Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
74 / 2008 HOTĂRÂREA nr.74 din 16 septembrie 2008 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere reţea electrică în zonele: Fărcaşa, Sîrbi, Tămaia, Buzeşti, comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş” 2008-09-16
73 / 2008 HOTĂRÂREA NR.73/2008 Privind gestionarea produselor alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare 2008-09-16
72 / 2008 HOTĂRÂREA NR.72/2008 Privind modificarea HCL.46/2008 şi aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini pentru concesionarea unui imobil 2008-08-04
71 / 2008 HOTĂRÂREA NR.71/2008 privind crearea unui post din categoria personalului nedidactic, pentru unităţi de învăţământ preuniversitar 2008-08-04
70 / 2008 HOTĂRÂREA NR.70/2008 Privind acordarea unor premii persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie 2008-08-04
69 / 2008 HOTĂRÂREA nr.69/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Bloc de locuinte pentru tineri,in regim de inchiriere prin ANL" 2008-08-04
68 / 2008 HOTĂRÂREA NR.68/2008 Privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice pe teritoriul comunei Fărcaşa 2008-08-04
67 / 2008 HOTĂRÂREA NR.67/2008 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri 2008-08-04
66 / 2008 HOTĂRÂREA NR.66/2008 Privind aprobarea participăriiAnsamblului folcoric „Plaiuri someşene” la festivalul Srem Folk Fest—Serbia şi alocarea sumelor de bani necesare deplasării 2008-08-04
65 / 2008 HOTĂRÂREA nr.65/2008 privind alocarea sumelor de bani necesare decontarii transportului cadrelor didactice de pe raza com.Farcasa pe lunile mai si iunie 2008 2008-08-04
64 / 2008 HOTĂRÂREA NR.64/2008 Privind rezilierea contractului de prestări servicii cu Serviciul Judeţean de Pază Maramureş şi stabilirea modalităţii de efectuare a pazei în comuna Fărcaşa 2008-08-04
63 / 2008 HOTĂRÂREA nr.63/2008 privind rectificarea bugetului local al comunei Farcasa pe anul 2008 2008-08-04
62 / 2008 HOTĂRÂREA NR.62/2008 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Fărcaşa a imobilului situat în localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.57, în vederea demolării 2008-08-04
61 / 2008 HOTĂRÂREA nr.61 privind intabularea unui imobil de interes public 2008-08-04
60 / 2008 HOTĂRÂREA NR.60/2008 Privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local 2008-06-20
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa