Proces verbal 30 august_2018

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 august 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Participă consilierii locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Decebal Daniel
 3. Dunca Fanica Vasile
 4. Dunca Nicu
 5. Mereuț Ioan Gheorghe
 6. Mureșan Floare
 7. Nicoară Alina Amalia
 8. Onea Gheorghe-Grigore
 9. Onț Florinel Dinu
 10. Papp Vasile
 11. Pop Angheluț

 

Lipsește consilierul local: Buie Gheorghe-Vasile.

Mai participă:

Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

Secretarul comunei, Rodica Toma

Consilierul primarului, Claudiu Marinca

 

Președinte de ședință este consilierul local Mureșan Floare.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 iulie 2018. Se votează în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13 august 2018. Se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a ședinței, conform invitației transmise consilierilor locali este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind aribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 95,48 m² din construcția situată pe str Independenței, nr.59, aparținând domeniului public al comunei Fărcașa, precum și a unor obiecte de inventar Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș pentru Postul de poliție Fărcașa
 2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile aparținând Comunei Fărcașa,
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase către populația comunei Fărcașa;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sprijinului financiar unităților de cult de pe raza comunei Fărcașa ;
 5. Proiect de hotărâre priivnd participarea Comunei Fărcașa la proiectul Cupa satelor la fotbal, organizat de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ;
 6. Probleme diverse.

 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 95,48 m² din construcția situată pe str Independenței, nr.59, aparținând domeniului public al comunei Fărcașa, precum și a unor obiecte de inventar Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș pentru Postul de poliție Fărcașa

Consilierul local Decebal Daniel spune că fosta clădire a poliției a fost mult mai mica decât spațiul pe care îl dăm acum în folosință gratuită. Întreabă cine plătește utilitățile și întreținerea spațiului? Primarul comunei răspunde că Primăria.

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46 din 30 august 2018 privind aribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 95,48 m² din construcția situată pe str Independenței, nr.59, aparținând domeniului public al comunei Fărcașa, precum și a unor obiecte de inventar Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș pentru Postul de poliție Fărcașa.

 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile aparținând Comunei Fărcașa,

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 47 din 30 august 2018 privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile aparținând Comunei Fărcașa,

Se trece la punctul trei al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase către populația comunei Fărcașa.

Domnul primar propune ca față de prețurile precizate în proiectul de hotarare, pentru fiecare categorie pretul de vanzare sa fie cu 20 de lei mai mic, intrucat a fost negociat pretul serviciilor silvice ce trebuie asigurate de o societate atestata in acest sens la 30 lei/m³. Astfel prețurile de vânzare sunt:

1)    lemn de foc: 120 lei/m³

2)    lemn de lucru M3, LS(diametru <16): 120 lei/m³;

3)    lemn de lucru M1, M2(diametru 16-24):130 lei/m³

4)    lemn de lucru G2(diametru 24-40): 150 lei/m³

5)    lemn de lucru G1(diametru >40): 230 lei/m³.

 

Consilierul local Decebal Daniel spune ca nu s-a ajuns inca la un mecanism care sa functioneze. Ar trebui tăiat și cubat afară și apoi vândut.

Consilierul local Onț Florinel spune ca vinerea trecuta la ora 11,00 cei de la politia locala au vazut straf cu lemne care pleca spre Gârdani. Poliția locală a fost sesizată de consilierul Decebal Daniel.

Consilierul local Dunca Nicu spune ca daca pădurarul este serios, lucrurile pot merge foarte bine.

Consilierul local Decebal Daniel spune ca trebuie sa gasim o solutie pentru a evita discutiile. Dacă Primăria ar avea un tractor și o tocătoare, s-ar putea face bani.

Consilierul local Dunca Nicu spune ca cine  a beneficiat de lemne in ultimii doi ani să nu mai aibă voie să se înscrie. Nu se aprobă o astfel de decizie.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 48 din 30 august  2018 privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase către populația comunei Fărcașa.

 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sprijinului financiar unităților de cult de pe raza comunei Fărcașa ;

Consilierul local Decebal Daniel spune ca nu este de acord sa se faca reparatii la casa parohiala Buzesti, intrucat acestea ar trebui facute de catre preot, deoarece el locuieste acolo.

 

Biserica ortodoxă Fărcașa nu a depus documentele în termen, iar biserica penticostală Fărcașa nu  a depus deloc cerere.

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 49 din 30 august  2018 privind aprobarea acordării sprijinului financiar unităților de cult de pe raza comunei Fărcașa.

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre priivnd participarea Comunei Fărcașa la proiectul Cupa satelor la fotbal, organizat de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 50 din 30 august  2018 privind participarea Comunei Fărcașa la proiectul Cupa satelor la fotbal, organizat de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

 

Se discută proiectele Școlii gimnaziale Lucian Blaga Fărcașa.

Școala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa a propus derularea la nivel local în continuare aproiectului privind spriinirea copiilor priveniti din familii dezavantajate(CRSE).

Pe de altă parte, școala propune realizarea unui proiect de tip after-school la nivelul claselor I-IV. Este doar o propunere, inca nu s-a discutat nici cu parinti, nici cu cadrele didactice cu privire la acest proiect. Se doreste doar sa se stie daca de la bugetul local s-ar sustine acest proiect. De exemplu, din costul unie mese, de 8 lei/zi/elev, 3 lei sa sustina parintele, iar 5 lei de la bugetul local.

Consilierul local Onț Dinu spune că sunt copii inteligenți, care rămân la școală pâna la orele 15,00-16,00, la pregatire și care văd că la alții li se duce masa. Ar trebui să se găsească soluții și pentru aceștia, să li se dea o masă caldă.

În principu, consilierii sunt de accord cu derularea acestor proiecte, urmand sa se parcurga procedurile legale.

Diverse.

Se ridică următoarele probleme.

Consilierul local Barta Ștefan spune că strada Izvorului trebuie asfaltată.Primarul comunei spune că în acest mandat se va asfalta si aceasta strada. Totodată, primarul comunei precizeaza ca a fost amenajata strada Cimitirului din Farcasa si se continua cu strada Nucului in Sirbi, apoi str Culturii(Sîrbi), str Iasomiei(legatura cu DC94, se va consolida malul).

Consilierul local Pop Angheluț spune că sunt cetățeni care aruncă saci de haine și mizerie la izvorul Ciorgău.De asemenea, a primit o sesizare de la un cetațean ca anumite persoane iau flacoane din containere și le vând la femei care duc lapte pentru vânzare în piață. Ar trebui rulate și apoi aruncate, ca să nu mai poată fi folosite.

Consilierul local Mereuț Ghe spune că pe strada Europa mai trebuie turnat asfalt.

Consilierul local Decebal Daniel spune că Pop Mircea de pe str Sportului are o problemă cu canalizarea pe stradă. Să fie chemat la primărie și să se discute cu el. De asemenea, spune că fântâna lui Soponar ar trebui amenajată. Dna viceprimar spune că fântânile publice au trebuit închise pentru că au nitriți, nitrați, fiind considerate pericol public.  Nu putem deschide o fântână și apoi daca se intâmplă ceva, se va da vina pe primărie.

Consilierul local Onț Dinu spune că nu s-au făcut  trotuarele  de la Rustik până la Tinoasa. La statia de autobus de la Rustik nu e terminat și nici in alte locuri nu s-a finalizat, iar copiii circulă și se pot lovi. Doamna viceprimar spune că nu se poate interveni pe DJ 108A pentru că intră în proces de reabilitare in cadrul unui proiect promovat de Consiliul Județean Maramureș. Nu se mai pot face acum șanțuri și podețe.

Tot Onț Dinu spune că a scos o evidență de la Registrul agricol cu poziția pe care o are și a constatat că îi lipsește din teren, iar datele fiicei sunt greșite.Dna viceprimar spune că fiecare cetățean trebuie să facă declaratie pentru înscrierea datelor in registrul agricol și trebuie să atașeze documente.

Consilierul local Dunca Nicu spune că ar trebui să se facă podeț pe strada Dealu Mare, la Nicu grasului. Și trebuie amenajate intrări la holde.

Consilierul local Onea Gheorghe spune că în Buzești pe str Meșterilor s-a făcut canalizarea și sunt gropi mari. Iar cu privire la Luiza Onea din Buzești , aceasta poartă apă cu găleata câte 300 m pe deal, ar trebui branșată la apă.

 

 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                                        SECRETARUL COMUNEi

   Floare MUREȘAN                                                               Rodica TOMA

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa