Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul „ Modernizare infrastructura rutiera in comuna Farcasa, judetul Maramures” 2019-05-31
34 / 2019 privind atribuirea unor denumiri de străzi 2019-05-31
33 / 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul „ Modernizare drumuri comunale si constructia a doua poduri in comuna Farcasa” 2019-05-31
32 / 2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr. 16 din 20 martie 2019 privind aprobarea propunerii de modificare a limitelor administrativ-teritoriale ale comunei Fărcașa în raport cu comuna Satulung 2019-05-31
31 / 2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă pentru elevii Școlii gimnaziale ”Lucian Blaga” Fărcașa 2019-05-31
30 / 2019 privind închirierea, prin licitație publică, a imobilului—teren în suprafață de 21.751 m², proprietatea cmunei Fărcașa 2019-05-31
29 / 2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului 2019-05-31
28 / 2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale 2019-05-31
27 / 2019 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură și sport, aferent anului 2019 2019-05-31
26 / 2019 privind modificarea soluţiei tehnice la proiectul „Extindere rețea de canalizare, modernizare stație de tratare și modernizare stație de epurare în comuna Fărcașa, jud Maramureș” 2019-05-31
25 / 2019 privind identificarea unui teren cuprins în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcaşa , în vederea întabulării 2019-05-31
24 / 2019 privind modificarea componenței unor comisii de specialitate a consiliului local 2019-05-31
23 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Călin-Marin MUREȘAN, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Alina-Amalia NICOARĂ 2019-05-31
22 / 2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Alina-Amalia NICOARĂ 2019-05-31
21 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru investiția ” Extindere sursa, rețea de alimentare cu apă și canalizare la depozitul ecologic din localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, jud Maramureș” 2019-05-06
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa