Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
69 / 2018 R E G U L A M E N T U L LOCAL PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SI REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SI AMENAJARE A TERITORIULUI 2018-10-31
68 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 43 din 31.07.2018 aprobarea Regulamentului de utilizare a căminelor culturale 2018-10-31
66 / 2018 cu privire la cota pierderilor de apă în rețeaua de apă la nivelul comunei Fărcașa 2018-10-31
65 / 2018 privimd modificarea și completarea Hotararii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.82 din 28 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art.28 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 2018-10-31
64 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-10-31
63 / 2018 privind aprobarea execuției bugetare trimestriale pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei 2018-10-31
62 / 2018 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.68 din 20 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Adminstrație” la nivelul comunei Fărcașa 2018-10-31
61 / 2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului 2018-10-31
60 / 2018 cu privire la modificarea condițiilor de vânzare, prin licitație publică,a imobilului—teren cu casă- situat în localitatea Tămaia, str Culturii, nr.64 2018-10-31
58 / 2018 privind stabilirea perioadei de desfășurare a concertului de colinde ”Deschide ușa, creștine” în anul 2018 2018-09-26
56 / 2018 privind deschiderea unor căi publice și atribuirea de denumiri 2018-09-26
55 / 2018 privind aprobarea propunerii de delimitare a intravilanului comunei Fărcașa 2018-09-26
53 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2018 2018-09-26
52 / 2018 privind modificarea componenței unei comisii de specialitate a consiliului local 2018-09-26
51 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile-Diu FÎNĂȚAN, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Radu-Ioan BUȘECAN 2018-09-26
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa