Proces verbal 21 iunie 2017

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 21 iunie 2017,

Cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Fărcașa, convocată de îndată

 

 

            Participă 11 dintre cei 13 membri ai consiliului local. Lipsesc consilierii locali: Bușecan Radu Ioan și Podină Vasile.

            Mai participă:

1.    Primarul comunie Fărcașa, dl Ioan STEGERAN

2.    Secretarul comunei Fărcașa, Rodica GIURGIU

 

Ședința a fost convocată de îndată, având două puncte pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor tehnice cadastrale de dezlipire a unor imobile

2.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile-terenuri, identificate în urma dezlipirii,  din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș

            Președinte de ședință: Decebal Daniel.

            Terenurile afectate de tarseul Drumului Nordului , aflate în proprietatea Comunei Fărcașa se impugn a fi trecute din domeniul public al comunei în domeniul public al județului Maramureș. În acest sesn a fost adoptată HCL.41/17 MAI 2017. Însă, ulterior, terenurile au fist dezmembrate și întocmită întreaga documnetație cadastrală în vederea atribuirii de numere cadastrale noi loturilor in care au fost împărțite terenurile

            Astfel se impune însușirea documnetațiilor tehnice cadastrale de dezmembrare a terenurilor:

-       teren în suprafață de 64.533 m² , CF 50594, nr cadastral 50594),  în cinci loturi (Lotul 1, nr cadastral 50975,  în suprafață de 64094 m², Lotul 2, nr cadastral 51717, în suprafață de 189 m², Lotul 3, nr cadastral 50985, în suprafață de 218 m², Lotul 4, nr cadastral 51719, în suprafață de 5 m², Lotul 5, nr cadastral 50977, în suprafață de 27 m²),

-       teren în suprafață de 30.714 m², CF 50641, nr cadastral 50641) în patru loturi (Lotul 1, nr cadastral 51722,  în suprafață de 7499 m², Lotul 2, nr cadastral 51718, în suprafață de 105 m², Lotul 3, nr cadastral 50982, în suprafață de 23.104 m ², Lotul 4, nr cadastral 50976, în suprafață de 6 m²),

-       teren în suprafață de 67854, CF 50577, nr cadastral 50577) în 3 loturi (Lotul 1, nr cadastral 50983, în suprafață de 67.843 m², Lotul 2, nr cadastral 51720, în suprafață de 3 m ², Lotul 3, nr cadastral 50984, în suprafață de 8 m ²),  

-       teren în suprafață de 16.199 m², CF 50595, nr cadasatral 50595) în trei loturi (Lotul 1, nr cadastral 50979, în suprafață de 15.641 m ², Lotul 2, nr cadastral 51724, în suprafață de 307 m², Lotul 3, nr cadastral 50976, în suprafață de 251 m²),

-       teren în suprafață de 20.700 m², CF 50593, nr cadastral 50593) în două loturi (Lotul 1, nr cadastral 50986, în suprafață de 20.686 m², Lotul 2, nr cadastral 50969, în suprafață de 14 m²),

Se supune la vot și se votează în unanimiatte, devenind HOTĂRÂREA nr.50 din 21 iunie 2017 privind însușirea documentațiilor tehnice cadastrale de dezlipire a unor imobile

            O suprafață de 1133 m² din terenurile aparținând Comunei Fărcașa vor fi trecute în domneiul public al județului Maramureș, restul rpmânând în domeniul public al comunei Fărcașa.

            Este vorba despre următoarele terenuri:

 1. nr. cadastral 50969, U.A.T. Ardusat, in suprafata de 14 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 28657 / 30.05.2017;
 2. nr. cadastral 51717, U.A.T. Farcasa, in suprafata de 189 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29250 / 06.06.2017;
 3. nr. cadastral 50985, U.A.T. Ardusat, in suprafata de 218 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29254 / 06.06.2017;
 4. nr. cadastral 51719, U.A.T. Farcasa, in suprafata de 5 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29257 / 06.06.2017;
 5. nr. cadastral 50977, U.A.T. Ardusat, in suprafata de 27 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29258 / 06.06.2017;
 6. nr. cadastral 51724, U.A.T. Farcasa, in suprafata de 307 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29242 / 06.06.2017;
 7. nr. cadastral 50978, U.A.T. Ardusat, in suprafata de 251 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29246 / 06.06.2017;
 8. nr. cadastral 51720, U.A.T. Farcasa, in suprafata de 3 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29227 / 06.06.2017;
 9. nr. cadastral 50984, U.A.T. Ardusat, in suprafata de 8 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 29231 / 06.06.2017;
 10. nr. cadastral 51718, U.A.T. Farcasa, in suprafata de 105 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 28715 / 30.05.2017;
 11. nr. cadastral 50976, U.A.T. Ardusat, in suprafata de 6 mp, rezultat prin documentatia cadastrala vizata O.C.P.I. Maramures nr. 28737 / 30.05.2017."

Trecerea imobilelor din domeniul public al comunei Fărcașa în  domeniul public al județului Maramureș se face în vederea implementării proiectului "Reabilitarea Drumului Nordului-Maramureș, etapa I".

Se supune la vot și se votează în unanimiatte, devenind HOTĂRÂREA nr.51 din 21 iunie 2017 privind trecerea unor imobile-terenuri, identificate în urma dezlipirii,  din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș.

 

Buie Gheorghe Vasile propune ca indemnizația de consilier local să se majoreze.

Dra secretar spune că această indemnizație se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Barta Ștedan solicită, întrucât dumincă este hramul bisericii romano catolice din Fărcașa, mese și bănci de la Căminul cultural și invită pe cei care dorec să participe, începând cu ora 14,00.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR

    Daniel DECEBAL                                                                Rodica GIURGIU

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa