Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2018 privind implementarea proiectului ”Amenajare piste de biciclete și supraveghere video în comuna Fărcașa” 2018-06-29
32 / 2018 privind mutarea definitivă a Monumentului eroilor din localitatea Fărcașa 2018-05-21
31 / 2018 privind completarea Ghidului de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Comuna Fărcașa, in baza Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.10 din 27 martie 2018 și stabilirea perioadei de depunere a solicitărilor 2018-05-21
30 / 2018 privind aprobarea participării Ansamblului Plaiuri someșene Fărcașa la Festivalul internațional ”Ștefan cel mare și sfânt”, ediția a V-a, Chișinău, 27 iunie—2 iulie 2018 2018-05-21
30 / 2018 privind aprobarea participării Ansamblului Plaiuri someșene Fărcașa la Festivalul internațional ”Ștefan cel mare și sfânt”, ediția a V-a, Chișinău, 27 iunie—2 iulie 2018 2018-05-21
28 / 2018 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 2018-05-03
26 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-05-03
25 / 2018 privind extinderea mandatului de reprezentare acordat în temeiul Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.21 din 27 martie 2018 privind încheierea contractului de asistență juridică cu Cabinet avocat Magda Cocuța pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa și Primarului comunei Fărcașa în dosarul nr. 3835/100/2017, doamnei avocat Magda Cocuța, și cu privire la Comuna Fărcașa, introdusă ca pârât în cauză 2018-05-03
24 / 2018 privind identificarea terenului în suprafașță de 1.110 m², cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa , în vederea întabulării 2018-05-03
23 / 2018 Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46 din 17 mai 2017 privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m², respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară 2018-05-03
22 / 2018 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman în comuna Fărcașa” 2018-05-03
21 / 2018 privind încheierea contractului de asistență juridică cu Cabinet avocat Magda Cocuța pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa și Primarului comunei Fărcașa în dosarul nr. 3835/100/2017 2018-03-27
20 / 2018 privind aprobarea proiectului educațional de activități extrașcolare ”Sportul pentru toți” al Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa și cofinanțarea acestuia de la bugetul local al comunei Fărcașa 2018-03-27
19 / 2018 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Fărcașa pe anul 2018 2018-03-27
18 / 2018 privind atribuirea unor denumiri de străzi 2018-03-27
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa