Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2017 privind aprobarea utilizării definitive a excedentului secțiunii de dezvoltare la data de 31 decembrie 2016 pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa” 2017-01-30
12 / 2017 privind cofinanţarea proiectului “Grădiniță cu 3 grupe cu program prelungit Fărcașa” 2017-01-19
11 / 2017 privind aprobarea valorii actualizate a lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Construire sediu Primăria Fărcașa—rest de executat” 2017-01-19
10 / 2017 privind aprobarea valorii actualizate a lucrărilor la obiectivul de investiții”Modernizare DC 85A și construcția a două poduri” 2017-01-19
9 / 2017 privind aprobarea valorii lucrărilor rămase de executat la investiția ” Extindere sursa, rețea de alimentare cu apă și canalizare la depozitul ecologic din localitatea Fărcașa” 2017-01-19
8 / 2017 privind aprobarea valorii lucrărilor rămase de executat la investiția ” Construire drum comunal DC 92 –drum pentru trafic greu-şi modernizare drumuri de acces la localităţile Sîrbi şi Buzeşti” 2017-01-19
7 / 2017 privind aprobarea valorii lucrărilor rămase de executat la investiția ”Modernizare DC 94 în comuna Fărcașa” 2017-01-19
3 / 2017 privind exercitarea de către directorul Școlii gimnaziale ”Lucian Blaga” Fărcașa a atribuțiilor de ordonator terțiar de credite 2017-01-19
2 / 2017 privind validarea modificărilor efectuate în structura bugetului local al comunei Fărcașa prin Dispoziția primarului comunei Fărcașa nr. 217 din 27.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcașa pentru anul 2016 2017-01-06
1 / 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul anului 2015 a deficitului bugetului local al comunei Fărcașa, secțiunea de dezvoltare, a anului 2016 2017-01-06
114 / 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2016 2016-12-20
113 / 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Adăpost bovine” 2016-12-09
112 / 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 2016-12-09
111 / 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2017 2016-12-09
110 / 2016 privind propunerea reţelei şcolare la nivelul comunei Fărcaşa pentru anul şcolar 2017—2018 2016-12-09
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresJurnalmm.roScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa