși pentru consiliul consultativ, din localitatea Fărcașa.
Dl. Consiler Ștefan BARTA spune că dânsul propune ca ședința comitetului consultativ să fie înainte de ședința Consiliului local, pentru a putea adopta vreun act administrativ, dacă se impune.
Dl primar răspunde că datele rămân cele comunicate.

Dl consilier Ioan-Viorel ARMAȘ cere ca deszăpezirea să se facă și la Izvor. Dl primar răspunde că s-a acționat și în acea zonă.

Ședința se încheie.

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa