Proces verbal 31 august 2017

 

PROCES VERBAL

încheiat azi, 31.08.2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Ședința a fost convocată de îndată,  întrucât se impune adoptarea unei hotărâri cu privire la Școala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa.

            La ședință participă un număr de 9 consilieri locali. Lipsesc: Daniel Decebal, Radu Ioan Bușecan, Nicu Dunca, Ioan-Gheorghe Mereuț.

            Mai participă: dra secretar Rodica Giurgiu și  directorul Școlii gimnaziale Lucian Blaga Fărcașa, dna. Viorelia Vele.

            Dna director spune că la depunerea documentaiei necesare obținerii Autorizației sanitare de funcițonare pentru spațiul din Sîrbi, s-a solicitat actul priivind înființarea Școlii  profesionale Sîrbi.

            La nivelul comunei Fărcașa funcționează Școala profesională Sîrbi, iar din acest an sistemul este dual.

            Potrivit Ordinului 6564/2011 privind aporbarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, de regulă denumirea unității școlare trebuie să reflecte cel mai înalt nivel de studii, deci în cazul comunei Fărcașa denumirea ar trebui să fie Școala profesională.  Însă în anumite situații școala porfesională poate funcționa ca structură în cadrul Școlii cu personalitate juridică.

            Așadar se propune adoptarea unei hotărâri prin care Școala profesională Sîrbi să funcționeze ca structură în cadrul Școlii gimnaziale Lucian Blaga Fărcașa.

            Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind HOTĂRÂREAnr. 77 din 31 august 2017 privind organizarea învățământului preuniversitar la nivelul comunei Fărcașa în anul școlar 2017-2018.

 

            Consilierul PMP Dinu Onț ridică problema microbuselor școlare.Spune că sunt mulți copii care stau în picioare  în microbus și astfel există pericol de accidente.

            Consilierul Podina Vasile spune că sunt anumite mijloace de transport, care , local, pot circula și cu pasageri în picioare.

            De asemenea, Onț Dinu spune că nu este normal ca cei din Fărcașa, care locuiesc la ieșirea spre Gârdani să nu beneficieze de transport cu microbusul școlar.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                SECRETAR

      Fănică-Vasile DUNCA                                                                   Rodica GIURGIU

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa