Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2017 privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, LOT 1 : Zona 1 Sirbi 2017-04-20
34 / 2017 privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si adoptării formei consolidate a acestuia 2017-04-20
32 / 2017 HOTĂRÂREA privind distribuirea către populație a unităților de compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș 2017-04-20
31 / 2017 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Fărcașa pe anul 2017 2017-04-20
30 / 2017 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I 2017 2017-04-20
27 / 2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 47 din 20 mai 2011 privind instituirea unor restricţii de circulaţie pe anumite sectoare de drum 2017-03-14
26 / 2017 privind alocarea sumelor de bani necesare decontării transportului cadrelor didactice de la şcolile de pe raza comunei Fărcaşa pentru lunile ianuarie și februarie 2017 2017-03-14
24 / 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2017 2017-03-14
21 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere Școală profesională Sîrbi, comuna Fărcașa” 2017-02-28
21 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar medical Fărcașa” 2017-02-28
20 / 2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 500.000 de lei 2017-02-28
19 / 2017 privind stabilirea faptelor care constituie contravenții în domeniul gospodăririi comunei Fărcașa și a sancțiunilor aplicabile 2017-02-28
19 / 2017 ANEXA LA HCL.19/2017 2017-02-28
18 / 2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarae orelor de muncă ce se efectuează de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe anul 2017 2017-02-28
17 / 2017 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei și ale bugetului Serviciului public apă, canal Fărcașa, pe anul 2016 2017-02-28
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresJurnalmm.roScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa