Proces verbal 11 decembrie 2017

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 11 decembrie 2017, cu ocazia ședinei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului local al comunei Fărcașa

 

Participă 10 dintre cei 13 membri ai consiliului local.

Lipsesc consilierii locali: Buie Gheorghe Vasile,Bușecan Radu Ioan, Decebal Daniel

Mai participă dra secretar Rodica Giurgiu.

Președinte de ședință: Dunca Nicu.

Ședința a fost convocată de îndată având pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind modificarea perioadei de desfășurare a concertului de colinde Desxhide ușa, creștine, ediția 2017.

Acest lucru se impune întrucât perioada inițială a fost stabilită prin HCL. 88/2017 ca fiind între 14-17 decembrie 2017. Însă prin HG. 870/2017 zilele de 14, 15, 16 decembrie au fost declarate zile de doliu național, ca urmare a morții Regelui Mihai I.

În aceste condiții toate activitățile trebuie adaptate pentru a acorda respectul cuvenit.

Se propune ca perioadă de desfășurare 17-19 decembrie 2017.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza in unanimitate, devenind Hotararea Consiliuluii local al comunei Fărcașa nr. 107 din 11 decembrie 2017

privind modificarea perioadei de desfășurare a  concertului de colinde "Deschide ușa, creștine" în anul 2017

 

Presedinte de sedinta                                                                                Secretar

    Dunca Nicu                                                                                      Rodica Giurgiu

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa