Proces verbal 9 noiembrie 2017

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 9 noiembrie 2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

 

            Ședința a fost convocată de îndată având următoarea ordine de zi.

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Sală de sport cu 180 de locuri și tribună în localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, județul Maramureș"

 

            La ședință participă un număr de 10 consilieri locali, dintre cei 13 aleși. Lipsesc: Bușecan Radu Ioan, Decebal Daniel, Papp Vasile.

            Mai participă:

1.    Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

2.    Secretarul comunei, Rodica Giurgiu

3.    Consilierul primarului, Claudiu Marinca

Președinte de ședință este consilierul local Dunca Fănică Vasile.

Se trece la discutarea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi.

În urma achiziționării unor suprafețe de terenuir în localitatea Sîrbi, pentru

construirea unei Săli de sport și comasarea acestor parcele într-una singură, se impune ca această suprafață de teren să fie predată către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A, conform prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A..

            Este vorba de suprafața totală de 7.366 m², identificată potrivit Cărții Funciare nr. 51794 nr cadastral 51794.

            Din bugetul local alcomunei Fărcașa se asigură cheltuielile pentru racordurile la utilități(electrica, apă, canal, gaz.

            De asemenea, Consiliul local al comunei Fărcașa se obligă ca, după predarea amplasamentului și  a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

            Se supune la vot și se votează cu unanimitatea voturior membrilor prezenți, devenind Hotărârea Consiliului local al Comunei Fărcașa nr. 94 din 9 noiembrie 2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Sală de sport cu 180 de locuri și tribună în localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, județul Maramureș".

 

            Onț Dinu spune, cu privire la containerele pentru deșeuri, că artrebui să fie separat și pentru sticle și hârtie. Dl primar spune că vor veni cât de curând.

            Dna viceprimar spuen că pentru plastice este contrcat cu SC DRUSAL SA care periodic le colectează.

            Dl primar spuen că se vor betona amplasamentele pentru containere.

 

            Barta Ștefan spune că potrivit actului normativ indicat in ședința anterioară ca fiind reglementarea legala cu pirvire la asezamintele culturale, destinația căminului se schimbă prin hotîrârea Consiliului local.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      SECRETAR

   Fănică Vasile Dunca                                                                        Rodica Giurgiu

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa