Proces verbal 13 august 2018

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 13 august 2018, cu ocazia ședinței extraordnare a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

            Ședința a fost convocată de îndată de către vicepirmarul comunei Fărcașa.

            Participă consilierii locali:

 1. Barta Ștefan
 2. Buie Gheorghe-Vasile
 3. Decebal Daniel
 4. Dunca Fanica Vasile
 5. Dunca Nicu
 6. Mereuț Ioan Gheorghe
 7. Mureșan Floare
 8. Nicoară Alina Amalia
 9. Onea Gheorghe-Grigore
 10. Onț Florinel Dinu
 11. Pop Angheluț

 

Lipsește consilierul local Papp Vasle.

Mai participă secretarul comunei Rodica Toma.

Ședința a fost convocată de îndată, având pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST" și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Valoarea maxima a cheltuielilor ce pot fi recuperate de Comuna Farcasa este de 302763,03 lei (inclusiv TVA) .

Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza in unanimitate devenind Hotararea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 45 din 13 august.2018

privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST" și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat.

 

            PREȘEDINTELE DE ȘEINIȚĂ                              SERETARUL COMUNEI

              Floare  MUREȘAN                                                 Rodica TOMA

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa