Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
94 / 2008 HOTARAREA nr.94 din 17 octombrie 2008 Privind commasarea scolilor din Tamaia si Buzesti 2008-10-17
93 / 2008 HOTĂRÂREA nr.93 din 17 octombrie 2008 Privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile iulie, august, septembrie 2008 2008-10-17
92 / 2008 HOTĂRÂREA nr.92 din 17 octombrie 2008 privind asocierea comunei FĂRCAŞA cu judeţul Maramureş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea in 2008-10-17
91 / 2008 HOTĂRÂREA nr.91 din 17 octombrie 2008 Privind stabilirea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii şi aprobarea listei act 2008-10-17
90 / 2008 HOTĂRÂREA Nr.90 din 16 septembrie 2008 Privind condiţiile pentru angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 2008-09-16
89 / 2008 HOTĂRÂREA Nr.89 din 16 septembrie 2008 privind crearea unui post din categoria personalului nedidactic, pentru unităţi de învăţământ preuniversitar 2008-09-16
88 / 2008 HOTĂRÂREA Nr. 88 din 16 septembrie 2008 Privind alocarea unei sume de bani pentru transportul unei maşini de pompieri din Franţa 2008-09-16
87 / 2008 HOTĂRÂREA Nr. 87 din 16 septembrie 2008 Privind constituirea Consiliului tehnico-economic pentru avizarea Studiului de Fezabilitate şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Restaurarea Bisericii de lemn di 2008-09-16
86 / 2008 HOTĂRÂREA nr. 86 din 16 septembrie 2008 Privind cofinantarea proiectului "Restaurarea Bisericii de lemn din Buzesti,com.Farcasa,in vederea includerii in circuitul turistic" 2008-09-16
85 / 2008 HOTĂRÂREA nr.85 din 16 septembrie 2008 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzeşti, comuna Fărcaşa, în vederea includer 2008-09-16
84 / 2008 HOTĂRÂREA nr. 84 din 16 septembrie 2008 Privind rectificarea bugetului local al comunei Farcasa pe anul 2008 2008-09-16
83 / 2008 HOTĂRÂREA nr.83 din 16 septembrie 2008 Privind necesitatea înfiinţării unui Centru medical de permanenţă la nivelul comunei Fărcaşa 2008-09-16
82 / 2008 HOTĂRÂREA nr. 82 din 16 septembrie 2008 Privind stabilirea structurii, pe specialităţi, a membrilor comisiei pentru analizarea cererilor depuse pentru acordarea unei locuinţe, în regim de închiriere, prin ANL 2008-09-16
81 / 2008 HOTĂRÂREA Nr.81 din 16 septembrie 2008 Privind stabilirea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii 2008-09-16
80 / 2008 privind evaluarea proprietăţilor în vederea impunerii 2008-09-16
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa