Bine ați venit pe site-ul nostru!


Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Somes, la 23 km de municipiul Baia Mare. Localitatea este situată în cadrul marii unități de relief numită Depresiunea Baia Mare, și are un climat temperat, cu precipitații în general suficiente pe parcursul întregului an.

Comuna Fărcașa are în componență 4 sate aparținătoare: Fărcaşa, Sârbi, Tămaia, Buzești. Atestată documentar de la începutul secolului al XIII-lea, comuna este printre primele localităţi din Transilvania.

Prima localitate despre care există mentiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea "La lupi", în anul 1424. Localitatea Sîrbi este atestată documentar în anul 1424, cu numele tradus "posesiunea româneasca a lui Toth".

 

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Imagini camere supraveghere Comuna Fărcașa

Știri și evenimente

Serviciul de Asistență Comunitară Fărcașa
12.09.2023

Serviciul de Asistență Comunitară Fărcașa

 

       

                         Serviciul de Asistenţă Comunitară Fărcaşa

 

Serviciul de asistență comunitară Fărcașa a fost înființat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărcașa nr.44/2023 și licențiat de către Ministerul Muncii si Solidaritaţii Sociale.

 

Scopul serviciului social este de a sprijini și asista persoanele vulnerabile din comunitate (copii, familii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane aflate în sărăcie, victime ale violenței în familie, precum și alte persoane, grupuri sau categorii vulnerabile), informarea și consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, creșterii calității vieții și promovării incluziunii sociale.

 

Serviciile oferite prin Serviciul de asistență comunitară din cadrul Compartimentului de Asistență Socială Fărcaşa se acordă, după caz, la cerere, la sesizarea unei persoane sau din oficiu, cu respectarea standardelor minime de calitate și a confidențialității datelor beneficiarului.

Beneficiarii eligibili care doresc să acceseze serviciile oferite se pot adresa direct Serviciului de asistență comunitară  unde li se pot acorda servicii de consiliere, informare, reprezentare, asistență și intervenție socială.

 

 Finanţarea serviciului

            (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

            a) bugetul local al comunei Fărcaşa;

            b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

            c)  fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

            d)  alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare

 

Serviciul asistență comunitară Fărcașa are sediul în localitatea Sârbi, strada Dealu Mare , nr.5A.

Pentru orice alte informații legate de funcționarea serviciului, persoanele interesate pot lua legătura cu asistentul social din cadrul Primăriei Fărcașa, Flavius-Dacian NICOARĂ, la nr.de  telefon: 0730654806 sau email: flavius.nicoara@farcasa-mm.ro

 

            

 

 

 

 

09.01.2023

ANUNȚ privind organizarea licitației principale pentru vânzarea de masă lemnoasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Organizatorul licitației:   COMUNA FĂRCAȘA cu sediul in localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59, jud Maramureș, , cod de înregistrare fiscală 3694632, email primaria@farcasa-mm.ro.

2. Data desfășurării și ora începerii licitației:19.01.2023, ora 11:00

3. Locul desfășurării licitației: localitatea Fărcașa, str. Independenței, nr.59,

4. Tipul licitației: licitatie publică cu strigare

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizată și se va desfașura potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local Fărcașa nr. 83 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotarârii Consiliului local Fărcașa nr. 71 din 17 octombrie 2022 privind modul de valorificare în anul 2022 a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Fărcașa și a Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare;

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 13.01.2023, ora 10:00

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 13.01.2023, ora 09:00;

8. Lista partizilor care se licitează precum și prețul de pornire a licitației, pentru partida este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație  , din care:

a) pe natură de produse:

- produse principale:

b) pe specii și grupe de specii:

- fag: 40,22

- gorun (S): 10,68

- carpen :41,45 m³

10. Alte informații privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare: masa lemnoasă provine din pădurea proprietatea comunei Fărcașa, prestarea serviciilor silvice fiind asigurată, pe bază de contract, de către Ocolul silvic Borlești.

11. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat  nu se supune procedurii de vânzare prin negociere

12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de:09.01.2023.

13. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

             Dacă pentru partida care face obiectul licitatiei se face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitatie.

             Modul de organizare și desfășurare a licitatiei este prevăzut în Caietul de sarcini.

14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: telefon/fax  0262-266001/266003, primaria@farcasa-mm.ro.

 

 

 

   

PRIMAR

Ioan STEGERAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Am gândit realizarea acestui site al comunei Fărcaşa pentru ca dumneavoastră, cei care locuiţi aici, dar şi cei care sunt plecaţi, în ţară sau străinătate, să poată lua contact cu tot ceea ce se întâmplă în comuna noastră.
De asemenea, pe această cale ne putem face cunoscuţi în ţară şi peste hotare, pentru a contribui decisiv la valorificarea potenţialului economic şi uman de care dispune comuna noastră.


În acest fel, orice posibil investitor va cunoaşte facilităţile pe care le oferim pentru dezvoltarea de afaceri pe raza administrativă a comunei Fărcaşa.


Ca noutate, am introdus posibilitatea de a fi în dialog cu dumneavoastră; ne veţi putea adresa întrebări, sugestii, propuneri.


Ca primar al tuturor fărcăşenilor, doresc să declar disponibilitatea instiuţiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii care m-au ales şi în slujba cărora ne desfăşurăm întreaga activitate.


Primar Stegeran Ioan

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Facebook Comuna Farcasa MaramuresScoala "Lucian Blaga" Fărcaşa