Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2018 Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 46 din 17 mai 2017 privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m², respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară 2018-05-03
22 / 2018 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman în comuna Fărcașa” 2018-05-03
21 / 2018 privind încheierea contractului de asistență juridică cu Cabinet avocat Magda Cocuța pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa și Primarului comunei Fărcașa în dosarul nr. 3835/100/2017 2018-03-27
20 / 2018 privind aprobarea proiectului educațional de activități extrașcolare ”Sportul pentru toți” al Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa și cofinanțarea acestuia de la bugetul local al comunei Fărcașa 2018-03-27
19 / 2018 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Fărcașa pe anul 2018 2018-03-27
18 / 2018 privind atribuirea unor denumiri de străzi 2018-03-27
17 / 2018 privind adoptarea unei Declarații simbolice de unire cu Basarabia 2018-03-27
17 / 2018 DECLARAȚIE de unire a României cu Basarabia 2018-03-27
16 / 2018 privind acceptarea ofertei de donație a unor tablouri 2018-03-27
14 / 2018 privind acordarea de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor pascale 2018-03-27
13 / 2018 privind actualizarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirieri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe 2018-03-27
12 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-03-27
11 / 2018 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2017 2018-03-27
10 / 2018 privind aprobarea Ghidului de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Comuna Fărcașa, in baza Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile și completările ulterioare 2018-03-27
10 / 2018 Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018 2018-03-27
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa