Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
82 / 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art.28 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 2017-09-28
81 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Fărcaşa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa 2017-09-28
79 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2017 2017-09-28
78 / 2017 privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile iunie, iulie și august 2017 2017-09-28
77 / 2017 privind organizarea învățământului preuniversitar la nivelul comunei Fărcașa în anul școlar 2017-2018 2017-08-31
75 / 2017 privind identificarea cu date de carte funciară a unui teren în vederea întabulării 2017-08-23
73 / 2017 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru pajiștile comunale de pe raza comunei Fărcașa 2017-08-23
72 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.57 din 30 iunie 2017 privind valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase din pădurea proprietatea comunei Fărcașa și stabilirea de măsuri pentru vânzarea către populație a masei lemnoase rezultate din rărituri și tăieri de igienă 2017-08-23
71 / 2017 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară de la Fondul de garantare a creditului rural pentru plata avansului la investiţia ”Înființare și dotare creșă în localitatae Fărcașa, județul Maramureș”, finanțată prin PNDR 2017-08-23
70 / 2017 privind modificarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirieri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe 2017-07-20
68 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Adminstrație” la nivelul comunei Fărcașa 2017-07-20
67 / 2017 privind mutarea funcției publice vacante de consilier grad profesional asistent din compartimentul impozite și taxe în compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului 2017-07-20
66 / 2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire la drumurile modernizate în cadru proiectului ”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș”; 2017-06-30
65 / 2017 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa 2017-06-30
63 / 2017 privind deschiderea unei căi publice în localitatea Sîrbi și atribuirea unei denumiri 2017-06-30
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa