Proces verbal 31 iulie 2018

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31 iulie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Participă consilierii locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Decebal Daniel
 3. Dunca Fanica Vasile
 4. Dunca Nicu
 5. Mereuț Ioan Gheorghe
 6. Mureșan Floare
 7. Nicoară Alina Amalia
 8. Onea Gheorghe-Grigore
 9. Onț Florinel Dinu
 10. Papp Vasile
 11. Pop Angheluț

 

Lipsește consilierul local: Buie Gheorghe-Vasile.

Mai participă:

Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

Secretarul comunei, Rodica Toma

Consilierul primarului, Claudiu Marinca

Contabil: Adeluța Bușecan

 

Președinte de ședință este consilierul local Mureșan Floare.

Este prezent în sala de ședințe dl Marchiș Vasie din Tămaia, în legătura cu terenul din Terti. Dânsul a fost prezent pentru aceeași problemă și la ședința consiliului local din data de 29 iunie 2018. Între timp, dânsul a primit răspuns scris la solicitarea formulată. Acum susține că răspunsul primit nu are nicio legătură cu ceea ce a solicitat. Precizează că l-a adus astăzi cu el și pe Marchiș Griga, persoană căreia comisia locală i-a dat teren la acel moment și care este unchiul său, fratele tatălui.

Dna viceprimar precizează că problemele de fond fucniar nu se rezolvă de către consiliul local, ci de către comisia locală de fond funciar. Pe bza documentelro pe care le deținem in Primărie  a fost întocmită adresa de răspuns către dl Marchiș Vasile. Dânsa expune situația: la legea 18/1991 antecesorul lui Marchiș Vasile, respectiv tatăl dâsnului a formulat cerere pentru o suprafață de 10 ari teren. La acest moment are întabulat 32 ari în ogradă. În Prunduț familia are teren în 3 locuri.

Se prezintă în ședință documentele formulate la legea 18/1991 de către tatăl domnulu Marchiș Vasile.

Dl primar spune că orice răspuns  la o solictare poate fi dat doar pe baza documentelor  pe care le deținem.

Marchș Vasile susține că mai este un cetățea care a făcut parte din comisia de fond funciar din 1991 , Gîta Augustin, care ar trebui să fie chemat să spună cum stau lucrurile. Spune că în ședința următoare vine cu toți vecinii cu declarații notariale.

Dna viceprimar spune că fără existența unor hârtii care să dovedească eventuale schimburi de teren, efectuate în condițiile legii, nu se poate acorda acum teren. Documentele se fac pe baza validărilor comisiei județene ca urmare a cererii de reconstituire formulată la legea 18/1991. De asemenea, spune că bunicul domnului Marchiș a avut 1,50 ha teren in registrul agricol care se regăsește în două titluri de proprietate: la Flontaș Maria(0,50 ha) și Marchiș Gheorghe(0,95 ha), descendenți ai aceluiași autor.

            Marchiș Vasile și Marchiș Griga se retrag.

            Dna vceprimar precizează că Tertiul Jidului a fost dat în folosință unor cetățeni din Tămaia care aveau în titlul de proprietate teren în Prunduț. Familia Marchișa avut în Prunduț 1,50 ha teren, care s-a împărțit în cele două titluri de proprietate: 0,50 ha + 0,95 ha. Pe de altă parte. Dl lMarchiș Vasile a astupat Pișcăroaia  din Tămaia și a deviat cursul acesteia astfel încât acum aceasta curge spre terenul de sport.

 

Secretarul comunei supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare.Se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a ședinței, conform invitației transmise consilierilor locali este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind constatatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bușecan Radu Ioan;
 2. Proiect de hotărâre priivnd aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a căminelor culturale ;
 5. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa
 6. Probleme diverse.

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Se trece la primul  punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind constatatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bușecan Radu Ioan.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotărârea  nr.40 din 31 iulie 2018 privind constatarea încetării de drept,  înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Radu-Ioan BUȘECAN

 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local;

Dna Adeluța Bușecan,contabil, prezintă execuția bugetară pe trimestrul II.

Consilierul local Decebal Daniel spune că ar fi așteptat detalii cu privire la capitolele din execuția bugetară.

Consilierul local Barta Ștefan întreabă cu privire la suma de 500 mii lei primită de la Consiliul Judetean Maramureș pentru  foraje la DC92, dacă acei bani sunt prinși în execuția bugetară. Dna contabil preczează că acea sumă s-a cheltuit în luna iulie astfefl încât se va reflecta doar in execitia bugetara pe trimestrul III.

Consilierul local Decebal Daniel cere detalii cu privire la cheltuielile din secțiunea de dezvoltare.

Primarul comunei cere dnei contabil ca la execuția bugetară pe trimestrul III să prezinte o listă a pplăților efectuate, ca anexă. Consilierul local Decebal Daniel spune că este suficient să fie prezentate doar plățile peste 5.000 de lei.

Consilierul local Decebal Daniel întreabă de ce nu avem încă o bucătărie funcțională la grădinița Fărcașa. Pe când se preconizează că va fi funcțională ? Dl primar spune că la începutul anului școlar.

 

            Dna viceprimar precizează că la grădinița Fărcașa, când a fost recepția, finanțatorul, Ministerul Educațiie, nu a chemat reprezentantul ISU. Acum ne confruntăm cu situația că avem nevoie de aviz ISU, dar trebuie montată o centrală de detecție la incendiu . A venit constructorul pentru reemedierea situației acolo.  Mai precizează faptul că între timp au sosit și pătuțurile la grădiniță.

Consilierul local Decebal Daniel spune că are copil în grădiniță și are semnale de la părinți că copiii primesc mâncarea rămasă de la pomană. Se mănâncă mâncare rece. Dânsul vrea să funcționeze bucătăria în grădiniță.

Consilierul local Onț Dinu întreabă câți muncitori sunt angajați la apă, canal? Ddna contabil spuen că 7. Consilierul Onț spune că cineva care lucrează la apă, canal a vrut să facă un împrumutla bancă șinu a avut fluturaș de salariu.

Consilierullocal Barta Ștefan întreabă câd sunt programate ajutoarele pentru biserici?

Consilierul local Decebal Daniel spune că i s-a dus un transport de apă. Întreabă dacă suma de 300 de lei a fost aprobată.  Suma i se pare mare. Întreabă de asemenea cât costă excavatorul/oră . Consideră că trebuie să fie o listă de prețuri cu serviciile prestate la apă, canal.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotărârea  nr.41 din 31 iulie 2018 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei

 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018; Dna contabil precizează că se cupirnde în buget suma pentru vouchere de vacanță; la capele se alocă suma dee 60.000 de lei.

Consilierul local Decebal Daniel cere ca în ședința Consiliului local să se prezinte ce s-a realizat și ce urmează să se realizeze, ca să ște și ei dacă sunt întrebați de cineva.

Consilierul local Dunca Nicu spune că la Nicu Grasului în Sîrbi nu s-a făcut podeț, ci doar șanțul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotărârea  nr.42 din 31 iulie 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018.

Se trece la punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a căminelor culturale.

Este vorba despre căminele culturale din localitățile Sîrbi, Tămaia și Buzești care au fost reabilitate prin programul Companiei Naționale de Investiții, cu fonduri de la bugetul de stat.

Dl primar spune că fețele de masă se vor duce la curățătorie în Baia Mare, iar curățenia după evenimente se va face de o firmă specializată. Căminele se preiau pe bază de proces verbal cu citire cotor. Consumul se va plăti separat.

Consilierul local Decebal Daniel propune ca la pomană să se ia garanție de 300 de leiiși să nu se plătească taxă de închirere. Dl primar precizează că la capele nu se plătește taxă, ci doar consumul, deci la pomană ar trebui taxă.

Se stabilesc următoarele taxe:

-       Spectacole culturale, expozitii, teatru, circ, intruniri, ședințe, prezentari de produse, programe sau oferte locuri de munca, campanii sau evenimente politice: 300 de lei

-       Pomană: 200 de lei și 200 lei garantie

-       Majorat, botez 700 de lei., avans 30 lei, garanție 1.000 lei

-       Nuntă: 1500 lei, avans 300 lei și 1000 lei garantie

Consilierul local Barta Ștefan cere să se facă precizarea că regulamentul se

referă la căminele culturale reabilitate.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotărârea  nr.43 din 31 iulie 2018 privind aprobarea Regulamentului  de utilizare a căminelor culturale.

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa

            Primarul comunei precizează că produsele principale se vândd la licitație,iar cele provenite din rărituri și igienă se vând catre populația comunei Fărcașa.

            Se propune 180 lei/m³ preț de pornire la licitație.

            În ceea ce privește masa lemnoasă care se va vonde direct către populație , scantitatea maximă pentru o familie să fie de 3 m³. Prețul de vânzare trebuiesă reflecte și costul serviciilror de exploatare silvică care trebuie achizitionate de la o firmă specializată. Prețul de vânzare se stabilește diferențiat , după grosimea lemnului, dar să nu depășească 140 lei/m³.

            Se ridică problema că lemnele care se vând din fondul forestier național cîăre populație sunt la distanță mare față de Fărcașa, pentru cei care chiar a nevoie de ele, încât nu se merită să meragă până acolo, iar cei care le revândd primesc din apropiere. Dna viceprimar cere să se facă o adresă către ocolul Borești cu referire la aceste aspecte și să se pună la dispoziție lemne în apropiere.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate devenind Hotărârea  nr.44 din 31 iulie 2018 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa.

 

            Primarul comunei îi invită pe consilieri să facă împreună o deplasare pe traseul drumurilor executate  în comună, resectiv DC 94, SC 92 și drumul de exploatațe agricolă.

 

 

 PREȘEDINTELE  DE ȘEDINȚĂ                                            SECRETARUL COMUNEI

     Floare MUREȘAN                                                                      Rodica TOMA

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa