Proces verbal 26 septembrie 2018

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 26 septembrie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Participă consilierii locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Buie Gheorghe-Vasile
 3. Decebal Daniel
 4. Dunca Fanica Vasile
 5. Dunca Nicu
 6. Mereuț Ioan Gheorghe
 7. Mureșan Floare
 8. Nicoară Alina Amalia
 9. Onea Gheorghe-Grigore
 10. Onț Florinel Dinu
 11. Papp Vasile
 12. Pop Angheluț

 

Mai participă:

Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

Secretarul comunei, Rodica Toma

Consilierul primarului, Claudiu Marinca

 

A fost invitat să participe și dl Fînățan Vasile-Diu, supleant pe listele PER la alegerile locale din 2016, al cărui mandat urmează a fi validat în prezenta ședință.

 

Președinte de ședință este consilierul local  Nicoară Alina-Amalia

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Se votează în unanimitate.

Ordinea de zi a ședinței, conform invitației transmise consilierilor locali este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile-Diu FÎNĂȚAN  care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului  Radu-Ioan BUȘECAN
 2. Proiect de hotarare privind modificarea componenței unei comisii de specialitate a consiliului local;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare  a unui imobil-teren, în vederea achiziționării acestuia;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de stabilire a intravilanului comunei Fărcașa, în vederea actualizării Planului Urbanistic General;
 6. Proiect de hotărâre privind deschiderea unor  străzi pe raza comunei Fărcașa și atribuirea de denumiri;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de desfășurare a festivalului de colinde "Deschide ușa, creștine", decembrie 2018;
 9. Probleme diverse.

 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate.

Primarul comunei propune completarea ordinii de zi cu.

1.    Solicitarea AGECOM SA Baia Mare de inchiriere a terenului necesar desfasurarii activitatii de balastieră

2.    Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa, Primarului comunei Fărcașa și Comunei Fărcașa în dosarul 1722/100/2018.

Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

 

Primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile-Diu FÎNĂȚAN  care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului  Radu-Ioan BUȘECAN

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate(12 voturi pentru,

Fînățan Vasile-Diu nu participă la vot) devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.51 privind privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile-Diu FÎNĂȚAN  care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului  Radu-Ioan BUȘECAN

Punctul doi al ordinii de zi-- Proiect de hotarare privind modificarea componenței unei comisii de specialitate a consiliului local;

      Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate(12 voturi

pentru, Fînățan Vasile-Diu nu participă la vot) devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.52 privind modificarea componenței unei comisii de specialitate a consiliului local.

Punctul trei al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018;

            Bugetul local se propune a fi rectificat cu suma de 473 mii lei. Dna contabil prezintă repartizarea acestei sume pe capitole de chletuieli bugetare.

            Consilierul local Barta Ștefan întreabă de ce s-a retras suma de bani.

      Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate(13 voturi

pentru) devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.53 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018.

Punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare  a unui imobil-teren, în vederea achiziționării acestuia;

Se supune la vot proiectul de hotarare și se votează în unanimitate(13 voturi

pentru) devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.54 privind însușirea raportului de evaluare  a unui imobil-teren, în vederea achiziționării acestuia.

 

Punctul cinci al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de stabilire a intravilanului comunei Fărcașa, în vederea actualizării Planului Urbanistic General;

Se propune lăsarea la finalul ședinței a acestui punct, pemtru a fi studiate planșele.

 

Punctul șase la ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind deschiderea unor  străzi pe raza comunei Fărcașa și atribuirea de denumiri;

Față de proiectul de hotarare prezentat, se propune ca strada  Izvorului să fie prelungită cu 1080 m,iar strada Unirii cu 300 m.

 

      Se supune la vot proiectul de hotarare astfel modificat și se votează în

unanimitate(13 voturi pentru) devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.56 privind deschiderea unor  străzi pe raza comunei Fărcașa și atribuirea de denumiri.

Punctul șapte al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa

      Se supune la vot proiectul de hotarare astfel modificatși se votează în

unanimitate(13 voturi pentru) devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.57 privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa.

 

Punctul opt al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de desfășurare a festivalului de colinde "Deschide ușa, creștine", decembrie 2018;

            Față de proiectul de hotarare prezentat, se propune ca durata festivalului sa fie doar de 3 zile, in perioada 14-16 decembrie 2018.

      Se supune la vot proiectul de hotarare astfel modificat și se votează în

unanimitate(13 voturi pentru) devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.58 privind stabilirea perioadei de desfășurare a festivalului de colinde "Deschide ușa, creștine", decembrie 2018.

Punctul 9 al ordinii de zi-- Solicitarea AGECOM SA Baia Mare de inchiriere a terenului necesar desfasurarii activitatii de balastieră.

Se propune să i se facă adresă în care să i se precizeze ca nu se poate stabili un raport juridic intre Comuna Farcasa si AGECOM intrucat toate documentele sunt pe Eagle Spedition SRL.

Punctul 10 al ordinii de zi-- Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa, Primarului comunei Fărcașa și Comunei Fărcașa în dosarul 1722/100/2018.

Se supune la vot și se votează cu 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă( consilierii locali: Decebal Daniel, Onț Florinel Dinu, Barta Ștefan și Fînățan Vasile-Diu) și o abținere(Pop Angheluț), devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.59 privind încheierea unui contract de asistență juridică pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa, Primarului comunei Fărcașa și Comunei Fărcașa  în dosarul nr. 1722/100/2018.

 

Se revine la votul proiectului de hotarare privind aprobarea propunerii de stabilire a intravilanului comunei Fărcașa, în vederea actualizării Planului Urbanistic General și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.55 .

            DIVERSE:

1.    Școala gimnazială Lucian Blaga Fărcașa solicită a se preciza daca ramane același reprezentant al  Consiliului local in Consiliul de administratie al scolii ca si in anul școlar trecut

2.    Cererea dnei Varga Raluca Georgiana de angajare ca si asistent personal al fiicei incadrata in gradul de handicap grav se aprobă în principiu, demersurile legale vor fi facute la nivelul ordonatorului de credite

3.    Cererea dlui Cădar Viorel, rămas singur cu 3 copii se aprobă în principiu ajutorarea familiie, demersurile legale vor fi facute la nivelul ordonatorului de credite

4.    Se dă cuvântul pe rând, domnilor consilieri

Consilierul local Onea Gheorghe Grigore cere sa se discute cu societatea care face curatenie in caminul Buzesti.

Consilierul local Dunca Nicu intreaba cand vor fi gata gratarele la podetele din Sirbi?

Consilierul local Mereut Ioan Gheorghe spune ca in Prund -a dus mul moloz.

Consilierul local Onț Dinu intreaba de pasarela de la pod in centru. Dna viceprimar spune ca s-a facut studiul geo. Pe partea stanga nu see poate face, ci doar pe dreapta(dinspre Baia Mare), dartrebuie sa vedem cum este afectat proiectul de reabilitare a DJ 108A, sens in care s-a discutatla Consiliul Judetean Maramures. Consilierul local Decebal Daniel spune ca licitatiile sunt finalizate , deci ar trebui sa stim daca podul intra sau nu in investitia realizata de CJ MM. Onț Dinu cere sa se puna niste pari metalici pentru siguranta. Consilierul local Decebal Daniel cere sa se sesizeze Consiliul Judetean Maramures, prin Politie, cu privire la acest aspect. Se tot vorbește de un an de zile si inca nu s-a gasit Solutia.

Consilierul local Ont Dinu spune ca a iceput scoala.Dna director a promis ca va pune niste suruburi de fixare la bancile din curte. De asemenea spune ca in clasa unde invata fiica dansului a cazut perdeaua lamelara si a stat asa cazuta doua saptamani.

Consilierul local Decebal Daniel adice in discutie taiatul vegetatiei forestoiere din proprietate private. Procedura este greoaie, intrucat trebuie obtinut acel aviz de la Ocolul silvic. Sa se faca un parteneriat cu Ocolul silvic ca o data pe saptamana sa vina cineva sis a dea acele avize.

      De asemenea,spune ca nu s- a rezolvat situatia cu canalizarea la dl Mircea Pop.

Consilierul local Barta Ștefan intreaba unde sunt sectiile de votare . De asemenea, spune ca la Farcasita s-a aruncat un sac si deseuri. Cu privire la accidental care a avut loc la Buzesti, cere sa se verifice toate semenle de circulatie, sa fie amplasate la loc vizibil. Sa se puna presemnalizare. La Biserica romano catolica este un tei grosale carui crengi dau in linia electrica. Este nevoie de o macara sa se taieo creanga cazuta. Dna viceprimar spune ca se va vorbi cu firma care poate face acest lucru.

Consilierul local Fînățan Vasile Diu spune ca la tigani in Tamaia trebuie sa se intervina pentru taierea unui nuc. Intreaba ce se poate face cu Piscaroaia?

Consilierul local Buie Gheorghe Vasile spune ca tiganii din Tamaia construiesc fara acte, ori se pun in legalitate, ori se iau masuri impotriva lor. Spune ca drumul care merge de pe imas de la statia de epurare a fost distrus, acum e mai rau, trebuie piatra.   Cere ca pentru sedinta urmatoare de consiliu pretul de inchiriere la caminul din Tamaia sa se micsoreze pentru ca spatiul este mai mic.

Consilierul local Papp Vasile intreaba daca se vor face traversarile la canalizare. Spune ca trebuie containere pentru sticle.

Consilierul local Dunca Fanica intreaba daca nu se mai poate angaja un om la politia locala

 

 

   PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                               SECRETARUL COMUNEI

       Alina-Amalia NICOARĂ                                         Rodica TOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa