Proces verbal 22 noiembrie 2017

 

 

 

 

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 22 noiembrie 2017,

cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

 

 

            Participă toți cei 13 membri ai Consiliului local al comunei Fărcașa.

            Președinte de ședință este dl Fănică-Vasile Dunca.

            Mai participă.

1.    Primarul comunei Fărcașa, dl Ioan Stegeran

2.    Secretarul comunei Fărcașa, Rodica Giurgiu

3.    Consilier contabilitate, dna Adeluța Bușecan.

 

Se supun la vot procesele verbale al ședințelor anterioare(ordinară din 26.10.2017 și extraordinară din 9.11.2017) și se votează cu 12 voturi pentru și o abținere, consilierul Decebal Daniel, pentru ședința din 9.11.2017, pe motiv că nu a participat la ședință.

 

Ordinea de zi a ședinței, conform invitației nr.227/2017 este următoarea:

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea situației financiare trimestriale a bugetului local al comunei Fărcașa;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind acordarea de premii cadrelor didactice pensionare din învățământul preuniversitar de la nivelul comunei Fărcașa;
 4. Proiect de hotărâre privind aporbarea cheltuielilor estimative pentru evenimentul "Deschide ușa, creștine";
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru achiziționarea de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor ddactice pentru lunile septembrie și octombrie 2017;
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru acordarea de pachete cu alimente familiilor și persoanelor cu venituri reduse din comuna Fărcașa și aprobarea listei beneficiarilor;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii rețelei școlare la nivelul comunei Fărcașa, pentru anul școlar 2018-2019.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018;
 12. Probleme diverse, interpelări.

 

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Se propune completarea ordinii de zi cu un Proiect de hotarare priivnd

implementarea proiectului Construire trotuare in localitatea Tămaia, comuna Fărcașa.

Se supune la vot completarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.

 

Se trece la primul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind  aprobarea situației financiare trimestriale a bugetului local al comunei Fărcașa;

            Este vorba despre situațiile financiare pe trimestrele II și III, respectiv la 30.06.2017 și 30.09.2017.

            Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. .95 din 22 noiembrie 2017

privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei

 

Punctul doi al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018;

            Modalitatea de ocupare în anul 2018 a  funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului este concursul.

            Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 96 din 22 noiembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

Punctul trei la ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind acordarea de premii cadrelor didactice pensionare din învățământul preuniversitar de la nivelul comunei Fărcașa;

        Prin HCL. 45/2012 a  fost aprobat Regulamentul privind acordarea de premii cadrelor didactice pensionare din învățământul preuniversitar de la nivelul comunei Fărcașa

            Se propune modificarea acestuia în sensul reducerii numărului de ani de activitate didactică neăntreruptă pe raza comunei Fărcașa de la 15 ani la 10 ani. Astfel, premiile se vor acorda după cum urmează :

 

a)    pentru activitate didactică neîntreruptă la unitățile de învățământ de pe raza comunei Fărcașa cuprinsă între 10 și 15 de ani, premiul este în sumă de 1.000 de lei

b)    pentru activitate didactică neîntreruptă la unitățile de învățământ de pe raza comunei Fărcașa cuprinsă între 16 și 20 de ani, premiul este în sumă de 1.500 de lei;

c)    pentru activitate didactică neîntreruptă la unitățile de învățământ de pe raza comunei Fărcașa cuprinsă între 21 și 25 de ani, premiul este în sumă de 2.000 de lei;

d)    pentru activitate didactică neîntreruptă la unitățile de învățământ de pe raza comunei Fărcașa de peste 25 de ani, premiul este în sumă de 3.000 de lei."

De asemenea se introduce prevederea potrivit căreia premiile se acordă in anul în care cadrul didactic se pensionează,  respectiv îndeplinește condițiile legale de pensie și este emisă decizia de pensionare, chiar dacă ulterior iși continuă activitatea.

 

Decebal Daniel întreabă cât se scade din acest premiu în cazul cadrelor didactice care i-au bătut sau îi bat pe elevi.

 

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 97 din 22 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea Regulamentului privind acordarea de premii cadrelor didactice pensionare din învățământul preuniversitar de la nivelul comunei Fărcașa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.45 din 21 septembrie 2012.

Punctul 4 al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor estimative pentru evenimentul "Deschide ușa, creștine";

Dna contabil precizează că suma estimată pentru acest an este tot de 60.000 de lei, la fel ca și în anul anterior și se compune din:

Achiziționare ciocolată: 10.000 lei

Premierea cuplurilor care serbează nunta de aur-10 perechi: 5.000 lei

Premierea tinerilor care aniversează 18 ani-51 tineri: 5.000 lei

Transport colindători: 3.000 lei

Premiere profesori pensionari: 9.000 lei

Felicitări: 5.000 lei

Pixuri: 7.500 lei

Aranjamente florale, impodobire sala: 6.500 lei

Produse alimentare: 4.000 lei

Prezentator si coruri: 5.000 lei

            Barta Ștefan  intreaba cu privire la tinerii de 18 ani, cat li se da. Dna secretar spune ca li se da cate un cadou in valoare de aproximativ 100 de lei.

            Decebal Daniel intreaba cat costa un pix. Dna contabil raspunde: in jur de 3 lei, personalizat.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 98 din 22 noiembrie 2017 privind aprobarea cheltuielilor estimative pentru desfășurarea concertului de colinde "Deschide ușa, creștine" în anul 2017.         

 

Punctul 5 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru achiziționarea de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Suma estimată este 12.000 de lei. Se vor achiziționa pachete cu dulciuri  pentru copii, dar și pentru profesori.

Decebal Daniel propune să se facă un târg de Crăciun în curtea școlii pentru copii. Dl primar spune ca aceste cadouri se vor da copiilor de Moș Nicolae.  Un astfel de targ trebuie organizat mai din timp, este o actiune mai ampla.

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 99 din 22 noiembrie 2017 privind alocarea unei sume de bani pentru achiziţionarea de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 

Punctul șase al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor ddactice pentru lunile septembrie și octombrie 2017;

Suma necesară este 4.706 lei.

 

Se supune la vot și se votează în unanimitate devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 100 din 22 noiembrie 2017 privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile septembrie și octombrie 2017.

După aprobarea proiectului, Decebal Daniel intreaba daca s-ar putea pune la dispozitie bonurile de combustibil ale profesorilor  care solicita decontarea tarnsportului. Dna contabil precizeaza ca fiecare consilier a primit ca anexa la proiectul de hotarare situatia  cu numarul orelor din luna si calculul se face 7,5 l/100 km.

Barta Ștefan spune ca a citit undeva ca decontarea se face pana la limita unui abonament.

Punctul șapte al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru acordarea de pachete cu alimente familiilor și persoanelor cu venituri reduse din comuna Fărcașa și aprobarea listei beneficiarilor;

            Barta Ștefan spune că ar trebui să fie niște criterii, reguli stabilite de consiliul local pe baza cărora se acordă aceste ajutoare alimentare. Oamenii care primesc chiar să aibă nevoie de ele.

            Dra secretar spune ca sunt prevazute categoriile de cetateni care primesc aceste pachete si le are fiecare consilier in documentatia primita.

            Bușecan Radu spune ca nu se respecta aceste criterii, el a identificat in liste mai multi morti. Dna contabil si dra secretar spun ca ei au primit listele tocmai ca sa poata face modificari/completari.

            Decebal Daniel spune ca ei nu taie persoane din lista, ei stabilesc proceduri dupa care sa fie trecuti oamenii in lista. Il intreaba pe dl primar daca tatal dansului are nevoie de ajutor. Alina Nicoara spune ca daca intruneste conditiile, trebuie sa fie pe lista. Decebal Daniel spune ca si bunicul dansului este in lista si nu are nevoie de ajutor, la fel ca tatal domnului primar.

            Alina Nicoara spune caorice batran se bucura daca primeste un asemenea pachet.

            Decebal Daniel spune ca nu este vorba de bucurie , daca un an de zile nu am fost in stare sa facem o bucurie unor batrani si o facem doar o data pe an, nu se pune asa problema. Dorește, daca exista acest proiect de hotarare sa mearga in familiile cu probleme.

Dl primar spune ca pe parcursul anilor in care s-au dat aceste pachete, au venit oameni care au solicitat pachet, desi erau persoane care nu aveau neaparat nevoie. Dar au sustinut ca daca este dreptul lor, poate il dau ele mai departe. De aceea, daca s-a stabilit sa se dea la persoanele vaduve, nu s-a ținut cont de veniturile acestora.

Busecan Radu spuen sa se dea la toti si atunci nu vor fi probleme. Dl primar spune ca se poate da la toti cei peste 70 de ani. Busecan spune ca pot fi si sub 70 de ani care sa se incadreze si daca nu primesc vin si le spun lor.

Dl primar spune ca in anii anteriori s-a dorit sa se dea aceste pachete persoanelor care vin si spune ca au nevoie de ajutor, dar oamenii nu vin. Dansul spuen ca au fost prezentate lsitele consilierilor tocmai pentru ca ei daca cunosc ca unii au decedat sa fie taiati, daca mai sunt si altii care au nevoie sa fie adaugati si apoi se analizeaza. Asistentul social face anchete sociale si vede daca au nevoie.

Dna viceprimar soune ca firma Hagero sponsorizeza cu 25 000 de lei achizitionarea acestor pachete.

Dl primar spune ca sunt persoane de la care nu te astepti care vin si solicita si s-a intamplat si in anii anteriori sa mearga sa achizitioneza de la magazin pachete sa duca oamenilor, ca sa fie multumimti. Asa ca daca Decebal Daniel doreste sa il taie de pe lista pe bunicul dansului, sa o faca. Intr-un an anterior au fost distribuite tichete valorice persoanelor , iar fiul unei batrane care primise un astfel de tichet, pur si simplu l-a rupst, sustinand ca mama lui nu are nevoie de asa ceva. Dar prin ruperea acelui tichet a defavorizat o alta persoana, care s-ar fi bucurat sa primeasca.

Decebal Daniel spune sa se faca o actiune sa se dea in fiecare casa un pachet.

Dl primar spune ca a dat dovada de transparenta si a dat aceste liste tocmai ca domnii consilieri sa faca modificari/completari daca se impun.

Decebal Daniel spune ca sponsorizeaza si el  100 de pachete. Dl primar spuen ca nu este nevoie. Decebal Daniel spuen ca atunci nu este nevoie nici de sponsorizarea firmei Hagero. Decebal Daniel  spune domnului primar că nu este el buricul satului, să se definească un cadru cu reguli conform cărora se acordă aceste ajutoare; ca nu este corect ca ei, ca si consilieri sa taie nume sau sa adauge nume pe lista.

Dna viceprimar spune ca atunci cine sa stabileasca aceste nume de beneficiari, daca consilierii se absolva de orice responsabilitate.

Barta Stefan intreaba  cine a facut listele de la primarie. Raspuns: asistentul social. Barta spuen ca atunci el sa fie cel care pune nume pe lista.Dl primar spuen ca doar el le-a intocmit si ca nu pot fi judecate cazurile la milimetru, pentru ca sunt mai multe aspecte care trebuie avute in vedere si veniturile familiei nu sunt definitorii.

            Decebal Daniel propune ca fiecare casa sa primeasca un pachet. Dl primar intreaba daca sunt de acord consilierii ca doua luni de zile sa  nu primeasca indemnizatia si sa se cumpere pachete. Consilierii sunt de acord.

            Dl primar spune ca mai trebuie 25.000 de lei pentru a se da pachete la fiecare casa. Decebal Daniel spune ca el da 5.000 de lei.

            Podina Vasile spune ca asta e risipa.

            Dl primar cere sa se voteze proiectul de hotarare a asa cum a fost prezentat initial, iar daca se doreste data viitoare sa se vina cu un proiect mai amplu.

            Pop Angheluț propune să se verifice listele și să se propună modificări/completări.

            Decebal Daniel spune ca au fost persoane care au primit ani la rand pachete, iar anul trecut a fost taiat de pe lista. Ca exemplu, Șpan Dumitru din Buzești.  Dna viceprimar spuen ca acum e pe lista si probabil ca  anul trecut nu a fost acasa.

Decebal Daniel insistă că există lacune în implementarea acestui proiect.

Se supune la vot și se votează cu 4 abțineri (Decebal Daniel, Onț Dinu, Barta Ștefan, Bușecan Radu) și 9 voturi pentru devenind Hotarârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 101 din 22 noiembrie 2017privind alocarea unei sume de bani pentru acordarea de pachete cu alimente familiilor și persoanelor cu venituri reduse din comuna Fărcașa și aprobarea listei beneficiarilor pachetelor cu alimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 

 

Punctul 8 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii rețelei școlare la nivelul comunei Fărcașa, pentru anul școlar 2018-2019.

Pentru anul școlar 2018-2019 rețeaua școlară la nivelul comunei Fărcașa se propune a fi după cum urmează :

1.  Nivel preșcolar:

a. Grădinița cu program prelungit  Fărcașa-3 grupe;

b. Grădinița cu program normal  Tămaia-3 grupe,

2. Nivel primar-10 clase

3. Nivel gimnazial-8 clase

4. "A doua șansă"-secundar inferior-1 clasă

5.  structură Școala profesională Sîrbi --învățământ profesional:

            a. clasa a IX-a-profil electromecanic utilaje și instalații industriale

            b. clasa a X-a-profil electromecanic utilaje și instalații industriale

            c. clasa a XI-a-profil sudor-operator mașini cu comandă numerică.

Se va analiza si discuta cu privire la infiintarea acelei clase de liceu.

Proiectul de hotarare va fi inaintat Inspectoratului școlar si numai după obținerea avizului conform al acestei instituții, se va aproba rețeaua școlară pentru 2018-2019.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza in unanimitate, devenind Hotarârea Consilului local al comunei Fărcașa nr. 102 din 22 noiembrie 2017

privind propunerea reţelei şcolare la nivelul comunei Fărcaşa pentru anul şcolar 2018-2019.

 

Punctul 9 al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa.

Dl primar spune ca de acum incolo, preturile la masa lemnoasa trebuie sa fie aliniate celor practicate de Ocolul silvic sis a fie differentiate dupa grosime. S-a intamplat si in acest an ca primii care au mers in padure sa ia lemnele cele mai groase, iar ceilalti doar ce a  ramas, dar la același preț.

Dl primar precizează că au fost tot felul de discutii cu privire la masa lemnoasa, de aceea propune ca 4 dintre consilieri sa mearga la inspectie in padure in data de 29.11.2017.

Dunca Nicu spune că nu se poate cuba un ștraf de lemne la ochi..

Buie Gheorghe spune că lemnele cumpărate de la Primărie sunt cu găuri în ele și a plătit 700 de lei pe ele. Se ofera sa mearga in padure la inspectie.

Dl primar propune sa mearga si Nicu Dunca. Acesta insa refuza

Dl primar propune ca marcarea să se facă în prezența consilierilor. Toți sunt de acord.

Din padurea comunala nu se poate da la toata lumea, pentru ca prin amenajament se stabileste exact cantitatea care poate fi taiata.

Buie Gheorghe precizează că au loc aceste discutii pentru ca persoana care se ocupă de pădure nu își face treaba cum trebuie.

Bușecan Radu Ioan spune că în prima zi s-a dus tot grosul din pădure.

Dl primar propune ca in 29.11 sa mearga in padure: Dunca Nicu, Buie Gheorghe, Busecan Radu si Ont Dinu. Dunca Nicu refuza sa mearga, spune ca el nici nu a fost pe lista cu repartizarea lemnelor. Dna viceprimar spuen ca trebuia ca ei sa vina sa se inscrie pe lista. Dunca Nicu spune ca el a sunat-o pe dna viceprimar de mai multe ori , l-a sunat pe Nistor Dinu, pe secretara, dar tot nu a fost oe lista.

Decebal Daniel spune ca daca erau niste chestii clare nu se intampla asa. Dl primar intreaba despre ce chestii este vorba. Decebal Daniel spune ca nu stie.

Onț Dinu spune că el și-a cumpărat lemne din Asuaj și acolo pădurarul le măsoară și știi exact cât cumperi, nu la ochi.

Dl primar propune ca de la anul următor să se facă marcarea în prezența consilierilor, iar în zilele de vânzare să fie de asemenea prezenți cate doi consilieri, pentru ca să nu fie probleme.

Decebal Daniel spune ca ar trebui sa facem noi serviciul asta de taiat lemne. Dl primar spune ca trebuie autorizatii speciale, nu se poate taia pur si simplu.

Barta Ștefan spune ca anul urmator sa fie chemat padurarul inainte de a se merge la taiat si sa se ia decizii cu el. Dl primar spune ca deciziile le luam noi, padurarul aplica ce s-a stabilit.

Revenind la proiectul de hotarare, calculul prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa se face în funcțIe de specii, de grosimea lemnului, și a fost intocmita de catre ocolul silvic. La momentul vânzării masei lemnoase  însă Consiliul local va aporba prețul de pornire.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Cosiliului local al comunei Fărcașa nr. 103 din 22 noiembrie 2017

privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa

 

Punctul 10 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa.

Se propun aceste compensatii pentru timpul la interventii si la instruirile pe care le au pompierii voluntari.

Decebal propune sa se dea 1.000 de lei. Dl primar spune ca trebuie justificata suma. Dra secretar spune ca acesti bani se dau in functie de timpul efectiv prestat, in plus au asigurare de viata si de accidente.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Cosiliului local al comunei Fărcașa nr. 104 din 22 noiembrie 2017

privind acordarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa.

 

Punctul 11 al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018;

 

Dna contabil Adeluța Bușecan precizezaă că este vorba despre o majorare cu 5% față de niveluirle stabilite pentru 2017 și că această majorare se justifică dat fiind faptul că din 2018 scade foarte tare impozitul pe salarii, potrivit noilor reglementpri legale aplicabile si se vor diminua veniturile.

Decebal Daniel intreaba cat se colecta pana acum din salarii. Dna contabil : in jur de 2.200.000 de lei, iar dupa 1 ianuarie 2018, potrivit noilor reglementari legale, aceste sume scad cam cu 30%, pentru ca se schimba si modalitatea de calcul.

Dl primar spune ca de la cetateni se colecteaza 200.000 de lei, care se cheltuie pe salubrizare si apa. Pentru a mentine apa la tarifele pe care le plateste cetateanul, trebuie sa alocam bani pentru functionarea serviciului. Dna contabil spune ca este foarte mare cheltuiala cu deseurile.

Decebal Daniel spune că atunci când se majorează impozitele și taxele există o percepție greșită din partea populației. Intreaba daca nu  exista posibilitatea de a economisi in alta parte. Dna contabil spune ca anul trecut nu s-au majorat impozitele, iar daca nu era acest impact asupra bugetuui, nu s-ar fi majorat nici in acest an.

Ont Dinu spune ca problema este ca déjà sunt impozitele mai mari deact in Baia mare, de exemplu, la masini, sotia dansului a platit mai putin in oras. Podina Vasile spune ca taxa pe masini este aceeasi si in Baia Mare si in Farcasa, a inscris zeci de masini si stie acest lucru.

 Decebal Daniel spune că împovărăm oamenii cu taxe ca să ducem banii în altă parte foarte ușor.

Barta Ștefan spune ca sunt si mijloace de transport neinmatriculate, daca se plateste si pentru acestea. Dna contabil spune ca pe langa mijloacele de transport inmatriculate, exista si mijloace de transport care sunt supuse inregistrarii.

. De asemenea, întreabă cu prvire la casele fără instalații dacă trebuie cumulate tipurile de instalații. Dna contabil răspunde că trebuie să fie condiții cumulative, si doar atunci intra la cladiri fara instalatii. De exemplu, daca are apa din surse proprii, se considera ca are instalatii. Totodată propune să se micșoreze un pic impozitele la vii și livezi, ca să fie încurajați cetățenii, pentru ca nivelul este dublu fata de alte categorii de terenuri. Dna contabil spune ca asa este prin lege, nivel mai mare pentru aceste categorii. Dansul considera ca ar putea sa nu se majoreze la fel impozitele. Intreaba cu privire la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama, cum sr calculează, 2% se aplica la ce ? Dna contabil : la valoarea contractului.

Busecan Radu spune ca taxa de 300 de lei pentru a-ti face poze la Biserica de lemn din Buzesti este cam mare.Intreaba daca sunt persoane care se duc sa faca poze ? Raspuns : da.

Ont Dinu, ,la art.47 alin.2, pct 7, tractoarele sunt la cealasi nivel cu autocarele, autobusele. Dna contabil spune ca asa este stabilit prin lege.

Decebal Daniel intreaba daca la autobuse nu se ridica un pic impozitele ? Nu e corect ca la celelalte s-a majorat si la autobuse nu. Dna contabil spuen ca se va verifica si daca este o greseala se va remedia.

Se supune la vot proiectul de hotarare. Dunca Nicu spuen ca se abtine pentru ca noi cetatenii cadem de fraieri pentru ca platim la Drusal bani pentru depozitarea deseurilor, cand s-a votat pentru depozitul de la Sirbi care nu este gata.

Se votează cu 4 abțineri(consilierii Dunca Nicu, Onț Dinu, Decebal Daniel și Bușecan Radu Ioan) și 9 voturi pentru devenind Hotarîrea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 105 din 22 noiembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,  pe anul 2018.

Dupa votul asupra proiectuluo, Decebal Daniel spune ca ridicam taxele, dar ne lafaim in alte parti, de ex felicitari, ciocolata. Legea economiei te invata sa economisesti.

 

Următorul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotarare privind implementarea

proiectului Construire trotuare in localitatea Tămaia, comuna Fărcașa.

            Proiectul va fi depus pe GAL MM V. Sunt proiecte pentru comunitatea de romi. S-a propus sa se faca trotuar in localitatea Tămaia, unde exista comunitatea de romi.28.000 Euro este finantarea care se primeste de la GAL.

            Decebal Daniel spune ca de ce nu se face alt proiect, de ex o toaleta comuna, nu trotuarul este problema romilor din Tămaia. Raspuns: pentru ca acest tip de proiecte se finanteaza prin Program.

Decebal Daniel cere denumirea programului pentru a verifica dacă se finanțează doar acest tip de investiții.

            Se supune la vot și se votează în unanimitate, devenind Hotărârea Cobsiliului local al comunei Fărcașa nr. 106 din 22 noiembrie 2017 privind implementarea proiectului "Construire trotuar în localitatea Tămaia, comuna Fărcașa".

           

            Se trece la ultimul punct al ordinii de zi--Probleme diverse, interpelări.

 

            1.Se prezintă cererile bisericilor ortodoxe  din Tămaia și Buzești, care solicită sprijin financiar pentru realizarea unor lucrări de intreținere/reparații/amenajare. Dra secretar spune că trebuie un regulament pentru acordarea de finanțări cultelor religioase.  Se va face in anul urmator.

 

            2.Cu privire la drumul din zona Bărcuți , in localitatea Fărcașa, pentru care cetățenii care locuiesc în zonă au solicitat deschiderea/continuarea drumului , dl pirmar spune că se vor face măsurătorile necesare.

 

            Se dă cuvântul, pe rând, domnilor consilieri.

            Podină Vasile spune că pe strada Europa este o gropă, situație care ar trebui remediată. Dl primar spune că se va face.

            Mereuț Gheorghe spune că are multe sticle și nu știe unde să le depoziteze, Dl primar spune că se va vorbi la Drusal dacă pot ei să le ridice.

            Pop Angheluț intreaba daca perioada de desfasurare a concertului de colinde este ca si anul trecut. Rasouns: perioada a fost stabilita prin hotarare de consiliu.

            Onț Dinu spune că la cimitirul din Fărcașa gardul din față trebuie refăcut. Dl primar spune că este al parohiei, nu au vrut să cedeze administrarea către Primărie. Tot Onț Dinu spune că la cimitir trebuie amplasate niște tomberoane. Totodată întreabă de ce unul dintre șoferii care duc copii la școală nu are voie să intre în curtea școlii, dar celelalte microbuse intră. Dl primar spune ca se va vorbi cu directoarea.

            Ont Dinu vrea sa stie cat salariu are consilierul primarului, pentru ca el are de primit bani de la Marinca Claudiu. Dl primar spune ca nu discuta problemele personale pe care le are consilierul primarului. Spune ca Marinca Claudiu s-a dus la blocurile ANL si i-a facut pe consilierii din opozitie nesimtiti , paduchiosi. Dl primar spune ca nu crede ca a zis asemenea lucruri, dar data viitoare va fi Claudiu prezent si sa discute direct cu el.

            Decebal Daniel spune că dorește înregistrările video de la ședințele consiliului local, după fiecare ședință. Dl primar spune ca se noteaza si se va vota in consiliu acest lucru. Decebal Daniel sustine ca are si el dreptul sa inregistreze, iar dac nu i se dau.atunci va înregistra el separat ședința.

            Bușecan Radu Ioan cere ca pentru podul din Tămaia să se angajeze un om de către primărie, iar oamenii care folosesc podul să plătească la Primărie, prin impozit.. Altfel nu se va găsi om.Dl primar spune ca nu permite organigrama. Busecan Radu spune ca asa cum Primaria isi permite 50 de angajati, mai incape unul acolo. Dna viceprimar intreaba unde sunt 50 de angajati? Busecan Radu revine si spune ca atunci, 40 sau 30 cati sunt. Dna vicepirmar spune ca nici macar atatia nu sunt, daca el  ca si consilier merge si lanseaza asemenea afirmatii in alta parte, poate fi crezut.

            Buie Gheorghe spune că în Tămaia sunt niște gropi și ar trebui remediate. De asemenea, se impune a se interveni la intrarea pe strada Someșului în Tămaia și în Fărcașa pe strada Izvorului.Dna viceprimar spune ca pe Izvorului se va duce piatra. Decebal Daniel intreaba daca nu se poate face ceva cu strada Izvorului. Dl primar spune ca este prinsa in proiect, dar vom vedea daca intram la finantare. De asemenea, si strada Somesului este prinsa in proiect.

            Papp Vasile spuen ca in Buzesti la capela s-a rupt o cetorna, e pacat sa se distruga.. De asemenea, spune ca este o firma care executa bransamente de gaz si taie betonul. Intreaba daca se reface drumul. Dna viceprimar spune ca au aceasta obligatie.

            Dunca Fănică Vasile propune ca la exploatarea masei lemnoase sa se limiteze pe zile suprafata din perimetru care se taie. Dl primar spune ca rezolvarea in legatura cu masa lemnoasa este scoaterea lemnului in rampa.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                SECRETAR

    Fănica Vasile DUNCA                                                        Rodica GIURGIU

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa