Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2018 privind stabilirea perioadei de desfășurare a concertului de colinde ”Deschide ușa, creștine” în anul 2018 2018-09-26
56 / 2018 privind deschiderea unor căi publice și atribuirea de denumiri 2018-09-26
55 / 2018 privind aprobarea propunerii de delimitare a intravilanului comunei Fărcașa 2018-09-26
53 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-09-26
52 / 2018 privind modificarea componenței unei comisii de specialitate a consiliului local 2018-09-26
51 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile-Diu FÎNĂȚAN, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Radu-Ioan BUȘECAN 2018-09-26
50 / 2018 privind aprobarea participării Comunei Fărcașa la proiectul Cupa satelor la fotbal, organizat de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2018-08-30
48 / 2018 privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase către populația comunei Fărcașa 2018-08-30
47 / 2018 privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile—terenuri aparținând Comunei Fărcașa 2018-08-30
46 / 2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 95,48 m² din construcția situată pe str. Indepedenței, nr. 59, apartinand domeniului public al Comunei Fărcașa , Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures pentru Postul de Poliție Fărcașa 2018-08-30
45 / 2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 2018-08-13
44 / 2018 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa 2018-07-31
43 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a căminelor culturale 2018-07-31
42 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-07-31
41 / 2018 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 2018-07-31
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa