Proces verbal 31 octombrie 2018

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31 octombrie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Participă consilierii locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Buie Gheorghe-Vasile
 3. Dunca Fanica Vasile
 4. Dunca Nicu
 5. Mereuț Ioan Gheorghe
 6. Mureșan Floare
 7. Nicoară Alina Amalia
 8. Onea Gheorghe-Grigore
 9. Onț Florinel Dinu
 10. Papp Vasile
 11. Pop Angheluț
 12. Vasile-Diu FÎNĂȚAN 

Consilierul local Daniel Decebal lipsește.

Mai participă:

Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

Secretarul comunei, Rodica Toma

Consilierul primarului, Claudiu Marinca

Consilier contabilitate, Adeluța Bușecan

 

Președinte de ședință este consilierul local  Nicoară Alina-Amalia

Sedința a fost convocată prin Dispoziția primarului nr. 145/2018

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a ședinței, conform invitației transmise consilierilor locali este următoarea:

1.    Proiect de hotărâre cu privire la modificarea condițiilor de vânzare, prin licitație publică, a imobilului -teren cu casă- situat în localitatea Tămaia, str. Culturii, nr. 64

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

3.    Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comnei Fărcașa nr. 68.din 20 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei "Administrație"la nivelul comunei Fărcașa

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei

5.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașape anul 2018

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 82 din 28 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

7.    Proiect de hotărâre cu privire la cota pierderilor de apă în rețeaua de apă la nivelul comunei Fărcașa

8.    Probleme diverse, interpelări.

 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Primarul comunei propune completarea ordinii de zi cu:

1.    Proiect de hotărâre privind realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă

2.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 43 din 31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizarea căminelor culturale

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local al comunei Fărcașa a proiectelor sportive promovate de Scoala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa

Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

Primul punct al ordinii de zi:Proiect de hotărâre cu privire la modificarea condițiilor de vânzare, prin licitație publică, a imobilului -teren cu casă- situat în localitatea Tămaia, str. Culturii, nr. 64.

 

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate, devenind

Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 60 cu privire la modificarea condițiilor de vânzare, prin licitație publică, a imobilului -teren cu casă- situat în localitatea Tămaia, str. Culturii, nr. 64

 

Punctul doi al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

      Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate, devenind

Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.61 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

 

Punctul trei al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comnei Fărcașa nr. 68.din 20 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei "Administrație"la nivelul comunei Fărcașa

      Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate, devenind

Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.62 privind completarea anexei la H.C.L. 68/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei "Administrație"la nivelul comunei Fărcașa

 

Punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei

D-na contabil, Adeluța Bușecan, prezintă execuția bugetară la 30.09.2018

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind

Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.63 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei

 

Punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașape anul 2018

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.64 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașape anul 2018

 

Punctul șase la ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 82 din 28 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

      Se supune la vot proiectul de hotarare astfel modificat și se votează în

unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.65 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 82 din 28 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Punctul șapte al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre cu privire la cota pierderilor de apă în rețeaua de apă la nivelul comunei Fărcașa

Se estimează pierderi de 10%

      Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind

Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 66 cu privire la cota pierderilor de apă în rețeaua de apă la nivelul comunei Fărcașa.

 

Punctul opt al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă

      Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind

Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.67 privind realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă

Punctul 9 al ordinii de zi-- Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 43 din 31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizarea căminelor culturale

Se propune modificarea regulamentului de utilizare a Căminelor Culturale din Sîrbi, Buzești și Fărcașa, în sensul că în situația în care la evenimente participă sub 100 de persoane, chiriașul se va ocupa de curățenie cu resurse proprii.

Consilierul local Buie Gheorghe propune să fie mai mica taxa pentru închirierea căminului cultural din Tămaia, deoarece este mai mic decât celelalte (doar 160 de locuri). Astfel se propune ca pentru nunți la căminul cultural Tămaia taxa să fie de 1.200 lei iar pentru botez, majorat 600 de lei.

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.68 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 43 din 31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizarea căminelor culturale

Punctul 10 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local al comunei Fărcașa proiectelor sportive promovate de Scoala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa

Valoarea estimată a proiectelor pentru ski și înot este de 23.000 de lei.

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.69 privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local al comunei Fărcașa a proiectelor sportive promovate de Scoala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa

            DIVERSE:

1.    Se prezintă cererea D-lui Stir Angheluț cu domiciliul în Sîrbi, str Amurgului, nr. 18 căruia i-a ars casa în data de 4.10.2018. Se propune acordarea sumei de 2.000 lei - în natura materiale de construcții. Ajutorul se va acorda, conform legii, prin dispoziția Primarului.

2.    Se prezintă cererea D-lui Bertea Vasile, cu domiciliul în localitatea Buzești, str Independenței, nr.40, căruia în data de 4.10.2018 i-a ars anexa gospodărească.  Se propune acordarea sumei de 3.000 de lei. Ajutorul se va acorda, conform legii, prin dispoziția Primarului.

3.    Se prezintă cererea dnei Făt Terezia cu domiciliul în Buzești, str Văii, nr. 30, care solicită sprijin finaciar pentru amenajarea unui spațiu de locuit. Se propune acordarea sumei de 1.000 de lei. Ajutorul se va acorda, conform legii, prin dispoziția Primarului.

 

D-l Primar spune că trebuie conștientizată populația să încheie contract de

asigurare pentru locuințe, pentru a evita pierderile care au loc în urma incendiilor. Și poate că ar trebui ca primăria să nu mai acorde ajutoare de urgență celor care nu au

asigurări de locuințe.

Se dă cuvântul pe rând, domnilor consilieri

Onea Gheorghe spune că trebuie hidrant pe strada Independenței în localitatea Buzești .D-l Primar cere ca până la ședința următoare să se aducă lista cu necesarul de hidranți.

Tot Onea Gheorghe propune să se pună un drapel mare la Primarie deoarece suntem în  anul centenarului.

Onea Gheorghe spune că o bancă de la pădure este ruptă și că o va repara dânsul.

 Onț Florinel Dinu spune că ISU a funcționat perfect la incendii și SVSU la fel.De asemenea, precizează  că a fost la Ulmeni și se vorbește de pesta porcina, ar trebui luate măsuri.  Tot dânsul spune că sunt familii care nu se pot lega la canalizare pe str. Independenței, pentru că nu este cădere, trebuie coborâtă la 2 m.

Consilierul Barta Ștefan spune , cu privire la iluminatul public ,că vreo 2 săptâmâni a funcționat și în timpul zilei.

Consilierul Fînățan  spune că trebuie o oglindă pe strada Trandafirilor și mai spune că cei care utilizează baza sportivă Tămaia spun că lipsește gazonul.

 Consilierul Buie Gheorghe-Vasile spune că conducta de canalizare de pe str. Trandafirilor, vis-a-vis de Lăuran Florin este spartă și se deversează în canal și că trebuie piatră pe drumul ce iese în Balastierei .

Consilierul Papp Vasile spune că pe strada Meșterilor nu ard 2 becuri de vreo 2 luni.

Consilierul Dunca Fanica Vasile spune, cu privire la  campionatul de fotbal din Polonia pentru anul următor,că ar putea participa o echipă de fotbal

Consilierul Dunca Nicu mulțumește pentru asfaltarea străzii Izvorului.

 

 

   PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                               SECRETARUL COMUNEI

       Alina-Amalia NICOARĂ                                         Rodica TOMA

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa