Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2017 privind trecerea unor imobile—terenuri, identificate în urma dezlipirii, din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș 2017-06-21
50 / 2017 privind însușirea documentațiilor tehnice cadastrale de dezlipire a unor imobile 2017-06-21
49 / 2017 privind modul de constituire a garanțiilor în vederea contractării unui împrumut și aprobarea contractului de credit, a contractului de ipotecă mobiliară și a contractului de ipotecă asupra creanțelor viitoare 2017-05-31
48 / 2017 privind modificarea soluţiei tehnice la proiectul „Construire drum comunal DC 92—drum pentru trafic greu și modernizare drumuri de acces in localitățile Sîrbi și Buzești” 2017-05-17
47 / 2017 privind achiziţionarea unui teren în localitatea Sîrbi 2017-05-17
46 / 2017 privind identificarea topografică a terenurilor în suprafață de 2.000 m², respectiv 4.003 m ² aflate în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară 2017-05-17
45 / 2017 privind identificarea topografică a terenului în suprafață de 48.985 m², aflat în domeniul public al comunei Fărcașa, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară 2017-05-17
44 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Fărcaşa pe anul 2017 2017-05-17
43 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Fărcașa nr.18/2012 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Fărcaşa, cu modificările ulterioare 2017-05-17
42 / 2017 privind înființarea a două posturi de asistent medical comunitar și modificarea, în mod corespunzător, a organigramei Comunei Fărcașa şi a statului de funcţii 2017-05-17
40 / 2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului înconjurător, turism, stabilită și organizată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.56 din 20 iulie 2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate 2017-05-17
39 / 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Nicu DUNCA, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Viorel ARMAȘ 2017-05-17
38 / 2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Viorel ARMAȘ 2017-05-17
37 / 2017 privind necesitatea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Fărcașa 2017-04-20
36 / 2017 privind modificarea soluţiei tehnice la proiectul „Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Fărcașa, județul Maramureș”, finanțat prin PNDR 2017-04-20
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresJurnalmm.roScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa