Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.57 din 30 iunie 2017 privind valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase din pădurea proprietatea comunei Fărcașa și stabilirea de măsuri pentru vânzarea către populație a masei lemnoase rezultate din rărituri și tăieri de igienă 2017-08-23
71 / 2017 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară de la Fondul de garantare a creditului rural pentru plata avansului la investiţia ”Înființare și dotare creșă în localitatae Fărcașa, județul Maramureș”, finanțată prin PNDR 2017-08-23
70 / 2017 privind modificarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirieri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe 2017-07-20
68 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Adminstrație” la nivelul comunei Fărcașa 2017-07-20
67 / 2017 privind mutarea funcției publice vacante de consilier grad profesional asistent din compartimentul impozite și taxe în compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului 2017-07-20
66 / 2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire la drumurile modernizate în cadru proiectului ”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș”; 2017-06-30
65 / 2017 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa 2017-06-30
63 / 2017 privind deschiderea unei căi publice în localitatea Sîrbi și atribuirea unei denumiri 2017-06-30
62 / 2017 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Multicare Clinc SRL-D în vederea asigurării pentru cetățenii comunei Fărcașa a serviciilor medicale prin medici specailiști 2017-06-30
61 / 2017 privind alocarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa 2017-06-30
59 / 2017 privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Fărcaşa” 2017-06-30
58 / 2017 privind transformarea funcției publice de execuție vacante de politist local, grad profesional superior în polițist local, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Poliție locală din aparatul de specialitate al primarului 2017-06-30
57 / 2017 privind valorificarea prin licitatție publică a masei lemnoase din pădurea proprietatea comunei Fărcașa 2017-06-30
56 / 2017 privind necesitatea excavării unei cantități de 2000 m ³agregate, în condițiile legii, pentru refacerea infrastructiri afectate de inundații 2017-06-30
55 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului ”elev de nota zece” 2017-06-30
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa