Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Radu-Ioan BUȘECAN 2018-07-31
38 / 2018 privind alocarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa pentru participarea la concursurile profesionale; 2018-06-29
37 / 2018 privind realizarea obiectivului de investiții ”Construcție Blocuri pentru tineri în regim de închiriere, în localitatea Tămaia, comuna Fărcașa” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 2018-06-29
36 / 2018 privind identificarea în vederea întabulării a unui teren cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa 2018-06-29
35 / 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 locuri” din sat .Sârbi, str. Sportului, nr.1, comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș 2018-06-29
34 / 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic” din sat Fărcașa, str. Sportului, nr.5A, comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș 2018-06-29
33 / 2018 privind implementarea proiectului ”Amenajare piste de biciclete și supraveghere video în comuna Fărcașa” 2018-06-29
32 / 2018 privind mutarea definitivă a Monumentului eroilor din localitatea Fărcașa 2018-05-21
31 / 2018 privind completarea Ghidului de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Comuna Fărcașa, in baza Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.10 din 27 martie 2018 și stabilirea perioadei de depunere a solicitărilor 2018-05-21
30 / 2018 privind aprobarea participării Ansamblului Plaiuri someșene Fărcașa la Festivalul internațional ”Ștefan cel mare și sfânt”, ediția a V-a, Chișinău, 27 iunie—2 iulie 2018 2018-05-21
30 / 2018 privind aprobarea participării Ansamblului Plaiuri someșene Fărcașa la Festivalul internațional ”Ștefan cel mare și sfânt”, ediția a V-a, Chișinău, 27 iunie—2 iulie 2018 2018-05-21
28 / 2018 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 2018-05-03
26 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-05-03
25 / 2018 privind extinderea mandatului de reprezentare acordat în temeiul Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.21 din 27 martie 2018 privind încheierea contractului de asistență juridică cu Cabinet avocat Magda Cocuța pentru reprezentarea Consiliului local al comunei Fărcașa și Primarului comunei Fărcașa în dosarul nr. 3835/100/2017, doamnei avocat Magda Cocuța, și cu privire la Comuna Fărcașa, introdusă ca pârât în cauză 2018-05-03
24 / 2018 privind identificarea terenului în suprafașță de 1.110 m², cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa , în vederea întabulării 2018-05-03
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa