Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2018 privind alocarea unei sume de bani pentru achiziţionarea de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2018-11-29
71 / 2018 privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie –;Ziua Naţională a României, în anul 2018 2018-11-29
70 / 2018 privind validarea Dispoziției primarului comunei Fărcașa nr. 151 din 7.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-11-29
3 / 2018 PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 2018-11-29
2 / 2018 REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Fărcaşa 2018-11-29
1 / 2018 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ FĂRCAŞA PERIOADA 2018 – 2022 2018-11-29
69 / 2018 R E G U L A M E N T U L LOCAL PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SI REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SI AMENAJARE A TERITORIULUI 2018-10-31
68 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 43 din 31.07.2018 aprobarea Regulamentului de utilizare a căminelor culturale 2018-10-31
66 / 2018 cu privire la cota pierderilor de apă în rețeaua de apă la nivelul comunei Fărcașa 2018-10-31
65 / 2018 privimd modificarea și completarea Hotararii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.82 din 28 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art.28 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 2018-10-31
64 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-10-31
63 / 2018 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 2018-10-31
62 / 2018 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.68 din 20 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Adminstrație” la nivelul comunei Fărcașa 2018-10-31
61 / 2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului 2018-10-31
60 / 2018 cu privire la modificarea condițiilor de vânzare, prin licitație publică,a imobilului—teren cu casă- situat în localitatea Tămaia, str Culturii, nr.64 2018-10-31
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa