Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
91 / 2017 privind realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă 2017-10-26
90 / 2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de curățare și transporttul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 2017-10-26
89 / 2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de ”colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori” 2017-10-26
88 / 2017 privind stabilirea perioadei de desfășurare a concertului de colinde ”Deschide ușa, creștine” în anul 2017 2017-10-26
87 / 2017 privind aprobarea susținerii finaciare de la bugetul local al comunei Fărcașa a proiectelor educaționale ale Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa 2017-10-26
86 / 2017 privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile—terenuri aparținând Comunei Fărcașa 2017-10-26
85 / 2017 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară de la Fondul de garantare a creditului rural pentru plata avansului la investiţia ”Reabilitare, modernizare și dotare Casă de cultură în localitatea Fărcașa, comuna Fărcașa, județul Maramureș”, inanțată prin PNDR 2017-10-06
83 / 2017 privind achiziționarea unei suprafețe de teren 2017-09-28
82 / 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art.28 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 2017-09-28
81 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Fărcaşa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Lucian Blaga Fărcaşa 2017-09-28
79 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2017 2017-09-28
78 / 2017 privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile iunie, iulie și august 2017 2017-09-28
77 / 2017 privind organizarea învățământului preuniversitar la nivelul comunei Fărcașa în anul școlar 2017-2018 2017-08-31
75 / 2017 privind identificarea cu date de carte funciară a unui teren în vederea întabulării 2017-08-23
73 / 2017 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru pajiștile comunale de pe raza comunei Fărcașa 2017-08-23
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa