Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
86 / 2008 HOTĂRÂREA nr. 86 din 16 septembrie 2008 Privind cofinantarea proiectului "Restaurarea Bisericii de lemn din Buzesti,com.Farcasa,in vederea includerii in circuitul turistic" 2008-09-16
85 / 2008 HOTĂRÂREA nr.85 din 16 septembrie 2008 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzeşti, comuna Fărcaşa, în vederea includer 2008-09-16
84 / 2008 HOTĂRÂREA nr. 84 din 16 septembrie 2008 Privind rectificarea bugetului local al comunei Farcasa pe anul 2008 2008-09-16
83 / 2008 HOTĂRÂREA nr.83 din 16 septembrie 2008 Privind necesitatea înfiinţării unui Centru medical de permanenţă la nivelul comunei Fărcaşa 2008-09-16
82 / 2008 HOTĂRÂREA nr. 82 din 16 septembrie 2008 Privind stabilirea structurii, pe specialităţi, a membrilor comisiei pentru analizarea cererilor depuse pentru acordarea unei locuinţe, în regim de închiriere, prin ANL 2008-09-16
81 / 2008 HOTĂRÂREA Nr.81 din 16 septembrie 2008 Privind stabilirea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii 2008-09-16
80 / 2008 privind evaluarea proprietăţilor în vederea impunerii 2008-09-16
79 / 2008 HOTĂRÂREA nr.79 din 16 septembrie 2008 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2009 2008-09-16
78 / 2008 HOTĂRÂREA nr. 78 din 16 septembrie 2008 Privind modificarea HCL.432008 privid trecerea unui teren din domeniul public al comunei Fărcaşa în domeniul privat al comunei 2008-09-16
77 / 2008 HOTĂRÂREA nr.77 din 16 septembrie 2008 privind completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al com.Farcasa 2008-09-16
76 / 2008 privind cofinanţarea proiectului „Bază sportivă multifuncţională„ 2008-09-16
75 / 2008 HOTĂRÂREA nr.75 din 16 septembrie 2008 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Bază sportivă multifuncţională” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia 2008-09-16
74 / 2008 HOTĂRÂREA nr.74 din 16 septembrie 2008 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere reţea electrică în zonele: Fărcaşa, Sîrbi, Tămaia, Buzeşti, comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş” 2008-09-16
73 / 2008 HOTĂRÂREA NR.73/2008 Privind gestionarea produselor alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare 2008-09-16
72 / 2008 HOTĂRÂREA NR.72/2008 Privind modificarea HCL.46/2008 şi aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini pentru concesionarea unui imobil 2008-08-04
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa