Proces verbal 27 martie 2018

 

 

 

 

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 27 martie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Ședința  a fost convocată prin Dispoziia primarului comunei Fărcașa nr.44/2018.

            La ședință participă următorii consilieri locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Buie Gheorghe Vasile
 3. Bușecan Radu Ioan
 4. Dunca Fanica Vasile
 5. Mereuț Ioan Gheorghe
 6. Mureșan Floare
 7. Nicoară Alina Amalia
 8. Onea Gheorghe-Grigore
 9. Onț Florinel Dinu
 10. Papp Vasile
 11. Pop Angheluț

 

Mai participă:

Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

Secretarul comunei, Rodica Giurgiu

Consilier, contabilitate, Adeluta Bușecan

 

Ca presedinte de sedinta urmează consilierul local Mereuț Ioan-Gheorghe.

Bușecan Radu spune ca peste el s-a sărit pentru că nu a fost prezent.

Se decide ca președinte de ședință să fie dl Mereuț Ioan Gheorghe, iar la final să fie presedinti de sedinta cei care lipsesc la momentul la care ar trebui sa preia conducerea sedintelor.

 

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Barta Ștefan spune ca procesul verbal publicat pe pagina de internet nu este complet.

Bușecan Radu Ioan spune ca in procesul-verbal al ședinței anterioare nu apare faptul că el a spus în ședința din 15 februarie să se dea autoturismul Mitsubishi la Poliția locală și să se facă un drum in spate la Hagero sa nu se mai treaca pe proprietati private.

Onț Dinu spune că în ședința anterioară a făcut două propuneri, dar nu se regaseste nici una, respectiv problema câinilor vagabonzi și cu privire la drumul de la  livada. De asemenea, spune că  nu s-a consemnat solicitarea ca deschiderea drumurilor din comună să se facă cu acordul proprietarilor. Dra secretar face precizarea ca in sedinta anterioara hotararea s-a luat doar cu privire la cele 4 drumuri unde erau de acord si proprietarii terenurilor, iar pentru cel de-al 5-lea, unde nu erau toti de acord, nu s-a luat decizia deschiderii acestuia. Mai precizeaza faptul ca pentru drumuri sau alte investitii de interes public, chiar daca proprietarii nu sunt de acord, in conditiile legii se parcurge procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței din data de 15 februarie 2018 și se votează cu 7 voturi pentru și 4 voturi împotrivă: Pop Angheluț, Bușecan Radu Ioan, Barta Ștefan, Onț Dinu.

 

Ordinea de zi a sedintei, conform invitatiei transmise consilierilor :

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Ghidului de acordare  a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din comuna Fărcașa;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind  actualizarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirieri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe;
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor pascale;
 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui autoturism;
 7. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor tablouri;
 8. Adoptarea unei Declarații de reunire cu Basarabia(27 martie 1918-27 martie 2018);
 9. Prezentarea de către primarul comunei Fărcașa a Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Fărcașa în anul 2018;
 10. Prezentarea de către consilierii locali a rapoartelor anuale de activitate;
 11. Probleme diverse, interpelări.

 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Dl primar propune completarea ordinii de zi cu:

1.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Fărcașa pe anul 2018

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sportul pentru toți și cofinanțarea acestuia din bugetul local al comunei Fărcașa

4.    Stadiul procesului aflat pe rolul Tribunalului Maramureș cu privire la anularea hotarârilor consiliului local al comunei Fărcașaprivnd implementarea proiectului Reabilitare, modernizare și dotare Casă de cultură în localitatea Fărcașa, dosar nr.3835/100/2017.

Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

1.Primul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind  aprobarea Ghidului de acordare  a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din comuna Fărcașa;

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 10 din 27 martie 2018 privind  aprobarea Ghidului de acordare  a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din comuna Fărcașa

 

2.Punctl doi al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2017.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 11 din 27 martie 2018 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2017

 

3.Punctul trei al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2018;

Se supune la vot și se votează cu 7 voturi pentru și 4 abțineri(Barta Ștefan Bușecan Radu Ioan, Onț Dinu și Pop Angheluț), devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 12 din 27 martie 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2018

 

4.Punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind  actualizarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirieri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 13 din 27 martie 2018 privind  actualizarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirieri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

5.Punctul cinci al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor pascale;

Pop Angheluț și Mereuț Ioan Gheorghe spun că au anumite persoane care ar trebui să figureze pe liste și întreabă unde pot face acest lucru. Răspuns : la Flavius Nicoară, compartimentul asistență socială.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 14 din 27 martie 2018 privind  acordarea de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor pascale

 

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui autoturism;

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.15 din 27 martie 2018 privind acceptarea ofertei de donație a unui autoturism

 

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor tablouri;

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 16 din 27 martie 2018 privind acceptarea ofertei de donație a unor tablouri;

 

8. Adoptarea unei Declarații de reunire cu Basarabia(27 martie 1918-27 martie 2018);

Dl primar propune ca la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România(27 martie 1918) să semnăm o declarație simbolică de unire.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 17din 27 martie 2018 privind  doptarea unei Declarații simbolice de unire cu Basarabia.

 

9. Prezentarea de către primarul comunei Fărcașa a Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Fărcașa în anul 2018;

Dra secretar dă citire Rapprtului primarului comunei Fărcașa privind starea economică, socială și de mediu a comunei Fărcașa în anul 2017.

 

10. Prezentarea de către consilierii locali a rapoartelor anuale de activitate.

Consilierii locali Barta Ștefan, Pop Angheluț  depun la secretarul comunei rapoartele privind activitatea desfășurată în anul 2017.

 

12.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă.

Se propune atribuirea denumirii de strada Prundului sectorului de drum din loc Fărcașa cu punct de pornire in strada Independentei și punct de oprire in Strada Someșului.

De asemenea, se propune atribuirea denumirii de strada Unirii sectorului de drum din localitatea Fărcașa  cu punct de pornire in strada Izvorului si punct de oprire in drumul de exploatație agricolă.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 18 din 27 martie 2018 privind  atribuirea unor denumiri de străzi.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Fărcașa pe anul 2018

Onț Dinu spune că Poliția locală nu a intervenit când țiganii de la ciurdă au călcat terenurile oamenilor. Au fost chemați la fața locului, atât poliția locală, cât și poliția națională care a spus ca degeaba le dau amenzi ca nu au ce sa le ia.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 19 din 27 martie 2018 privind  aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Fărcașa pe anul 2018 .

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sportul pentru toți și cofinanțarea acestuia din bugetul local al comunei Fărcașa

Dl primar propune ca din suma proiectului 40% sa fie suportat din bugetul local si 60% de catre părinți, respectiv din costul de 50 de lei/sedinta/copil, 20 de lei sa se suporte din bugetul local si 30 de lei de catre parinti.

Barta Ștefan propune 30 lei/copil din bugetul local și 20 de lei/copil părinții.

Dna viceprimar propune 25 lei/copil buget local si 25 lei/copil părinți.

Se supune la vot propunerea dnei viceprimar. Mereuț  Ioan Gheorghe nu participă la vot, restul votează pentru, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 20 din 27 martie 2018 privind  aprobarea proiectului educațional de activități extrașcolare "Sportul pentru toți" și cofinanțarea acestuia din bugetul local al comunei Fărcașa în proporție de 50% din valoarea totală.

 

15. Stadiul procesului aflat pe rolul Tribunalului Maramureș cu privire la anularea hotarârilor consiliului local al comunei Fărcașa privnd implementarea proiectului Reabilitare, modernizare și dotare Casă de cultură în localitatea Fărcașa, dosar nr.3835/100/2017.

Dra secretar spune ca in procesul intentat de consilierii locali Barta Stefan, Decebal Daniel, Onț Dinu și Bușecan Radu a fost stabilit termen de judecata pentru 17.04.2018. A fost depusă întîâmpinare pe de o parte de către Primarul comunei Fărcașa, intrucât reclamantii au precizat ca inteleg sa se judece cu primarul comunei, ca inițiator la proiectelor de hotarari care au stat la baza adoptarii hotararilor atacate in instanță, iar pe de altă parte de către Consiliul local al comunei Fărcașa.

S-au invocat excepții și s-au depus documente in susținerea apărării Consiliului local și primarului comunei, detaliindu-se etapele parcurse cu priuvire la investitia Reabilitare, modernizare si dotare Casa de cultura pana la momentul intruducerii actiunii in instanta.

Reclamanții au formulat răspuns la întâmpinare prin care au combatut apararile invocate.

Domnul primar supune aprobării incheierea contractului de asistenta juridica cu Cabinet avocat Magda Cocuta, intrucat la momentul primirii cererii de chemare in judecata  nu s-a  discutat cu privire la avocatul care va reprezenta in instanta si nici la faptul ca prin precizarea de actiune reclamantii inteleg sa se judece cu primarul comunei, astfel ca ambele autoritati trebuie reprezentate. Avocatul va reprezenta atât Consiliul local Fărcașa , cât și pe Primarul comunei Fărcașa.

Se supune la vot încheierea contractului de asistență juridică cu Cabinet avocat Magda Cocuta .

Se votează cu 7 voturi pentru, 1 abținere-Pop Angheluț și 3 voturi împotrivă : Barta Ștefan, Bușecan Radu Ioan și Onț Dinu., devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 21 din 27 martie 2018 privind  încheierea contractului de aistență juridică cu Cabinet avocat Magda Cocuța pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa și Primarului comunei Fărcașa  în dosarul nr. 3835/100/2017

 

Se prezintă cererea societății Eagle Spedition SRL care solicită accesul până la terenul afectat perimetrului de exploatare Someș 73S AVAL  Este invitat în sală  reprezentantul societății care expune situația.

Bușecan Radu Ioan spune că acolo se adapă vacile și nu curge apă la țărm.

Buie Gheorghe spune că degeaba societatea are autorizatie de la Apele Române, ea are nevoie de acceptul de la Fărcașa.

Dl primar propune să se meargă la fața locului săptămâna viitoare.

Consilierii locali sunt invitați în Sala mare pentru ceremonia de semnare a declarației simbolice de unire cu Basarabia, unde au fost invitați și preoții din comună, col(r) Iliescu Dumitru, elevi din corul școlii, cadre didactice.

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                      SECRETAR

        Ioan Gheorghe MEREUȚ                                                                                   Rodica GIURGIU

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa