Anunt concurs politist local

 

 

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privInd organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008

 

Comuna Fărcaşa

 

organizează concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de polițist local , grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Poliție locală  din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se organizează la sediul Comunei Fărcaşa: localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în data de 31.08.2017 ora 10,00, proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 21.08.2017 , ora 15,00, la sediul comunei Fărcaşa.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul comunei Fărcaşa.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii publice şi la telefon: 0262-266001.

 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Condiţii de participare specifice:

 

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria mediului.

 

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

  

BIBLIOGRAFIE

Concurs polițist local, clasa I, grad profesional debutant

 

 

1.    Constituţia României.

2.    Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.    Legea poliției locale nr.155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare

5.    Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției locale, aprobat prin H.G.1332/2010

6.    Metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, aprobat prin Ordinul nr. 92/2011.

7.    legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii si liniștii publice, republicată;

8.      Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa