Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2018 privind aprobarea participării Comunei Fărcașa la proiectul Cupa satelor la fotbal, organizat de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2018-08-30
48 / 2018 privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase către populația comunei Fărcașa 2018-08-30
47 / 2018 privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile—terenuri aparținând Comunei Fărcașa 2018-08-30
46 / 2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 95,48 m² din construcția situată pe str. Indepedenței, nr. 59, apartinand domeniului public al Comunei Fărcașa , Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures pentru Postul de Poliție Fărcașa 2018-08-30
45 / 2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 2018-08-13
44 / 2018 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa 2018-07-31
43 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a căminelor culturale 2018-07-31
42 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-07-31
41 / 2018 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 2018-07-31
40 / 2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Radu-Ioan BUȘECAN 2018-07-31
38 / 2018 privind alocarea unor compensaţii băneşti pentru membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa pentru participarea la concursurile profesionale; 2018-06-29
37 / 2018 privind realizarea obiectivului de investiții ”Construcție Blocuri pentru tineri în regim de închiriere, în localitatea Tămaia, comuna Fărcașa” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 2018-06-29
36 / 2018 privind identificarea în vederea întabulării a unui teren cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa 2018-06-29
35 / 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Sală de sport cu tribună 180 locuri” din sat .Sârbi, str. Sportului, nr.1, comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș 2018-06-29
34 / 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic” din sat Fărcașa, str. Sportului, nr.5A, comuna .Fărcașa, judeţul Maramureș 2018-06-29
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa