Economia

În epoca medievală ţărănimea întreţinea întreaga societate prin produsele muncii sale. Economia naturală era închisă şi prin excelenţă agrară. În localităţile comunei Fărcaşa agricultura a avut condiţii bune de practicare. În coltul muzeistic al şcolii, Tămaia, au fost adunate numeroase unelte agricole din zonă, care indică prioritare culturile de cereale: grâu, porumb, secară, orz şi ovăz. Nici animalele domestice nu puteau lipsi din localitate - vacile, caii, oile, porci, păsările de curte. Creşterea oilor a fost o ocupaţie foarte importantă a locuitorilor.


O altă activitate frecventă era şi practicarea vânătorii. Alte obiecte atestă practicarea unor mesteşuguri casnice. Spre exemplu: morile de apă pentru măcinat cereale, împletiturile de nuiele şi răchită, sticlăria, prelucrarea lemnului.


A existat chiar şi o întreprindere locală de fabricare a mobilierului din nuiele şi răchită, care producea pentru export - Germania, Suedia, Olanda s.a., dar care, din păcate, s-a dezmembrat, existând în momentul de faţă doar câţiva mici meseriaşi ce lucrează la domiciliu.


Şi în domeniul sticlăriei a existat o fabrică de sticlă vestită prin produsele sale, care în 1989 s-a privatizat. Ocupaţii tradiţionale de prelucrare a lemnului au luat formele: rotărit, confecţionat butoaie.


Alte activităţi economice sunt croitoria şi cojocăria.


Terenul agricol este de 4841 ha, dintre care 1830 ha teren arabil, 681 ha păşune şi 228 ha sunt livezi.

Ca urmare a transformărilor din România de după 1989, şi în Fărcaşa se simte schimbarea ce a dus în domeniul economic la trecerea de la ocupaţia de bază a locuitorilor - agricultura, la dezvoltarea de noi arii de activitate. În agricultură rămâne angrenată doar populaţia de vârsta a treia, activitatea economică pe raza comunei Fărcaşa cunoscând o importantă diversificare.


Alături de secţia de sticlărie în comună funcţionează un număr de 50 de societăţi comerciale, care activează în domenii cum ar fi:

 

  • transport internaţional
  • exploatare nisip şi pietriş
  • prelucrarea lemnului 
  • panificaţie-patiserie
  • alimentaţie publică

 

Începând cu anul 2002 pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea concernul MOELLER care în prezent oferă locuri de muncă unui număr de 1750 de persoane. Se poate vorbi la Fărcaşa de o adevărată industrie.

 

Concernul MOELLER condus de dl. Theo Kubat este cea mai mare investiţie din mediul rural şi se bucură de respect din partea comunităţii şi de multă apreciere din partea conducerii judeţului. Implicarea conducerii concernului în dezvoltarea investiţiei pe plan local a fost recunoscută de către Consiliul local Fărcaşa prin acordarea unor titluri onorifice de "Cetăţean de Onoare" al comunei.


O altă investiţie importantă pe raza comunei este cea a societăţii româno-franceze RIDORAIL ROMÂNIA în domeniul prelucrării lemnului.

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa