Proces verbal 31 mai 2017

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31 mai 2017,

Cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa, convocată de îndată

 

            Participă: 9 consilieri dintre cei 13 aleși. Lipsesc domnii consilieri locali: Buie Gheorghe Vasile, Bușecan Radu Ioan, Decebal Daniel, Onț Florinel Dinu.

            Mai participă:

1.    Primarul comunie Fărcașa, dl Ioan STEGERAN

2.    Secretarul comunei Fărcașa, Rodica GIURGIU

3.    Contabil Adeluța-Dorina Bușecan

 

Ședința a fost convocată de îndată, având un singur punct pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modul de constituire a garanțiilor în vederea contractării unui împrumut și aporbarea contrcatului de credit, a contrcatului de ipotecă mobiliară și a contrcatului de ipotecă asupra creanțelor viitoare.

Președinte de ședInță este : consilier local Ștefan BARTA.

Prin HCL. 20/2017  a fost aprobată contractarea unei finanțări interne în cuantum

de 500.000 de lei. Întreaga documentația necesară aprobării creditului a fost transmisă, conform prevederilor legale,  Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, care a adoptat Hotărârea nr. 5075/2017.

În aceste condiții se poate semna contractul de credit, după ce Consiliul local aporbă:

a)    constituirea ipotecii mobiliare asupra contului comunei Fărcașa nr. RO92CECEMM0130RON0701055, precum și asupra tuturor drepturilor cu privire la sumele existente în acest cont;

b)    constituirea ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale comunei Fărcașa,

c)    contractul de credit, contractul de ipotecă mobiliară și contractul de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale comunei Fărcașa

d)    împuternicirea primarului comunei, dl Ioan Stegeran pentru a semna contractele menționate la art.1, cu CEC Bank SA și a reprezenta comuna Fărcașa în relația cu CEC Bank SA, pe toată perioada de derulare a împrumutului.

 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu unanimitatea voturilro

membrilor prezenți, devenind HOTĂRÂREA Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 49 din 31 mai 2017 privind modul de constituire a garanțiilor în vederea contractării unui împrumut și aprobarea contractului de credit, a contractului de ipotecă mobiliară și a contractului de ipotecă asupra creanțelor viitoare.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR

       Ștefan BARTA                                                              Rodica GIURGIU

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa