Proces verbal 21 mai 2018

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 21.05.2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

 

            Ședința  a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr..82/2018.

            La ședință participă următorii consilieri locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Bușecan Radu Ioan
 3. Dunca Fanica Vasile
 4. Dunca Nicu
 5. Decebal Daniel
 6. Mereuț Ioan Gheorghe
 7. Mureșan Floare
 8. Nicoară Alina Amalia
 9. Onea Gheorghe-Grigore
 10. Onț Florinel Dinu
 11. Papp Vasile
 12. Pop Angheluț

Lipsește consilierul local Buie Gheorghe Vasile.

 

Mai participă:

Primarul comunei, dl Ioan Stegeran

Secretarul comunei, Rodica Giurgiu

Președinte de ședință este consilierul local Mereuț Ioan Gheorghe.

Secretarul comunei supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare.

Barta Ștefan spune că nu s-a consemnat în procesul verbal ceea ce a spus dânsul cu privire la camerele de luat vederi din școli, respectiv că acestea nu funcționează atunci când sunt probleme; ar trebui acumulator, UPS se cheamă, care este foarte ieftin. De asemenea, spune că la ședința anterioară când a venit directoarea școlii să critice, dânsul  a precizat că pot fi elevii mai deștepți decât profesorii, dar nu mai pregătiți, și s-a consemnat doar că pot fi copiii mai deștepți decât profesorii. Totodată, s-a consemnat în procesul verbal din 3 mai 2018 faptul că Dinu Onț nu a făcut bine când a vorbit în primărie(evenimentul cu țărușii), dar fără completarea: că oare nu a fost provocat? Spune că își asumă tot ceea ce afirmă, iar dacă se discută cu privire la faptul că pe vremuri în școli se uza de bătaie, să se consemneze și aceste lucruri.

Dra secretar precizeză faptul că procesul verbal redă principalele discuții din cadrul ședinței consiliului local, nu poate să consemneze fiecare cuvânt rostit, este o redare pe scurt a discuției.

Onț Dinu spune că în ședința anterioară a ridicat două probleme, dar una, cea cu privire la circularea prin comună cu mașina neînmatriculată nu s-a consemnat.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și se votează cu 3 abțineri(consilierii locali Barta Ștefan, Decebal Daniel, Onț Dinu), restul pentru.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind   rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Ansamblului Plaiuri someșene Fărcașa la Festivalul international "Ștefan cel nare și sfânt", ediția a V-a, Chișinău, 27 iunie-2 iulie 2018;

3.    Proiect de hotărâre privind completarea Ghidului de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din comuna Fărcașa și stabilirea perioadei de depunere a cererilor.

4.    Proiect de hotărâre privind mutarea definitivă a Monumentului eroilor din localitatea Fărcașa

 și se votează în unanimitate.

Primul punct al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind   rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2018;

            Primarul comunei propune rectificarea bugetului local cu suma de 500 mii lei, bani alocați de Consiliul județean Maramureș pentru lucrări in regim de urgență pentru stabilizarea terenului în vederea stopării alunecărilor de teren în zona drumului de acces la depozitul ecologic.

            Decebal Daniel spune că a parricipat la ședința consiliului județean Maramureș unde s-a discutat această problemă și unde specialistul care a identificat soluția pentru acel amplasament a spus că se vor fora 3 puțuri deasupra gropii care să preia apa care se infiltrează.

            Dna viceprimar spune că se captează apa și se va dirija apa în partea de jos se va face o străpungere.

            Barta Ștefan întreabă de ce nu face Consiliul județean Maramureș aceste lucrări?

            Dna viceprimar spune că este vorba despre partea de drum care este in sarcina noastră.

            Decebal Daniel spune că atunci când președintele Consiliului județean, Gabriel Zetea a fost la ședința consiliului local Fărcașa, s-au făcut o serie de solicitări către Consiliul judetean și nu se stie până azi în ce stadiu sunt acestea, iar acum facem forări. Nu a avut loc o discutie asupra acelor solicitări, nu sunt disponibili să stea cu noi la masă, să se discute, dar ne cer să facem investiții.

            Primarul comunei spune că la ședința următoare se va  prezenta clauzele solicitate consiliului judetean, precum și adresa care a fost trimisă Consiliului judetean.

            Decebal Daniel spune că de un an de zile s-au discutat acele aspecte și acum în șeidință de urgență trebuie să decidem cu privire la remedierea unei situații.

            Onț Dinu spune că a citit un articol în ziar în care Zetea a recunoscut că groapa de gunoi de la Fărcașa este un eșec. Dcaă este un eșec, de ce mai dăm bani acolo?

            Barta Ștefan nu este de acord , a arătat și anterior faptul că este scris clar  în aviz faptul că nu există  nici un pericol de alunecări de teren.

            Decebal Daniel insistă asupra faptului că un an de zile nu s-a aplecat nimeni asupra clauzelor noastre. Mai întâi trebuie să aibă loc o discuție cu factorii interesați.

            Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 7 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, consilierii locali: Onț Dinu, Pop Angheluț, Decebal Daniel, Barta Ștefan, Bușecan Radu), devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 29 din 21 mai 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pe anul 2018.

            Decebal Daniel cere să se consemneze în procesul verbal faptul că ei nu sunt de acord deoarece de un an de zile nu s-au acceptat acele clauze.

Punctul doi al ordinii de zi--- Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Ansamblului Plaiuri someșene Fărcașa la Festivalul international "Ștefan cel nare și sfânt", ediția a V-a, Chișinău, 27 iunie-2 iulie 2018.

Decebal Daniel intreabă dacă de la Consiliul judetean se dau bani pentru această deplasare? Răspuns: nu.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu unanimitate de  voturi, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 30 din 21 mai 2018 privind aprobarea participarii Ansamblului Plaiuri someșene Fărcașa la Festivalul international "Ștefan cel nare și sfânt", ediția a V-a, Chișinău, 27 iunie-2 iulie 2018.

Punctul trei al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind completarea Ghidului de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din comuna Fărcașa și stabilirea perioadei de depunere a cererilor.

Decebal Daniel intreaba daca pentru incalzire se pot primi bani?

Barta Ștefan intreaba ce documente trenuie depuse? Raspunbs: documentele sunt precizate in Ghidul aprobat anterior de catre consiliul local.

Decebal Daniel intreaba daca s-a primit ajutor de acest gen de laconsiliul judetean, mai poate primi si de la bugetul local? Răspuns: da, dar nu pentru aceleași lucrări.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu unanimitate de  voturi, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 31 din 21 mai 2018 privind completarea Ghidului de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din comuna Fărcașa și stabilirea perioadei de depunere a cererilor.

Punctul patru al ordinii de zi-- Proiect de hotărâre privind mutarea definitivă a Monumentului eroilor din localitatea Fărcașa.

Dna viceprimar spune că trebuie să fie identificați toți eroii din Fărcașa și să fie trecuți cu numele.Există și 2 morminte ale unor ostași sovietici.

Barta Ștefan spune că în cimitirul romano-catolic sunt doi soldați germani.

Pop Angheluț spune că este foarte bine să se mute.

Decebal Daniel întreabă dacă nu este o altă locatie central, de exemplu în locul sediului BRD sau in locul punctului RDS? Sau de ce nu se poate face unde este părculețul de lângă primărie?

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu unanimitate de  voturi, devenind Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 32 din 21 mai 2018 privind mutarea definitivă a Monumentului eroilor din localitatea Fărcașa.

 

Se prezintă cererile formulate de către crescătorii de bovine pentru pășunea Corboi, respectiv cererea numitului Făt Simion și cea a SC Agrodragonț SRL.

Primarul comunei spune că pe lângă vacile aparținând solicitanților, mai sunt vreo 15 vaci ale oamenilor din sat, care sunt și acestea în scădere.

Cei doi solicitanți mai au pășune închiriată și la acel moment li s-a spus să îngrijească și de vacile oamenilor.

Consilierul Papp Vasile spune ca partea dinspre pădure să fie lăsată pentru oamenii din sat.

Dra secretar precizeaza ca pasunea Corboi a facut obiectul unui litigiu cu comuna Ardusat, pentru a fi trecuta in teritoriul administrative al comunei Farcasa. Procesul s-a finalizat, dar inca nu avem extrasul de carte funciara pe uat Farcasa.

Decebal Daniel spune ca daca este consens intre ei, putem fi si noi de accord.

Primarul comunei spune ca trebuie discutat la biserica sa fie de acord toti oamenii.

Bușecan Radu întreabă de ce se plătește pentru pășunile închiriate de la Primărie pe lângă chirie și impozit pe pășune? Dra secretar precizează că este reglementare in Codul Fiscal, potrivit careia in cazul inchirierii de terenuri apartinand unitatilor administrativ teritoriale, chiriasii au obligatia de a plati taxa pe teren.

Dunca Nicu spune ca la Sirbi au fost prgramate doua intalniri cu oamenii, dar acestia nu au venit.

Bușecan Radu spune ca la podul din Tămaia 3 oameni platesc 500 de lei, iar inca 500 de lei nu se pot strange de la restul satului.

Dunca Nicu spune ca cineva din Farcasa a afirmat ca la construirea podului din Sirbi a contribuit cu bani, asa ca acum de ce i se cere taxa de trecere cand are nevoie?

Bușecan Radu spune ca se va discuta cu oamenii daca vor sa plateasca o taxa anuala, daca nu, platesc la fiecare trecere.

Nicoară Alina ridică problema câinilor vagabonzi din Tămaia. Cere sa se decida sa fie legati. Oamenii se plang.

Primarul comunei propune sa se ia legatura cu o societate de ecarisaj pentru a ridica cainii fara stapan și se vor adopta si reglementari la nivel local.

Decebal Daniel propune sa se faca un anunt prin biserici, sa fie tinuti legati cainii.

Dunca Fanica spune ca Pop Florinel din Farcasa care are pasune inchiriata de la primarie  iese cu tractorul pe drum si noroiul de pe roti ramane pe asfalt, de-a lungul drumului de la el de acsa si pana la intrarea pe camp.

Primarul spune ca se va amenaja la uzina, la bucla.

Dna cviceprimar spune ca a vorbit cu Pop Florinel și i-a spus sa își curețe roțile cand iese pe drum.

Papp Vasile întreaba daca caminul din Buzesti este gata pentru evenimente.

Primarul comunei spune ca da, iar la sedinta urmatoare se vor stabili taxe pentru caminele reabilitate.

Bușecan Radu intreaba cand se termina caminul din Tămaia:

Primarul comunei răspunde ca luna viitoare.

Bușecan Radu intreaba cum se rezolva problema cu podul din Tamaia? Oamenii s-au scandalizat de ce sârbenii plătesc 5 lei, iar celor din Tămaia li se cere 25 de lei? Sunt oameni care doresc sa plateasca pentru fiecare trecere, altii ar dori sa fie ca un abonament.

Decebal Daniel spune ca intotdeauna a fost problema cu aceste poduri, ar trebui gestionate de catre cineva.

Dna viceprimar propune sa se discute cu cei din Sîrbi care vor sa contribuie lunar cu o taxa.

Primarul comunei spune ca ar fi bine ca taxa sa fie diferentiata, dupa cum se trece pe pod(cu tractor, pe jos, cu bicicleta)

Barta Ștefan propune sa se facă un program.

Busecan Radu cere sa ia Primaria podul si sa fie platit podarul de la Primarie.

Barta Stefan precizeza ca pana acum nu a prea zis despre scoala, intrucat sotia dansului lucreaza acolo, insa cand sotia s-a dus sa i se dea actul cu privire la proiectul aprobat in sedinta anterioara, dna director nu a vrut sa ii semneze actul. Intreaba de ce nu a dat hartiile semnate, ca doar ea a venit aici cu proiectul? Dl primar spune ca daca are reclamatii de facut, sa mearga la inspectorat. Barta Stefan spune: da sunt din acelasi partid! Spune ca dna director nu i-a dat hartiile spunand ca nu este semnat ceva act.

Decebal Daniel intreaba daca s-a facut ceva cu privire la siguranta in scoala? A cazut tabla in scoala, iar la gradinita a cazut un dulap. La scoala s-a argumentat ca au fost de vina copiii, dar la gradinita copii de 3 ani nu au putut sa dea asa tare in etajera. Marinca Claudiu spune ca stie despre ce a fost vorba la gradinita, o etajera a cazut, au fost verificate toate dulapurile și s-au fixat de perete, problema s-a rezolvat.

Decebal Daniel spune ca unt chestiuni care trebuie rezolvate pas cu pas.

Mereuț Ioan Gheorghe spune ca s-a rezolvat.

Decebal Daniel intreaba cine este responsabil pentru asta? Ii spune domnului primar ca daca era nepotul dansului sub acea etajera, ce ar fi spus, dar fiica dansului a fost acolo.

Onț Dinu spune ca pana nu cade pe copiii lor, consilierii nu vad.

Decebal Daniel intreaba daca s-au luat masuri de siguranta?

Primarul comunei spune ca tot timpul se iau masuri.

Decebal Daniel propune sa fie o persoana care sa se ocupe de intretinerea scolilor. Nu este corect sa se lucreze la prize, de exemplu, de catre persoane care nu sunt calificate.

Primarul comunei spune ca daca este o problema electrica, directoarea sesizeaza si se trimite electrician. Decebal intreaba de cand se intâmplă așa? Primarul comunei raspunde ca tot timpul a fost așa.

Decebal Daniel spune ca legislatia nu da voie sa faci lucrari pentru care nu ai specialitatea respectiva. Propune angajarea unei astfel de persoane.

Primarul comunei spune ca angajarea unei astfel de persoane este in sarcina inspectoratului scolar.

Decebal Daniel intreaba daca se poate impune ceva sau se poate discuta pe acest subiect? Primarul comunei raspunde:da.

Onț Dinu spune ca la uzina de apa s-au facut lucrari, este mult noroi, merge apa pe drumul de la pășune, nu se poate intra cu tractoarele. Sa mearga cineva la fata locului.

Onț Dinu spune ca dimineata isi duce copiii la scoala si autobusul sta parcat unde poate si este pericol de accidente. Sa parcheze in fața scolii, sa se dea copiii din autobus direct in curte, nu pe carosabil, sa nu mai treaca prin fata masinilor. Cineva din conducere sa mearga dimineata sa vada.

Dunca Fanica spune ca este acolo politia locala.

Decebal Daniel spune ca de cate ori ii vede(pe politistii locali) nu se intampla nimic.

Ont Dinu spune sa parcheze autobusul in fata caminului si politia  locala sa ii treaca strada.

Pop Angheluț spune ca ideea mutarii monumentului din Farcasa este foarte buna. Pentru a fi pus in valoare va trebui amenajata si valea din centru unde este trafic mare.

Decebal Daniel, in legatura cu amenajarea vaii, o intreaba pe dna vicepirmar ce s-a rezolvat. Dna viceprimar spune ca cei de la ape au spus ca nu sunt bani.

Dunca Nicu cere sa se puna pe site-ul primariei ca va fi scos la concesiune podul din Sîrbi.

Primarul propune ca la sedinta urmatoare sa se aprobe tarife pentru pod.

Dunca Fanica spune ca  nu se vor putea intretine doua poduri.

Mereut Ioan Ghe intreaba daca este rentabil podul, daca aduce profit?

Bușecan Radu spune ca ar putea fi rentabil.

Onea Gheorghe intreaba unde se pot depozita deseurile din constructii? Primarul comunei raspunde sa se ia legatura cu Truck Sped.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETARUL COMUNEI

   Ioan-Gheorghe MEREUȚ                                                      Rodica GIURGIU

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa