Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2008 HOTĂRÂREA NR. 19/2008 - Privind stabilirea zilelor pentru vânzarea masei lemnoase 2008-03-25
18 / 2008 HOTĂRÂREA NR. 18/2008 - Privind montarea a două bariere la pădurea proprietatea comunei Fărcaşa 2008-03-25
14 / 2008 HOTĂRÂREA NR.14/2008 - Privind achiziţionarea unui teren în localitatea Fărcaşa 2008-03-03
13 / 2008 HOTĂRÂREA NR.13/2008 - Privind plata contribuţiei comunei Fărcaşa la Asociaţia Comunelor din România 2008-02-08
12 / 2008 HOTĂRÂREA NR.12/2008 - Privind majorarea tarifului pentru un agent public de pază 2008-02-08
10 / 2008 HOTĂRÂREA NR.10/2008 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare la nivelul comunei Fărcaşa 2008-02-08
9 / 2008 HOTĂRÂREA NR.9/2008 - Privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Fărcaşa 2008-02-08
7 / 2008 HOTARÂREA NR.7/2008 - Privind aprobarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2008 2008-02-08
6 / 2008 HOTĂRÂREA NR.6/2008 - Privind angajarea unor persoane pentru prestarea de activităţi ce au ca scop dezvoltarea comunităţii locale 2008-01-31
3 / 2008 HOTĂRÂREA NR.3/2008 - Privind aprobarea despăgubirii persoanelor ale căror culturi agricole au fosr afectate de lucrările de decolmatare a canalelor de desecare de pe raza comunei Fărcaşa 2008-01-31
120 / 2007 Hotararea nr. 120 / 2007 - Privind deschiderea unei căi publice în localitatea Sîrbi 2007-12-28
119 / 2007 Hotararea nr. 119 / 2007 - Privind organizarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Fărcaşa 2007-12-28
118 / 2007 Hotararea nr. 118 / 2007 - Privind stabilirea criteriilor şi a cuantumului taxei pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 2007-12-28
117 / 2007 Hotararea nr. 117 / 2007 - Privind majorarea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 2007-12-28
116 / 2007 Hotararea nr. 116 / 2007 - Privind amenajarea unui spaţiu pentru depozitarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pe raza comunei Fărcaşa 2007-12-28
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa