Proces verbal 3 mai 2018

 

 

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 03 mai 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Ședința  a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr..76/2018..

            La ședință participă următorii consilieri locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Buie Gheorghe Vasile
 3. Bușecan Radu Ioan
 4. Dunca Fanica Vasile
 5. Dunca Nicu
 6. Mereuț Ioan Gheorghe
 7. Mureșan Floare
 8. Nicoară Alina Amalia
 9. Onea Gheorghe-Grigore
 10. Onț Florinel Dinu
 11. Papp Vasile
 12. Pop Angheluț

Lipsește consilierul local Decebal Daniel.

 

Mai participă:

Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

Secretarul comunei, Rodica Giurgiu

Directorul Școlii gimnaziale Lucian Blaga Fărcașa, dna Viorelia Vele

Președinte de ședință este consilierul local Mereuț Ioan Gheorghe.

Secretarul comunei supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare.Se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a sedintei, conform invitatiei transmise consilierilor este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman în comuna Fărcașa"
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46 din 17 mai 2017 privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m²,  respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară
 3. Proiect de hotărâre priivnd identificarea terenului în suprafață de 1.110 m², cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea întabulării ;
 4. Proiect de hotărâre privind extinderea mandatului de reprezentare acordat doamnei avocat Magda Cocuța în dosarul nr. 3835/100/2017 și cu privire la Comuna Fărcașa, introdusă ca pârât în cauză ;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pe anul 2018 ;
 6. Probleme diverse, interpelări

 

Primarul comunei propune completarea ordinii de zi cu:

1 Proiect de hotarare privind aporobarea susținerii activității Tabăra de vară-Zile pline de culoare, din cadrul proiectului educational Educația pentru trup și suflet-reușita în viață.

2. Proiect de hoăprâre priivnd aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2018.

 

Se supune la vot ordinea de zi, cu completările propuse și se votează în unanimitate.

 

1.Primul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman în comuna Fărcașa"

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.22/2018 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman în comuna Fărcașa"

 

2.Punctul doi al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46 din 17 mai 2017 privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m²,  respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.23/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46 din 17 mai 2017 privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m²,  respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară

 

3. Punctul trei al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre priivnd identificarea terenului în suprafață de 1.110 m², cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea întabulării ;

Este vorba despre terenul de la fosta grădiniță din Fărcașa.Terenul este în prezent in CF pe Statul Roman și se doreste trecerea acestuia pe Comuna Fărcașa, în temeiul HG.934/2002 priivnd atestarea domneiul public al judetului Maramureș, precum și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Maramureș, cu modificarile și competările ulterioare.

Barta Ștefan întreabă dacă se înscrie în CF și clădirea. Dl primar răspunde că ulterior, după ce se rezolvă situația terenului.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.24/2018 privind identificarea terenului în suprafață de 1.110 m², cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea întabulării 

 

4.Punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind extinderea mandatului de reprezentare acordat doamnei avocat Magda Cocuța în dosarul nr. 3835/100/2017 și cu privire la Comuna Fărcașa, introdusă ca pârât în cauză ;

Barta Ștefan arată consilierilor un extras de carte funciară unde figurează cămin cultural Fărcașa.

în care este notat terenul si clădirea Cămin cultural Fărcașa.

Onț Dinu spune că terenul și clădirea sunt întabulate ca și cămin cultural Fărcașa, iar consilierii trebuie să știe adevărul.

Pop Angheluț  cere să se specifice în procesul verbal faptul că de la început nu s-a implicat în această dispută și se va abține și de această dată.

Buie Gheorghe spuen că vrea să știe cine  adat în judecată Consiliul local? El precizează că pentru ceea ce ridică el mâna în consiliul local, ceilalți consilieri nu îl pot da în judecată. Precizează că pentru legalitatea hotararilor de consiliu răspunde secretarul comunei, iar consilierii acordă un vot politic;  nu a fost în judecată niciodată pentru votul acordat in consiliul local și nu va merge nici de acum înainte.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 8 voturi pentru și 4 abțineri(consilierii Barta Ștefan, Onț Dinu, Bușecan Radu și Pop Angheluț), devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.25/2018 privind extinderea mandatului de reprezentare acordat doamnei avocat Magda Cocuța în dosarul nr. 3835/100/2017 și cu privire la Comuna Fărcașa, introdusă ca pârât în cauză 

 

5.Punctul 5 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pe anul 2018 ;

Suma va fi utilizată la drumuri.

Bușecan Radu întreabă despre care străzi este vorba, doar cele din Fărcașa ? Dl primar precizează că déjà în Tămaia s-a început. 

Barta Ștefan întreabă dacă se fac doar șanțurI și podețe. Dna viceprimar :-și consolidări.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.26/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pe anul 2018 .

 

6.Punctul șase al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii activității Tabăra de vară-Zile pline de culoare, din cadrul proiectului educational Educația pentru trup și suflet-reușita în viață.

Dna director precizează că este vorba despre proiectul doamnei profesor Barta.

Practic trebuie asigurat transportul surorilor ursuline cu care se derulaeză aaceastă activitate. Dra secretar atrage atenția dlui Barta să nu participle la vot, fiind vorba despre proiectul soției dânsului.

Se supune la vot. Barta Ștefan nu participă la vot, restul pentru, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.27/2018 privind aprobarea susținerii activității Tabăra de vară-Zile pline de culoare, din cadrul proiectului educational Educația pentru trup și suflet-reușita în viață.

 

7.Punctul 7 al ordinii de zi-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I 2018 se discută mai târziu, când la sedință va veni dna contabil Adeluța Bușecan.

 

Primarul comunei spune că a fost invitată dna director să vorbească despre proiectele școlii și să răspundă la anumite întrebări.

Autoritățile locale, Consiliul local și Primarul au atribuții cu privire la asigurarea condițiilor materiale de desfășurare a actului educațional.Spune că de când este primar nu s-a implicat niciodată în programa școlară, care este elaborată de către specialiști, iar respectarea acesteia este atributul altor autorități.

Precizează că pentru orice problemă cu privire la școală, poate fi întrebată, abordată dna director, dar într-un mod civilizat, cu respect..Spune că trebuie ca fiecare să aibă grijă ce vorbește și acasă, pentru că aud copiii și apoi vorbesc la școală.

Dl Ioan Stegeran spune ca școala vine în sprijinul copiilor, dar este important ca părinții să accepte și să conștientizeze acest lucru. Dă exemplu pe Onțiu din Buzești, cu 4 copii, care inițial a acuzat școala că acționează nedrept, că nu este adevărat ce se spune despre copiii lui, iar acum vine și solicită să fie luați de la el copiii , pentru că nu mai poate face față, îl bat și îl fură.

Dna director, Viorelia Vele mulțumește pentru că a fost invitată la ședință și, de asemenea, mulțumește pentru sprijinul acordat în derularea proiectului cu grupul din Franța, în cadrul Cupei Marea Unire și precizează că oaspeții au fost extrem de mulțumimți.

Dna director spune că școala este deschisă la colaborare. Apreciază că nu totul funcționează perfect, mai sunt sincope, ca peste tot.Dar dacă sunt părinți nemulțumiți de notarea elevilor, îi invită să vină la școală, să discute, să se lămurească lucrurile. Spune că nici un coleg dascăl nu a nedreptățit vreun elev. Nemulțumirile însă trebuie să fie exprimate conform Regulamentului, prin contestare.

În ceea ce privește participarea copiilor la tabăra de matematică, dna director precizează că taxa de înscriere a fost de 50 de lei, plătită de părinți, iar transportul a fost asigurat la Baia Mare cu microbusele școlare. La sfârșitul taberei s-a dat un test de verificare, iar cei care au fost premiați au primit înapoi contravaloarea taxei de înscriere. Consilierul Nicu Dunca spune că li s-a restituit doar 35 de lei, dar nu este foarte sigur. Dna director spune ca este posibil, in functie de locul pe care s-au clasat.

            Cu privire la proiectele ulterioare, dna director precizează că acestea sunt dedicate anului centenar. În 19 mai are loc o acțiune de amploare la Băsești, unde va fi nevoie de un mijloc de transport pentru aprox 100 persoane. În iunie va avea loc o deplasare la Alba Iulia cu elevii premianți. De asemenea, va fi o acțiune cu colegii din Chișinău, va veni o delegație la Fărcașa, toți adulți, și ar putea să fie incluși și ei în deplasarea de la Alba Iulia.

            În perioada 27 iunie-2 iulie la Chișinău este organizat un evenimnet la care se participă cu ansambluri de dansuri populare sau cu echipe de fotbal, trebuind suportate costurile de deplasare și cazare, nefiind asigurate de organizatori.

            Consilierul Buie Gheorghe spune că moldovenii doar cer, nu dau nimic.

            Dna director invită pe consilierii care doresc să participe la consiliul profesoral să o facă sau să îi spună dânsei dacă sunt anumite probleme, întrucât este neplăcut să se facă afirmații cu privire la școală, care sunt neadevărate.În acest context, precizează că tocmai ieri(2 mai 2018) a fost sunată de Onțiu Ioan din Buzești care i-a spus că copiii dânsului nu mai vor să vină la școală. Ani de zile au furat din școală, din vecini, de la dispensar, acum fură de acasă, sparg geamuri și uși în casă.

            Consilierul Buie Gheorghe spune că unul dintre acești copii umblă noaptea prin Tămaia, cu bicicleta sau cu motoreta.

            Consilierul Mereuț Ioan Gheorghe spune să se facă adresă la poliție să fie confiscată motoreta.

            Consilierul Barta Ștefan întreabă în ce clasă sunt copiii. Dna director spune că în clasa a VI-a și a VIII-a. Consilierul Barta Ștefan spune că școala nu poate decât să cizeleze caracterul unui copi, să fie dat la școala de corecție. Dna director spune că cazul copiilor Onțiu a  mai fost discutat în consiliul local și în anul 2016.

            Consilierul Dunca Nicu întreabă pe dna director dacă este adevărat că în ședința consiliului profesoral a spus ce s-a discutat în ședința de consiliu local. Dna director spune că da, a dat citire extrasului din procesul verbal al ședinței consiliului local  în care dl Dunca Nicu a făcut acele afirmații cu privire la școală( sedinta din 15 februarie 2018). Dunca Nicu precizează că fiica dânsului este foarte bună la matematică și a participat la tabăra de matematică din Baia Mare. Profesoara de biologie(din Ulmeni), când fiica dânsului vrea să răspundă, o întreabă; esti cumva cutare? Și nu o lasă să răspundă.

            Dna director spune că atunci când sunt asemenea cazuri, să se vină la școală să se discute punctual.

            Consilierul Alina Nicoară spune că și ea a avut o situație de acest gen, dar a mers la școală, a discutat cu profesorii și s-au lămurit lucrurile.

            Consilierul Dunca Nicu spune că fiica dânsului se simte nedreptățită.

            Consilierul Barta Ștefan spune că este adevărat că elevii pot să fie mai deștepți decât profesorii.

            Consilierul Buie Gheorghe spune că nu toți profesorii sunt de pus în ramă.

            Consilierul Barta Ștefan întreabă cum este posibil ca în cazul întreruperii curentului electric să nu mai funcționeze camerele video. Consilierul Mereuț Ioan Gheorghe spune că acestea funcționează doar la curent.

            Directorul școlii precizează că într-adevăr a fost un incident în școală, a intrat cineva , întrucât nu este paznic la școală, și din cauza  întreruperii curentului, nu este înregistrare cu intrarea in scoală a acelei persoane.

            Consilierul Onț Dinu spune, în legătură cu excursia la Alba Iulia, că fiica dânsului merge din clasa a V-a pe același traseu, cu același meniu. Cere să se schimbe.

            Dna director precizează că în ultimii 2-3 ani nu a fost organizată excursie la Alba Iulia.

            Consilierul Onț Dinu spune că în acea excursie au fost și premianți de 50 de ani, ce căutau acolo?

            Dna director precizează cu este vorba despre o acțiune organizată de Gazeta de Maramureș, Turul rezistenței anticomuniste, la care școala noastră a fost invitată să participe, organizarea  nu a aparținut școlii, costurile fiind suportate de către Gazeta de Maramureș, care a ales atât traseul, cât și meniul.O perioadă deplasările au fost la Sighetul Marmației, iar în ultimii ani la Aiud.

            Consilierul Onț Dinu spune că în calitate de părinte a fost la o discuție la școală, pe care o consideră constructivă. Dar spune că nu este siguranță în școală, iar dacă tabla mai cade o dată de pe perete în clasa fiicei dânsului, atunci nu o va mai lăsa să meargă la școală.

            Dna director spune că trebuie să cunoaștem contextul în care a căzut acea tablă, respectiv elevii s-au jucat în acea sală de clasă și un copil a dat cu piciorul în tablă și ca urmare aceasta a căzut. Tabla l-a zgâriat, nu i s-a spart arcada.

            Consilierul Onț Dinu spune că tabla a căzut de patru ori până acum.

            Totodată cere să fie informat consiliul local cu privire la rezultatele examenului de simulare la clasa a VIII-a.

            Dna director spune că rezultatele nu sunt frumoase, doar 33% este promovabilitatea.

            Consilierul Onț Dinu spune că trebuie să investim în copii.

            Consilierul Alina Nicoară spune că anul anterior au fost rezultate foarte bune, dar aceasta depinde de generațiile de elevi.

            Consilierul Onț Dinu spune că nu mergem spre bine.

            Consilierul Barta Ștefan spune că trebuie convocate ședințe cu părinții și discutate problemele.

            Dna director precizează că soția dânsului(prof Rozalia Barta) este diriginte la clasa a VIII-a, iar la sedințele cu părinții vin extrem de puțini. Dânsa precizează că la consultațiile din școală vin puțini elevi.

            Dl primar spune că anul trecut dna director  a spus că este mândră de rezultatele obținute, dar încă de atunci își manifesta teama că în acest an nu va mai fi la fel.

            Dna director precizează că în clasa a XI-a la Școala profesională sunt doi copii foarte buni, care puteausă meargă la Șincai, dar părinții au luat decizia să rămână la școala profesională.

            Consilierul Alina Nicoară se retrage.

            Se revine la proiectul de hotarare privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2018, care este prezentat de către dna Adeluța Bușecan.

            Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Cobsiliului local al comunei Fărcașa nr. 28/2018 privind  aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei

 

            Se trece la ultimul punct al ordinii de zi-Diverse.

            Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.

            Onea Gheorghe Grigore spune că în Buzești, pe strada Independenței, vis-a-vis de Morcan curge apa, este rupt branșamentul. Dl primar îl sună pe Marina Câmpan de la Serviciul apă, canal, care spune că tocmai sunt acolo la intervenție.

            Dunca Nicu spune că podul de la Sîrbi se tot sudează, este spart în 3 locuri.

            Bușecan Radu cere ca podarul să îl plătească Primăria.

            Dl primar spune că întotdeauna Primăria a susținut reparațiile la poduri.

            Bușecan Radu spune că oamenii au nevoie de pod doar cand au de trecut pe el. Sunt doar 3 persoane care țin podul, plătesc podarul, restul nu vor să plătească.

            Buie Gheorghe spune că este curent în zonă și ar trebui automatizat.

            Dna viceprimar spune că ar trebui văzut cine sunt cei care nu vor să plătească.

            Bușecan Radu spune să se stabilească suprafața de teren existentă după râu și să se plătească o  taxă la primărie de catre cei care au teren peste râu. Dra secretar spune că trebuie verificată modalitatea legală de stabilire a unei asemenea taxe.

            Mereuț Ioan Gheorghe întreabă dacă se bagă piatră pe drumurile unde s-a introdus apă? Răspuns: DA

            Pop Angheluț spune că s-a stabilit într-o ședință anterioară să se facă podețele de acces la hotar. Dar oamenii tot nu sunt mulțumiți, cei în dreptul cărora este podețul, nu mai lasă pe nimeni să treacă pe acolo.

            Dna viceprimar spune că s-a făcut acces pe la capătul holdelor.

            Pop Angheluț întreabă dacă se pot primi subvenții pentru împăduriri cu salcâm?Dl primar spune că trebuie verificate programele existente.

            Pop Angheluț își exprimă o părere personală cu privire la căminul cultural: să fie un dialog sincer, constructiv și să se renunțe la acest proces; nu s-a băgat în această dispută de la început, pentru că este om de cultură. Mereuț Ioan Gheorghe spune că trebuie să renunțe cei care au promovat procesul. Barta Ștefan spune că el renunță la proces doar dacă se renunță la proiect.

            Onț Dinu spune că prietenii lui de la ISU ar dori să aibă oțet pentru intervenții. Spune că li s-a dat la un moment dat un bax de oțet de la Primărie și o angajată din Primărie, de la impozite,  l-a întrebat pe angajatul ISU ce face cu acel oțet, își acrește viața? Dna viceprimar spune consilierului Onț Dinu să îl cheme pe acel angajat de la ISU in fața consiliului, să spună aceste lucruri. Cere să spună numele angajatului care a făcut acele afirmații. Precizează că de la pirmărie li se asigură tot ce au nevoie cei de la ISU, deși ar trebui să le asigure Inspectoratul.

            Onț Dinu spune că în luna martie a făcut o cerere la Primărie și nu a primit niciun răspuns în termen de 30 de zile.

            Dl primar spune că ar trebui să îi fie rușine consilierului Onț Dinu pentru că a venit și a aruncat în primărie tărușii. Onț Dinu spune că pe solariile lui el este patron.

            Dna viceprimar  întreabă dacă i-au fost distruse solariile? Iar cu privire  la situația creată cu acei țăruși , dna vicepirmar spuen că dorește să precizeze față de toți consilierii că Onț Dinu a venit în Primărie și a înjurat-o. Îl înteabă pe Onț Dinu dacă asta este atitudine de consilier?

Onț Dinu spune că are pregătit dosarul împotriva dnei viceprimar, cu fotografii.

Barta Ștefan spune că Onț Dinu a  greșit când a spus acele lucruri.  De asemenea, spune că joia trecută în Consiliul Județean s-a votat să se pună în funcțiune până în octombrie depozitul de deșeuri. Spune că este o hotarare de guvern, 349/2005, potrivit căreia nu se fac depozite de deșeuri unde este arie protejată, iar în zonă este Pădurea Runc. Spune că în acordul de mediu sunt minciuni. Cere ca Consiliul local Fărcașa să solicite  oficial în instanță anularea autorizației de construire. Dra secretar spune că a fost anterior promovat un proces în acest sens și instanța s-a pronunțat deja.

Dl primar spune că a făcut o adresă la Consiliul Județean cu privire la alunecările de teren din zona depozitului de deșeuri, care afectează și drumul comunal. Președintele consiliului județean a spus că s-a primit soluția de la expertul angajat.

Barta Ștefan spune că expertul angajat a afirmat că celulele nu pot fi umplute conform specificațiilor din proiect, ci doar într-un anumit procent.

Dl primar spune că dacă nu se respectă normele, se va pune barieră la intrarea pe drum și nu va funcționa.Spune că se fac forajele și apa va fi dirijată intr-un loc amenajat care să fie populat cu pește.

Barta Ștefan spune că s-a cerut acordul autorităților locale pentru a se fora în afara perimetrului depozitului. În ședința Consiliului județean, s-a acceptat plata serviciilor profesorului universitar care a dat soluția pentru foraje.

Dl primar spune că  Consiliul Judetean Maramureș nu s-a ținut de cuvânt cu privire la proiectele pentru Comuna Fărcașa. Este de acord să se facă aceste foraje ca să se rezolve problema alunecărilor de teren.

Barta Ștefan susține că a luat legătura cu dna de la  Agenția de mediu din Cluj care a emis Acordul de mediu la investiția depozitului de deșeuri și i-a spus că ea are șefi și de acea a semnat acel acord.

Dl primar spune că se poate face o adresa la mediu Cluj sa se ceara  un punct de vedere.

Barta Ștefan spune că  dacă nu se poate găsi o soluție cu privire la tablele din sălile de clasă, să i se spună, că rezolvă dânsul. Solicită ca ședințele de consiliu să se facă mai repede. Spune că nu a fost ședință în fiecare lună.

Bușecan Radu spune că trebuie oale peste șanțul care dă în Valea Doamnei. El este de acord să se facă în capătul holdei sale.

Buie Gheorghe spune că a discutat cu fata fierarului din Tămaia, care este de acord să tubăm peste proprietatea ei.

Papp Vasile spune că pe str Văii nu s-a refăcut drumul după lucrările de canalizare și de asemenea, că este problemă cu ciurdarii.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETARUL COMUNEI

 Ioan-Gheorghe MEREUȚ                                                    Rodica GIURGIU

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa